Problemy Klimatologii Polarnej


Tytuł skrócony: Probl.Klim.Polar.    
Tytuł w języku angielskim: Problems of Polar Climatology

ISSN: 1234-0715 
Wydawca: Stowarzyszenie Klimatologów Polskich

Redakcja
Redaktor naczelny: dr hab. Anna Styszyńska
Zastępca Red. Naczelnego: dr hab. Elwira Żmudzka
Sekretarz Redakcji: dr Krzysztof Siwek
Członkowie: RN Dr Michal Janouch (Brno, CZ), prof. dr hab. Andrzej A.Marsz (Gdynia)
dr hab. Dorota Matuszko (Kraków), prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź (Sosnowiec)

Zawartość tomów: PKP 26 (2016) PKP 25 (2015) PKP 24 (2014) PKP 23 (2013) PKP 22 (2012)
  PKP 21 (2011) PKP 20 (2010) PKP 19 (2009) PKP 18 (2008) PKP 17 (2007)
  PKP 16 (2006) PKP 15 (2005) PKP 14 (2004) PKP 13 (2003) PKP 12 (2002)
  PKP 11 (2001) PKP 10 (2000)   PKP 9 (1999)
  PKP 8 (1998)
  PKP 7 (1997)
  PKP 6 (1996) PKP 5 (1995)
  PKP 4 (1994)
PKP 3 (1993) PKP 2 (1992)

 

 

 

 

Rocznik 'Problemy Klimatologii Polarnej' publikuje artykuły, komunikaty i notatki naukowe dotyczące warunków klimatycznych i meteorologicznych obszarów polarnych, współoddziaływania oceanu i atmosfery w Arktyce i Antarktyce oraz zagadnień na styku klimatologii, hydrologii i glacjologii rejonów polarnych. Językiem publikacji jest głównie język polski (ze streszczeniami w języku angielskim). Sporadycznie publikowane są prace w języku angielskim lub rosyjskim. Rocznik jest skierowany głównie do polskiego środowiska badaczy polarnych oraz innych osób naukowo zainteresowanych wynikami badań polarnych, nie będących specjalistami z zakresu Nauk o Ziemi (nauk biologicznych, nauk technicznych).
Dystrybucja obejmuje egzemplarze obowiązkowe, biblioteki ośrodków akademickich w Polsce, które prowadzą badania i dydaktykę o zbliżonym zakresie merytorycznym oraz kilka biobliotek zagranicznych (CRREL USA, Norwegian Polar Institute, Svalbard University, AWI Bremerhaven, AARII St. Petersburg, Masaryk University Brno). 

Rocznik jest indeksowany przez:
Cold Regions Bibliography (Bibliography on Cold Regions Science and Technology, Antarctic Bibliography, U.S. Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory - CRREL), GeoRef, JournalSeek  i BazTech, Index Copernicus International. 

Wskaźniki oceny czasopisma:
MNiSW, lista B:  2015 - 4 pkt,  2013 - 3 pkt, 2012 - 4 pkt, 2010 - 6 pkt, Index Copernicus International: ICV 2015 - 49,52

Rys historyczny

     Pomysł stworzenia czasopisma narodził się na spotkaniu w Toruniu w 1991 roku grona osób prowadzących badania z zakresu meteorologii i klimatologii w rejonach polarnych oraz glacjologii. W zamierzeniu miało ono być wydawane przez powstałą wtedy Komisję Meteorologii i Klimatologii Polarnej Komitetu Badań Polarnych PAN oraz przemiennie przez UMK w Toruniu i Akademię Morską w Gdyni (ówcześnie Wyższą Szkołę Morską). Pierwszy tom, prezentujący wyniki prowadzonych w 1991 roku dyskusji, niestety nie ukazał się drukiem. Redaktorem drugiego tomu, który wydany został w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni w 1992 roku, był prof. dr hab. Andrzej A. Marsz. Początkowo w skład Redakcji weszli profesorowie Gabriel Wójcik i Andrzej A. Marsz oraz doktorzy Kazimierz Marciniak (Toruń) i Anna Styszyńska (Gdynia). UMK w Toruniu był wydawcą tomu 3, 5, 8 i 10. Od 2001 roku wyłącznym wydawcą rocznika zostały Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej Akademii Morskiej w Gdyni oraz Komisja Meteorologii i Klimatologii Polarnej Komitetu Badań Polarnych PAN.
     Z dniem 1 marca 2015 roku, na wniosek Dziekana Wydziału Nawigacyjnego AM w Gdyni Katedra  Meteorologii i Oceanografii Nautycznej została zlikwidowana, w związku z czym wydawcą rocznika Problemy Klimatologii Polarnej od 2015 roku stało się Stowarzyszenie Klimatologów Polskich. Pociągnęło to za sobą zmianę składu Redakcji. Zmiany prawne wymuszone przez nową Ustawę o Polskiej Akademii Nauk, spowodowały już wcześniej likwidację Komisji Meteorologii i Klimatologii Polarnej Komitetu Badań Polarnych PAN, tym nie mniej poprzez członkostwo Redaktora Naczelnego, rocznik jest nieformalnie nadal powiązany z Komitetem Badań Polarnych PAN.
     Prace badawcze w rejonach polarnych prowadzone są od wielu lat, choć ze zmiennym natężeniem, przez szerokie grono pracowników kilku ośrodków naukowych w Polsce: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Zakładu Biologii Antarktyki PAN, Instytutu Geofizyki PAN, Instytutu Oceanologii PAN, Akademii Morskiej w Gdyni, IMGW. Badania te mają często charakter interdyscyplinarny. Niektóre z tych prac prowadzone były we współpracy z ośrodkami zagranicznymi. Znalazło to potwierdzenie w treści kolejnych roczników, w których ukazywały się między innymi prace autorów hiszpańskich, czeskich, rosyjskich i ukraińskich.