PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ  5 (1995)    ISSN: 1234-0715

Spis treści - Contens    5-8

Od Redakcji - From the Editor    9

Rozkład wielkości wskaźnika oceanizmu termicznego na obszarze Arktyki
The distribution of the value of the thermal oceanity index in the area of Arctic
Andrzej A. Marsz    11-19

Klimatyczne sezony roku w Isfjordzie (NW Spitsbergen)
The climatic seasonsof the year at Isfjord (NW Spitsbergen)

Jacek Ferdynus    21-30

Strumień ciepła w gruncie a promieniowanie pochłonięte na tundrze arktycznej przy różnych typach pogody (rejon Hornsundu, Spitsbergen)
Relations between the soil heat flux and the short-vave net radiation under different weather conditions in arctic tundra (Hornsund, SW Spitsbergen)
Marek Angiel    31-42

Analiza zimowej pokrywy śnieżnej pod kątem wydzielenia faz sypania śniegu (Lodowiec Hansa, region Hornsundu, Spitsbergen)
Analysis of winter snow cover from the point of view of snow falling phases (Hans Glacier, Hornsund region, Spitsbergen)
Jan Leszkiewicz, Marian Pulina    43-65

Rola pogód przejściowych (przymrozkowo-odwilżowych) w kształtowaniu klimatu subpolarnego morskiego
Function of transitional (frosty, thaw) weathers in forming characteristics subpolar sea climate
Jacek Ferdynus    67-79

Wieloletnie wahania zlodzenia Bałtyku
Long term variations of ice extent of the Baltic Sea
Krzysztof Kożuchowski    81-87

Stosunki termiczne i opadowe w Arktyce w okresie 1961-1990
Thermic and precipitation relations in the Arctic over the period 1961-1990
Rajmund Przybylak    89-131

Zmienność cyrkulacji atmosferycznej w Arktyce w okresie 1939-1990
Variability of the atmospheric circulation in the Arctic over the period 1939-1990
Rajmund Przybylak    133-147

Reakcja ekosystemu Antarktyki na zmiany klimatu
Response of antarctic biota on climate changes
Andrzej Tatur    149-157

Szacunek wielkości promieniowania całkowitego na Stacji H.Arctowskiego (Szetlandy Południowe)
Estimated value of global radiation at the Arctowski Station (South Shetland Islands)
Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska    159-166

Stopniodni ciepła i mrozu na Stacji H.Arctowskiego (Szetlandy Południowe)
Warmly and frosty degree-days at the Arctowski Station (South Shetland Islands)
Anna Styszyńska    167-176

Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na warunki termiczne na Stacji H.Arctowskiego (King George Island, Antarktyka) w latach 1986-1989
Influence of synoptic situations on the air temperature at Arctowski Station (King George Island, Antactica) in the years 1986-1989
Marek Kejna    177-192