PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ 9 (1999)    ISSN: 1234-0715

Od redakcji - 3

Spis treści - Contens    5-7

Empiryczne funkcje własne regionalnego pola barycznego w basenie Północnego Atlantyku i Europy
Empirical Orhogonal Functions of the large scale sea level pressure field over North Atlantic and Europe
Mirosław Miętus    9-22

Zmienność parametrów termicznych w Arktyce Norweskiej w okresie 1951-1990
Variability of thermic parameters in the norwegian Arctic over the period 1951-1990
Rajmund Przybylak    23-36  

Temperatura powierzchni wody na Północnym Atlantyku a temperatura powietrza na Spitsbergenie i Jan Mayen
Sea surface temperature in the North Atlantic and air temperature at Spitsbergen and Jan Mayen
Andrzej A Marsz    37-80

Współczesne tendencje w kształtowaniu bilansu masy lodowców polarnych i subpolarnych
Modern trends in shaping the mass balance of Polar and Subpolar Glaciers
Jerzy Pereyma    81-88

Ablacja Lodowca Waldemara (Ziemia Oskara II, NW Spitsbergen) w sezonach letnich 1977, 1978 i 1980
Ablation of Waldemar Glacier (Oscar II Land, NW Spitsbergen) in summer seasons of 1977, 1978 and 1980
Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak, Rajmund Przybylak    89-102

Warunki meteorologiczne na Równinie Kaffiöyra (NW Spitsbergen) w okresie 20.07 - 2.09.1998
Meteorological conditions on the Kaffiöyra Plain (NW Spitsbergen) from 20th July to 2nd September1998
Andrzej Araźny    103-115

Zmienność granicy występowania lodów w rejonie Nowej Fundlandii w drugiej połowie sezonu lodowego 1997/98
Changeability of the ice limit in the region of New Foundland in the later part of ice season 1997/98
Bernard Wiśniewski, Andrzej Drozd    117-130

Temperatura powietrza w wybranych ekotopach w rejonie Stacji H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w sezonie letnim 1995/96
Air temperatures of selected ecotopes in the vicinity of the Arctowski Station (King George Island, Antarctica) in summer 1995/96
Marek Kejna    131-142

Charakterystyka hydrologiczna Jeziora Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w 1996 r.
Hydrological characteristic of Arctowski Lake (King George Island, Antarctica) in 1996
Marek Kejna, Kamil Laska    143-151

Warunki meteorologiczne w rejonie Stacji H.Arctowskiego w 1998 roku na tle wielolecia 1978-1989 (wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe)
Meteorological conditions at the vicinity of the Arctowski Station in 1998 in comparizon with 1978-1989 (King George Island, South Shetlands
Iwona Zwolska    153-164

Trwałe typy pogody na Stacji Arctowskiego
Stable weather types at Arctowski Station
Jacek Ferdynus    165-172

Zlodzenie Zatoki Admiralicji w latach 1977-1996 (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe)
Ice conditions in the Admiralty Bay since 1977 to 1996 (King George Island, South Shetland Islands)
Grzegorz Kruszewski    173-191

Związki temperatury powietrza w rejonie Półwyspu Antarktycznego ze zmianami wielkości pokrywy lodowej mórz Amundsena, Bellingshausena i Weddella (1973-1996)
Relationship between air temperature in the region of the Antarctic Peninsula and changes in the sea ice cover in the Amundsen, Bellingshausen and Weddell seas (1973-1996)
Anna Styszyńska    193-233