PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ 24 (2014)    ISSN: 1234-0715

Spis treści - Contens    3-4

Trendy temperatury powietrza oraz liczby dni mroźnych i z przejściem temperatury przez 0°C w Arktyce Atlantyckiej i Syberyjskiej
The trends in air temperature and the number of ice and freeze-thaw days in the Atlantic and Siberian sector of Arctic
Ewa Łupikasza, Łukasz Małarzewski, Tadeusz Niedźwiedź, Ksenia Dobrowolska    5-24

Zróżnicowanie przestrzenne wilgotności względnej powietrza w północnej części równiny Kaffioyra i na Lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen) w okresie od września 2010 do sierpnia 2013
Spatial diversity of air relative humidity in the northern part of the Kaffioyra plain and the Waldemar Glacier (NW Spitsbergen) from September 2010 to August 2013
Rajmund Przybylak, Andrzej Araźny, Patrycja Ulandowska-Monarcha    25-36

Warunki meteorologiczne na stacji w Calypsobyen w sezonie letnim 2014 na tle wielolecia 1986-2011
The meteorological conditions on the Calypsobyen in summer 2014 on the background of multiyear 1986-2011
Karolina Mędrek, Andrzej Gluza, Krzysztof Siwek, Piotr Zagórski    37-50

Przebieg wskaźnika oceanizmu w eurazjatyckim sektorze Arktyki i Subarktyki w XX i na początku XXI wieku
Course of oceanity index in Euro-Asian sector of the Arctic and Sub-Arctic in the twentieth and early twenty-first century
Anna Styszyńska    51-72

Zmiany powierzchni lodów morskich na morzach eurazjatyckiej Arktyki i ich potencjalny wpływ na nawigację na Północnej Drodze Morskiej w drugiej dekadzie XXI wieku
Changes of sea ice extent on the Euro-Asiatic Arctic seas linked to potential of navigation on the Northern Sea Route in the second decade of XXI century
Andrzej A. Marsz, Tadeusz Pastusiak, Anna Styszyńska    73-99

Zmienność sezonu 'bezlodowego' na Północnej Drodze Morskiej
Variation of the „'ice-free”' season on the Northern Sea Route
Tadeusz Pastusiak    101-108

Warunki hydrometeorologiczne w czasie rejsu s/t „Jan Turlejski” na Grenlandię latem 1960 roku
Hydrometeorological conditions during the voyage s/t "Jan Turlejski" to Greenland the summer 1960
Sławomir Zblewski    109-118

Errata    119