PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ  7 (1997)    ISSN: 1234-0715

Spis treści - Contens    5-7

Częstość występowania typów cyrkulacji nad Spitsbergenem (1951-1995)
Frequency of circulation patterns above Spitsbergen (1951-1995)
Tadeusz Niedźwiedź    9-17

Wieloletnia zmienność wskaźników cyrkulacji atmosfery nad Spitsbergenem i ich rola w kształtowaniu temperatury powietrza
Long-term variability of the atmospheric circulation indices over Spitsbergen and its influence on the air temperature
Tadeusz Niedźwiedź    19-39

Związki przestrzenne opadów atmosferycznych w Arktyce w okresie 1951-1990
Spatial relations of atmospheric precipitation change in the Arctic in 1951-1990
Rajmund Przybylak    41-54

Kontynentalizm termiczny klimatu regionów polarnych
Thermic continentality of the climate of the polar regions
Andrzej Ewert    55-64

Zmienność geoekosystemu Szetlandów Południowych
Variability of South Shetlands geoecosystem
Stanisław Rakusa-Suszczewski, Anna Kidawa    65-72

Międzydobowe zmiany temperatury powietrza na Półwyspie Antarktycznym w okresie 1986-1994
Interdiurnal variations of air temperature on Antarctic Peninsula in the period 1986-1994
Iwona Zwolska    73-82

Zmienność zasilania wód Zatoki Admiralicji lodem z lokalnych klifów lodowych w świetle warunków meteorologicznych latem 1994/95
Variability of supply Admiralty Bay by ice calving from local ice cliffs with relations meteorological conditions during austral summer 1994/95
Grzegorz Kruszewski    83-91

Warunki pogodowe na Stacji H. Arctowskiego (Szetlandy Pd., Antarktyka) w 1996 roku
Weather conditions at the H. Arctowski Station (South Shetland Islands, Antarctica) in 1996
Marek Kejna, Kamil Laska    91-108

Temperatura gruntu na Stacji H. Arctowskiego (Szetlandy Pd., Antarktyka) w 1996 roku
Ground temperature at the Arctowski Station (South Shetland Islands) in 1996
Marek Kejna, Kamil Laska    109-124

Akumulacja śniegu na Lodowcu Ekologii (Szetlandy Pd., Antarktyka) w 1996 roku
Accumulation of snow on Ecology Glacier (King Georga Island, South Shetland Islands, Antarctica) in 1996
Zbigniew Caputa, Marek Kejna, Kamil Laska    125-142

Wpływ wielkoskalowych zmian elementów hydrologicznych w rejonie Półwyspu Antarktycznego na kształtowanie się rocznych przebiegów elementów meteorologicznych na Stacji Arctowskiego w latach 1987 i 1988
The influence of large scale changes of hydrological elements in the region of Antarctic Peninsula on the annual course formation of meteorological elements at Arctowski's Station in 1987 and 1988
Anna Styszyńska    143-166

Współoddziaływanie klimatyczne między strefą tropikalną a północną częścią strefy umiarkowanej, strefą subarktyczną i arktyczną wzdłuż brzegów zachodniej części Północnego Atlantyku
Climatic interaction between tropical zone and northern part of medium latitude zone, arctic and subarctic regions along the coasts of western part of the North Atlantic
Andrzej Marsz    167-234