PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ  3 (1993)    ISSN: 1234-0715 (Uwaga: tom wydany drukiem w roku 1998)

Spis treści - Contents    5-6

Od redakcji - From the Editor    7

Mechanizm gwałtownego ochłodzenia w późnym glacjale jako efekt współoddziaływania w systemie zlodowacenie - ocean - atmosfera
Mechanism of sudden coolnes in Late Glacial as an effect of interaction in the system: glaciation - ocean - atmosphere
Andrzej Marsz    9-19

Osobliwości w rozkładzie średnich temperatur miesięcznych w pobliżu granicy lodów pływających na przykładzie Bjornoyi
Pecularities in arrangements of mean monthly temperatures near the border of floating ices ilustrated by the example of Bjornoya
Jacek Ferdynus    21-26

Wpływ temperatury powietrza na kształtowanie się odpływu rzeki Scotta (Zachodni Spitsbergen) w 1988 roku
The influence of the air temperature on the Scott River flow formation in 1988 (West Spitsbergen)
Stefan Bartoszewski    27-36

Aerosol marygeniczny w rejonie szelfu spitsbergeńskiego
Sea spray in Spitsbergen shelf region
Tomasz Petelski, Maria Chomka    37-48

Częstość i intensywność inwersji temperatury powietrza w sezonie letnim w regionie Kaffioyry
Fequency and intensity of ait temperature inversion of the summer in the Kaffioyra region (NW Spitsbergen)
Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak, Rajmund Przybylak    49-68

Wskaźnik oceanizmu termicznego na obszarze Antarktyki
Index of thermal oceanity in the Antarctic
Anna Styszyńska    69-76

Przebieg dobowy temperatury powietrza na Stacji H.Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w latach 1985-1989
Diurnal course of air temperature at the H. Arctowski Station (King George Island, Antarctica) in the years 1985-1989
Marek Kejna    77-92