PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ 25 (2015)    ISSN: 1234-0715

Od redakcji    3-4

Spis treści - Contens    5-8

Dorobek ośrodka wrocławskiego w meteorologii i klimatologii obszarów polarnych
University of Wroclaw achievements in polar meteorology and climatology
Krzysztof Migała, Jacek Piasecki, Jerzy Pereyma    9-18

Badania polarne Katedry Meteorologii i Klimatologii UMK w Toruniu
Polar research by the Department of Meteorology and Climatology NCU in Toruń
Rajmund Przybylak, Kazimierz Marciniak, Andrzej Araźny, Marek Kejna    19-32

Polarne badania meteorologiczne i klimatyczne Uniwersytetu Śląskiego
Polar investigations of the University of Silesia in Katowice in meteorology and climatology
Tadeusz Niedźwiedź    33-48

Poznańskie polarne badania meteorologiczne i klimatologiczne
Poznań polar meteorological and climatological research
Grzegorz Rachlewicz, Zbigniew Zwoliński    49-58

Badania meteorologiczne na obszarze NW część Ziemi Wedela Jarlsberga (1986-2011)
Meteorological research NW part Weddel Jarlsberg Land (1986-2011)
Andrzej Gluza, Krzysztof Siwek    59-66

Krakowskie polarne badania meteorologiczne i klimatyczne
Krakow polar meteorological and climatological research
Zbigniew Ustrnul    67-74

Badania polarne Akademii Morskiej w Gdyni
Polar research Gdynia Maritime University
Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska    75-98

Ogólnopolskie Seminaria Meteorologii i Klimatologii Polarnej - wczoraj i dziś (1991-2015)
Polish Polar Meteorology and Climatology Seminars - yesterday and today (1991-2015)
Andrzej A. Marsz    99-104

Problemy Klimatologii Polarnej” w świetle wybranych statystyk
Problems of Polar Climatology’ journal as presented in selected statistics
Anna Styszyńska    105-118

Kriokonity i kriojamy w przylepie lodowej Antarktyki
Cryoconite holes and cryocavernes on fast ice in Antarctica
Stanisław Rakusa-Suszczewski    119-125

Usłonecznienie w Arktyce Europejskiej i Grenlandii na podstawie danych z wybranych stacji strefy polarnej
Sunshine duration in the European Arctic and Greenland based on the data from selected stations in the polar regions
Dorota Matuszko, Daniel Celiński-Mysław, Jakub Soroka    127-138

Anomalnie zimne miesiące na Alasce (1951-2010)
Anomalously cold months in Alaska (1951-2010)
Agnieszka Sulikowska    139-151

Dynamika wskaźników cyrkulacji nad Spitsbergenem
Dynamics of circulation indices over Spitsbergen
Tadeusz Niedźwiedź, Ewa Łupikasza    153-167

Klasyfikacja zim w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie (SW Spitsbergen) w okresie 1978/1979-2014/2015
Winter classification at Polish Polar station in Hornsund (SW Spitsbergen) in the period of 1978/1979-2014/2015
Zbigniew Caputa, Jan Leszkiewicz    169-178

Wpływ rzeźby terenu na usłonecznienie możliwe w rejonie Hornsundu (SW Spitsbergen)
The impact of relief on the diversity of possible sunshine duration at Hornsund region (SW Spitsbergen)
Jakub Wojkowski, Zbigniew Caputa, Jan Leszkiewicz    179-190

Zmienna grubość pokrywy śnieżnej na tundrze jako przyczyna zróżnicowania przestrzennego grubości warstwy czynnej na przykładzie wschodniej Fuglebergsletty (SW Spitsbergen)
The varying thickness of snow cover on tundra as a cause of spatial diversification of active layer thickness on the example of eastern Fuglebergsletta (SW Spitsbergen)
Piotr Dolnicki    191-200

Rekonstrukcja brakujących danych temperatury gruntu w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie (SW Spitsbergen) w latach 1990-2013
Reconstruction of the missing data of the ground temperature in the Polish Polar Station in Hornsund (SW Spitsbergen) in the period of 1990-2013
Jan Leszkiewicz, Zbigniew Caputa    201-210

Zróżnicowanie temperatury i wilgotności względnej powietrza w rejonie Kaffioyry (NW Spitsbergen w sezonie letnim 2014 roku
Spatial differentiation o fair temperature and relative air humidity in the Kaffioyra region (NW Spitsbergen) in summer season 2014
Marek Kejna, Patrycja Ulandowska-Monarcha, Tomasz Strzyżewski    211-226

Zmiany temperatury powietrza na morzach Arktyki Rosyjskiej i ich konsekwencje dla żeglugi na Północnej Drodze Morskiej
Air temperature changes in Russian Artic seas and their implications for shipping in Northern Sea Route
Tadeusz Pastusiak, Anna Styszyńska    227-238

Zmienność pokrywy lodów morskich w okresie maksimum ich rozwoju na Morzu Grenlandzkim w I połowie XX wieku
Changes in the sea-ice cover during their maximum development in the Greenland Sea in the first half of the twentieth century
Katarzyna Adrychowska    239-248

Model zmian powierzchni lodów morskich Arktyki (1979-2013) - zmienne sterujące w modelu „minimalistycznym” i ich wymowa klimatyczna
Model of changes in the Arctic sea-ice extent (1979-2013) - variables steering the 'minimalist' model and their climatic significance
Andrzej A. Marsz    249-334