Leksykony i słowniki

Strona zawiera zbiór odnośników prowadzących do leksykonów i słowników
dotyczących meteorologii i klimatologii dostępnych on-line.

 

Encycliopedia of Weather and Climate
Michael Allaby (red.)
Facts On File Science Library, Inc. New York,  825 s., 2007.
Adres: https://www.pdfdrive.com/encyclopedia-of-weather-and-climatepdf-d33569030.html
Główna część encyklopedii składa się z wpisów opisujących procesy, takie jak formowanie się chmur, zjawiska atmosferyczne, a także niektóre techniki i instrumenty używane do badania atmosfery. Obszerny zakres obejmuje również systemy klasyfikacji typów klimatu, wiatrów i chmur oraz cyrkulację atmosfery. Dziesięć załączników zawiera szczegółowe materiały uzupełniające oraz noty biograficzne naukowców oraz listy najpoważniejszych cyklonów tropikalnych i katastrof pogodowych.

International meteorological vocabulary
WMO - No. 182, wydanie 2, s.802, 1992.
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=220#.X9K4aLiDHTQ
Czterojęzyczny (angielski, francuski, rosyjski, hiszpański) międzynarodowy słownik meteorologiczny WMO dostępny w wersji PDF.

National Weather Service Glossary
Adres: https://w1.weather.gov/glossary/
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=20455#.X9K8jbiDHTQ
Glosariusz zawiera informacje o ponad 2000 terminach, zwrotach i skrótach używanych przez NWS. Wiele z tych terminów i skrótów jest używanych przez prognostów NWS do komunikowania się między sobą i było używanych przez wiele lat, zanim wiele produktów NWS było bezpośrednio dostępnych publicznie. Celem tego glosariusza jest pomoc w lepszym zrozumieniu produktów NWS.

Weather Glossary for Storm Spotters: a comprehensive glossary of weather terms for storm spotters
NOAA Technical Memorandum NWS SR-145
Adres: https://www.weather.gov/oun/spotterglossary
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=20449#.X9K9M7iDHTQ
Glosariusz zawiera terminy związane z pogodą, które mogą być słyszane lub używane przez miejscowych obserwatorów burz lub grupy obserwatorów. Jego celem jest 1) osiągnięcie pewnego poziomu standaryzacji w definicjach użytych terminów oraz 2) zapewnienie odniesienia, na podstawie którego można znaleźć znaczenie wszelkich terminów, zwłaszcza tych rzadziej używanych. Chodzi o to, aby umożliwić płynną i skuteczną komunikację między obserwatorami burz a prognozami i odwrotnie. Jest to ważna konieczność w ramach programu ostrzegania o surowych warunkach pogodowych. Pomimo postępów w technikach ostrzegania i prognozowania (np. Radar dopplerowski), ludzkie oko zawsze będzie istotną częścią każdego skutecznego systemu ostrzegania. Zwiadowcy burzy są i zawsze będą nieodzowną częścią lokalnego programu ostrzegania przed poważnymi burzami.

AMS Meteorology Glossary - American Meteorological Society Glossary of Meteorology
Adres: https://glossary.ametsoc.org/wiki/Welcome
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=20450#.X9K-k7iDHTQ
Elektroniczna wersja drugiego wydania Słownika Meteorologii AMS, który ma być okresowo aktualizowany w miarę ewolucji terminów w dziedzinie meteorologii. W tym celu AMS powołał redaktora naczelnego glosariusza, który jest odpowiedzialny za aktualizację / zmianę istniejących terminów i dodawanie nowych terminów.

Glossary of terms used in agrometeorology
WMO/TD – No. 391, 1990
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=10872#.X9K7ebiDHTR
Trójjęzyczny (angielski, francuski, hiszpański) słownik terminów z zakresu agrometeorologii

Climate change - key terms in 23 languages
Adres: https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/publications/climate-change-key-terms-23-languages/#
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=5484#.X9KmjLiDHTQ
Zmiany klimatyczne są obecnie jednym z głównych globalnych wyzwań. Wiele powiązanych pojęć i terminów istnieje głównie w języku angielskim i nie były wcześniej używane w innych językach UE. Ten mini-glosariusz, opracowany przez Departament Tłumaczeń Rady, zawiera wyjaśnienia kluczowych terminów dotyczących zmian klimatycznych oraz ich tłumaczenie na 23 języki urzędowe UE. Dostępna wersja elektroniczna (PDF) z 2011 roku.

Российский гидрометеорологический энциклопедический словарь
Под ред. А. И. Бедрицкого, Москва, Летний сад, 2008-2009
Wersja elektroniczna:
http://meteovlab.meteorf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=329&Itemid=133
wersja PDF:
Тoм 1: А- И - 336 с. Adres: http://voeikovmgo.ru/download/publikacii/2009/SLOVAR-1_web.pdf
Toм 2: К - П - 312 c. Adres: http://voeikovmgo.ru/download/publikacii/2009/SLOVAR-2_web.pdf
Toм 3: Р - Я – 216 c. Adres: http://voeikovmgo.ru/download/publikacii/2009/SLOVAR-3_web.pdf
„Słownik” zawiera zwięzłe opisy terminów i definicji, które są szeroko stosowane w literaturze specjalistycznej w języku rosyjskim. Słownik używa terminów z ustawy federalnej o służbie hydrometeorologicznej z 2006 r. oraz szeregu aktów prawnych z zakresu ekologii, a także terminów z Wytycznych Roshydromet. Istnieje również szereg przestarzałych informacji i terminów, których publikację kompilatorzy uważają za celowe, aby uwzględnić literaturę naukową w aspekcie historycznym. „Słownik” używa terminów i definicji opublikowanych w „Słowniku meteorologicznym” (opracowanym przez S. P. Khromova), „Słowniku hydrologicznym” (opracowanym przez A. I. Chebotareva), „International Meteorological Dictionary” (WMO, Genewa), „Glaciological Dictionary” (opracowany przez V.M. Kotlyakova), „Explanatory Dictionary of Agricultural Meteorology”, a także w specjalistycznych książkach i encyklopediach, podręcznikach i podręcznikach, które zostały opublikowane w ostatnich latach.

Słownik tematyczny terminów, wyrażeń i zwrotów stosowanych w prognozach meteorologicznych
Teresa Zawiślak - redaktor
IMGW, Warszawa, 2010, 50 s.
Adres: https://lodzkie.eu/data/other/slownik_meteo.pdf
Słownik zawierający podstawową terminologię stosowaną w prognozach ogólnych i morskich, polecany dla specjalistów i praktyków.