PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ 11 (2001)    ISSN: 1234-0715

Spis treści - Contens    3-6

Zmienność cyrkulacji atmosfery nad Spitsbergenem w drugiej połowie XX wieku
Variability of atmospheric circulation above Spitsbergen in the second half of 20th Century
Tadeusz Niedźwiedź    7-26

Wieloletnia zmienność opadów w atlantyckim sektorze Arktyki
The long-term variability of precipitation in the Atlantic sector of the Arctic
Ewa Łupikasza   27-40

Metamorfoza pokrywy śnieżnej w rejonie południowego Spitsbergenu w sezonie 1992/1993
Metamorphosis of the snow cover in South Spitsbergen in the season 1992-1993
Jan Leszkiewicz, Piotr Głowacki    41-54

Warunki meteorologiczne na Lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 1999 roku
Meteorological conditions on the Waldemar Glacier (NW Spitsbergen) in summer season 1999
Marek Kejna    55-65

Temperatura gruntu w rejonie Stacji Polarnej w Hornsundzie
The soil temperature at Polar Station in Horsund
Mirosław Miętus, Janusz Filipiak    67-80

Zróżnicowanie termiki gruntu na Równinie Kaffiöyra (NW Spitsbergen) w lecie 1997 i 1998 w porównaniu z okresem 1975-98
Differentiation of soil temperature on the Kaffiöyra Plain (NW Spitsbergen) in summer 1997 and 1998 in comparison to the period 1975-98
Andrzej Araźny    81-92

Zmiany zlodzenia mórz Grenlandzkiego i Barentsa w świetle zmian wskaźnika intensywności Prądu Labradorskiego (1972-1994). Wstępne wyniki analizy
Changes in sea ice cover of the Barents and Greenland seas in the light of changes of the Labrador Current intensity index (1973-1994). Preliminary result of analysis
Anna Styszyńska    93-104

Zlodzenie Zatoki Admiralicji a temperatura wody w energoaktywnej strefie Morza Bellingshausena (1982-1997)
Sea ice condition in the Admiralty Bay and the water temperature in the energy-active region of the Bellingshausen Sea (1982-1997)
Grzegorz Kruszewski    105-112

Zjawiska lodowe na Zatoce Admiralicji w roku 1999 (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe)
Ice phenomena in the Admiralty Bay in 1999 (King George Island, South Shetland Islands)
Sławomir Zblewski    113-120

Procesy deglacjacji na obszarze SSSI No. 8 i ich uwarunkowania klimatyczne oraz hydrologiczne (Zatoka Admiracji, Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe)
The Processes of Deglaciation in the Region of SSSI No.8 and thier Climatic and Hydrological Conditions
Zbigniew Battke, Andrzej A. Marsz, Roman Pudełko    121-135