Sprawozdanie z działalności SKP w roku 2019
Sprawozdanie z działalności SKP w roku 2018
Sprawozdanie z działalności SKP w roku 2017
Sprawozdanie z działalności SKP w roku 2016
Sprawozdanie z działalności SKP w roku 2015
Sprawozdanie z działalności SKP w roku 2014
Sprawozdanie z działalności SKP w roku 2013
Sprawozdanie z działalności SKP w roku 2012