PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ 16 (2006)    ISSN: 1234-0715

Spis treści - Contens    3-6

Ob izmenenii klimata v troposfere nad Antarkticheskim poluostrovom
About climatic changes of troposphere over Antarctic Peninsula
Oleg A. Andukhov, Viktor E. Lagun, Irina V. Chernykh, Svetlana V. Jagovkina    7-22   

K voprosu o poteplenii v rajone Antarkticheskogo poluostrova
About the warming in the region of the Antarctic Peninsula
Viktor E. Lagun, Nikolay E. Ivanov, Svetlana V. Jagovkina    23-45   

O 'arktycznych' i 'atlantyckich' mechanizmach sterujących zmiennością temperatury powietrza na obszarze Europy i północo-zachodniej Azji
On 'Arctic' and 'Atlantic' mechanisms controlling the changeability in air temperature in the region of Europe and NW Asia
Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska    47-90  

Główne cechy cyrkulacji atmosfery nad Spitsbergenem (XII.1950 - IX.2006)
The main forms of atmospheric circulation above Spitsbergen (December 1950 - September 2006)
Tadeusz Niedźwiedź    91-105  

Zmiany składowej strefowej prędkości wiatru (U-wind) w rejonie Spitsbergenu Zachodniego (1981-2005)
The changes of zonal wind speed component (U-wind) at the West Spitsbergen area (1981-2005)
Grzegorz Kruszewski    107-114

Pogody przymrozkowo-odwilżowe w rocznej strukturze stanów pogód Hornsundu (SW Spitsbergen) w latach 1980-2005
Transitional (frosty-thaw) weathers in annual structure of states of weathers in Hornsund (SW Spitsbergen) in the period 1980-2005
Jacek Ferdynus    115-123  

Porównanie warunków meteorologicznych na zachodnim wybrzeżu Spitsbergenu w sezonie letnim 2005 r.
Diversification of meteorological conditions on the western coast of Spitsbergen during the summer season of 2005
Rajmund Przybylak, Andrzej Araźny, Andrzej Gluza, Marcin Hojan, Krzysztof Migała, Sebastian Sikora, Krzysztof Siwek, Zbigniew Zwoliński    125-138

Przebieg warunków pogodowych na stacji w Calypsobyen w sezonie letnim 2005
The course of weather conditions on the Calypsobyen in summer 2005
Andrzej Gluza, Krzysztof Siwek    139-146  

Charakterystyka pokrywy śnieżnej na lodowcach Kaffioyry (NW Spitsbergen) w 2005 roku
Characteristic of snow cover on Kaffioyra's glaciers, NW Spitsbergen in 2005
Ireneusz Sobota, Marek Grześ    147-159  

Duże góry lodowe na SW Atlantyku (22 XI 2005 r.)
Large icebergs in SW Atlantic (22 XI 2005 r.)
Anna Styszyńska, Piotr Łochnicki    161-165