Klimat i jego zmiana - Arktyka i Antarktyka

strona w budowie

 

Zmiany klimatu w ekosystemach Arktyki i Antarktyki
Andrzej Araźny, Marek Kejna, Tomasz Wawrzyniak, Marzena Osuch, Joanna Plenzler, Tomasz Budzik
Kosmos, tom 70, nr 4, 2021, s. 579-596
Adres: https://kosmos.ptpk.org/index.php/Kosmos/article/view/2836
Obecnie obserwowane są znaczne zmiany klimatu w Arktyce i Antarktyce. Wzrost średniej temperatury powietrza w Arktyce w latach 1979-2019 był trzykrotnie wyższy niż średnia globalna. W Antarktyce największe ocieplenie występuje w rejonie Półwyspu Antarktycznego. Polska również uczestniczy w monitorowaniu warunków pogodowych w Arktyce na południowym Spitsbergenie w Stacji im. S. Siedleckiego w Hornsundzie oraz w Antarktyce  w Stacji im. H. Arctowskiego na wyspie Króla Jerzego. Zmiany klimatu w polarnych ekosystemach powodują  występowanie różnych zagrożeń m.in. topnienie lodowców i pokrywy morskiej, wieloletniej zmarzliny i pokrywy śnieżniej. Zmienia się skład gatunkowy flory i fauny obszarów polarnych.

Climate and climate change at Hornsund, Svalbard
Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska, Tadeusz Niedźwiedź, Ewa Łupikasza, Jacek Ferdynus
Gdynia Maritime University, 2013, 402 s.
Adres: http://www.kk.wnoz.us.edu.pl/nauka/publikacje/climate-monograph-hornsund-svalbard/
Obszerna charakterystyka klimatu rejonu Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie na Spitsbergenie. Wyspiarskie położenie Spitsbergenu powoduje, że klimat tego obszaru charakteryzuje regionalne cechy klimatu atlantyckiej Arktyki. W kolejnych rozdziałach omówiono główne czynniki klimatyczne, cyrkulację atmosferyczną, poszczególne elementy meteorologiczne, strukturę stanów pogody i sezonowość pogodową, różne wskaźniki klimatyczne oraz zmiany klimatu w analizowanym okresie 1978-2009. W pracy znajdują się też tablice z wartościami średnich, ekstremalnych i sum analizowanych elementów meteorologicznych z okresu 1978-2012.

Klimat Arktyki w późnym glacjale i holocenie
Andrzej A. Marsz
Problemy Klimatologii Polarnej 19, 2009, s. 33-79
Adres: https://klimatolodzy.pl/images/attachements/pkp/pkp_19/Marsz-pkp19.pdf
Praca referuje wyniki badań nad zmianami klimatycznymi w Arktyce, jakie zachodziły od początku późnego glacjału do momentu rozpoczęcia obserwacji instrumentalnych. Większą uwagę skupiono na zmianach klimatycznych, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich 2500 lat. Zwrócono również uwagę na synchroniczność zmian klimatycznych w Arktyce i wyraźnie rysujące się związki między zwiększonym dopływem wód atlantyckich do Arktyki, a kolejnymi fazami ociepleń.

.