PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ  4 (1994)    ISSN: 1234-0715

Spis treści    5-6

Góry lodowe jako zagrożenie dla żeglugi - studium porównawcze akwenów arktycznych i antarktycznych
Eugeniusz Kazanecki    7-19

Model warunków klimatycznych w rejonie Szetlandów Południowych
Anna Styszyńska    21-34

Warunki występowania najwyższych i najniższych średnich dobowych temperatur powietrza w Stacji H. Arctowskiego (Szetlandy Południowe) w latach 1986-1989
Marek Kejna    35-42

Związki między zachmurzeniem a usłonecznieniem na Stacji Arctowskiego (Szetlandy Południowe)
Anna Styszyńska    43-57

Pomiar promieniowania całkowitego na Stacji Arctowskiego z roku 1980
Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska    59-64

Opady na Stacji Arctowskiego
Andrzej A. Marsz    65-75

Środowisko fiordów i lagun Południowych Szetlandów
Stanisław Rakusa-Suszczewski    77-82

Mechanizm funkcjonowania abrazji termicznej w ujemnych temperaturach wody morskiej
Andrzej A. Marsz    83-88

Współczesne zmiany cyrkulacji atmosferycznej nad Północnym Atlantykiem i Europą
Krzysztof Kożuchowski    89-98

Lokalna cyrkulacja atmosferyczna w rejonie Północnego Atlantyku
Mirosław Miętus    99-103

Charakterystyka termiczna grup i form cyrkulacji atmosferycznej w atlantyckim regionie Arktyki w okresie 1951-1990
Rajmund Przybylak    105-118

Sezonowość klimatyczna Bjornoyi w świetle rocznej struktury pogód
Jacek Ferdynus    119-138

Warunki klimatyczne w północnej strefie polarnej a zmienność zlodzenia Bałtyku
Jerzy Cyberski, Stanisław Grzonka    139-144

Strumienie emisji aerozolu morskiego w rejonie szelfu spitsbergeńskiego
Tomasz Petelski, Maria Chomka    145-154

Warunki meteorologiczne Kaffiöyry (NW Spitsbergen) a natężenie przepływu w cieku Waldemar Północny (zlewnia Rzeki Waldemara)
Kazimierz Marciniak, Marek Kejna, Rajmund Przybylak    155-167

Ewolucja strefy marginalnej Erdmannbreen w latach 1985-1993 (Spitsbergen Zachodni)
Andrzej Musiał    169-173