Klimat a bezpieczeństwo transportu lotniczego

strona w budowie

 

 

Manual on low-level windshear
International Civil Aviation Organization, Doc. 9817 (AN/449), 2005, 213 s.

A39-WP/287 TE/120
Adres: https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/2194.pdf
Praca zawiera omówienie zjawiska szczególnie niebezpieczne dla lotnictwa jakimi są uskoki wiatru na niewielkiej wysokości (do 500 m nad gruntem) w postaci gwałtownych prądów zstępujących (ang. downburst oraz microburst) towarzyszące chmurom burzowym. Scharakteryzowano m.in. sytuacje synoptyczne, w których dochodzi do rozwoju intensywnej turbulencji i zjawiska ścinania wiatru, występowanie superkomórek i tornad oraz wpływ występowania tych zjawisk na prowadzenie operacji lotniczych. Pozycja dostępna w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, arabskim i chińskim.


Opracowanie wskaźników wrażliwości sektora transportu na zmiany klimatu
Wybór kluczowych elementów systemu transportu (infrastruktura, środki transportu, warunki ruchu) szczególnie wrażliwych na zjawiska klimatyczne wraz z oceną wpływu
Barbara Rymsza

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2010
Adres: http://siskom.waw.pl/nauka/literatura/wskazniki_wrazliw_transportu_zmiany_klimatu.pdf
W pracy przedstawiono wykaz elementów sektora transportu wrażliwych na oddziaływanie klimatu (transport lotniczy - tabela 3 - s. 16-17) oraz wskaźniki wrażliwości umożliwiające ocenę wpływu zmiany elementów klimatu na warunki funkcjonowania transportu. W tabeli 7 przedstawiono zagrożenia kryzysowe czynnikami klimatycznymi w transporcie lotniczym - s. 23.

Ocena klimatu na potrzeby lotnictwa w Warszawie i innych miastach Polski
XXIX. Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce
Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Jolanta Wawer, Magdalena Dobrowolska, Michał Osowiec, Elżbieta Błażek, Jan Skrzypczuk, Magdalena Grzęda
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2013
Adres: http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2018/11/Atlas29.pdf
W Atlasie lotniska Polski zbadano pod względem: kierunku i prędkości wiatru, częstości występowania mgieł, burz, zamieci śnieżnych, szronu oraz intensywnych opadów atmosferycznych. Wydzielono też okresy, w których pogoda najbardziej lub najmniej sprzyja komunikacji lotniczej.

Relacje port lotniczy - środowisko przyrodnicze
Piotr Trzepacz
Prace Geograficzne, IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, z. 123, s.129-142, 2010
Adres: http://www.pg.geo.uj.edu.pl/czytelnik/spis-tresci-zeszytow?p_p_id=56_INSTANCE_zpN6o944u6mo&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&widok=Zeszyt-123
Opracowanie stanowi przegląd dorobku w zakresie badań dotyczących relacji między portami lotniczymi a środowiskiem przyrodniczym. Punkt wyjścia stanowi omówienie istoty wzajemności w oddziaływaniu między tymi komponentami przestrzeni. Zaprezentowano problem emisji zanieczyszczeń generowanych przez porty lotnicze, zmiany w środowisku towarzyszące realizacji takich inwestycji, jak budowa portu, oddziaływanie klimatu i jego zmian na funkcjonowanie takich obiektów, a także ich wpływ na świat zwierzęcy i roślinny. Omówiono zatem antropopresję na środowisko przyrodnicze jako jeden aspekt tych relacji, a jako drugi zasygnalizowano istotne ograniczenia przyrodnicze dla możliwości lokalizowania, rozbudowy czy funkcjonowania portów lotniczych.