PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ 19 (2009)    ISSN: 1234-0715

Spis treści - Contens    3-6

Kontrola oceaniczna procesów ocieplenia Arktyki - odmienny punkt spojrzenia na przyczyny zmian klimatu w Arktyce
Oceanic control of the warming processes in the Arctic - a different point of view for the reasons of changes in the Arctic climate

Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska    7-31

Klimat Arktyki w późnym glacjale i holocenie
The Arctic climate in Late Glacial and Holocene

Andrzej A. Marsz    33-79

Ciśnienie atmosferyczne w euroazjatyckim sektorze Arktyki w okresie 1841-1920
Atmospheric pressure in the Eurasian Arctic from 1841 to 1920

Rajmund Przybylak, Joanna Jankowska    81-98

Ciśnienie atmosferyczne w Arktyce w okresie Pierwszego Międzynarodowego Roku Polarnego 1882/83
Atmospheric pressure in the Arctic in the period of the First International Polar Year 1882/83

Rajmund Przybylak, Przemysław Wyszyński    99-114

O związkach zmian ciśnienia w basenie Morza Śródziemnego ze zmianami ciśnienia w Arktyce Atlantyckiej (1951-2008)
Correlation of changes in pressure between the basin of the Mediterranean Sea and the Atlantic Arctic (1951-2008)

Jacek Ferdynus    115-128

O związkach zmian temperatury powietrza w basenie Morza Śródziemnego ze zmianami ciśnienia w Arktyce Atlantyckiej (1951-2008)
Correlation between changes in air temperature at the basin of the Mediterranean Sea and changes in pressure in the Atlantic Arctic (1951-2008)

Jacek Ferdynus    129-137

Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na zmiany pokrywy lodowej na Morzu Czukockim (1982-2008)
The influence of atmospheric circulation on the sea ice cover changes in the Chukchi Sea (1982-2002)

Sławomir Zblewski    139-146

Zmiany temperatury powierzchni Morza Czukockiego (1982-2008)
Changes of sea surface temperature at the Chukchi Sea (1982-2008)

Sławomir Zblewski, Andrzej A. Marsz    147-158

Zmiany prędkości wiatru w rejonie Svalbardu w latach 1948-2008
Changes in surface wind speed in Svalbard area (1948-2008)

Grzegorz Kruszewski    159-168

Zmiany intensywności opadów w Hornsundzie (Spitsbergen) w okresie 1978-2008
Change in precipitation intensity in Hornsund (Spitsbergen) in the 1878-2008 period

Ewa Łupikasza    169-188

Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w rejonie Kaffioyry (NW Spitsbergen) w sezonie letnim w latach 1980-2008
Atmospheric precipitation differentiation in the Kaffioyra region (NW Spitsbergen) in summer season, 1980-2008

Rajmund Przybylak, Andrzej Araźny, Marek Kejna, Rafał Maszewski, Przemysław Wyszyński    189-202

Warunki meteorologiczne i biometeorologiczne w rejonie Hornsundu w ciepłej porze roku 2007 i 2008
Biometeorological and meteorological conditions in the Hornsund region during the warm season of 2007 and 2008

Andrzej Araźny, Krzysztof Migała, Sebastian Sikora, Tomasz Budzik, Dariusz Puczko    203-222

Odczuwalność cieplna w sezonach letnich 2007 i 2008 w Calypsobyen (Spitsbergen)
Thermal sensibility in summer seasons 2007 and 2008 in Calypsobyen (Spitsbergen)

Andrzej Gluza, Krzysztof Siwek    223-231

Przebieg roczny salda promieniowania powierzchni czynnej w Hornsundzie (V 2008 - IV 2009)
Annual course of surface radiation balance in Hornsund, Svalbard (V 2008 - IV 2009)

Tomasz Budzik, Sebastian Sikora, Andrzej Araźny    233-246

Zlodzenie Hornsundu i jego przedpola (SW Spitsbergen) w sezonie zimowym 2007/2008
Ice conditions in Hornsund and its foreshore (SW Spitsbergen) during winter season 2007/2008

Anna Styszyńska    247-267