PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ 17 (2007)    ISSN: 1234-0715

Spis treści - Contens    3-6

O rezimie prizemnogo vetra v Zapadnoj Antarktide
About surface wind regime over Western Antarctica

Viktor E. Lagun, Nikolay E. Ivanov, Svetlana V. Jagovkina    7-30

Zmienność temperatury powietrza w Arktyce Kanadyjskiej w okresie 1951-2005
Variability of air temperature in the Canadian Arctic from 1951 to 2005

Rajmund Przybylak, Rafał Maszewski    31-43

Wpływ zmian temperatury wód w Bramie Farero-Szetlandzkiej na temperaturę powietrza w Arktyce (1950-2005)
The influence of changes of the water temperature in the Faeroe-Shetland Channel on the air temperature in Arctic (1950-2005)

Andrzej A. Marsz, Rajmund Przybylak, Anna Styszyńska    45-59

Zmiany temperatury powierzchni Morza Barentsa w latach 1951-2006
Changes in the sea surface temperature of the Barents Sea in the years 1951-2006

Sławomir Zblewski    61-70

Propagacja ciepłych anomalii w Prądzie Zachodniospitsbergeńskim
Warm anomalies propagation in the West Spitsbergen Current

Waldemar Walczowski    71-76

Zmiany składowej strefowej prędkości wiatru (U-wind) na wschód od Svalbardu (1981-2005)
The changes of zonal wind speed component (U-wind) east of Svalbard area (1981-2005)

Grzegorz Kruszewski    77-85

Wieloletnia zmienność występowania ekstremów opadowych w Hornsundzie (Spitsbergen) i ich związek z cyrkulacją atmosfery
Long-term variability of extreme precipitation in Hornsund (Spitsbergen) and their relation with atmospheric circulation

Ewa Łupikasza    87-103

Charakterystyczne dla Hornsundu typy pogody a cyrkulacja atmosfery
Weather types characteristic of Hornsund and atmospheric circulation

Jacek Ferdynus    105-111

Struktura typów pogody w rejonie Bellsundu (W Spitsbergen) w sezonach letnich
Structure of weather types in Bellsund region (W Spitsbergen) in summer seasons

Andrzej Gluza, Krzysztof Siwek    113-120

Porównanie przebiegu temperatury powietrza w Petuniabukta i Svalbard-Lufthavn (Isfjord, Spitsbergen) w latach 2001-2003
Comparison of the course od air temperature in Petuniabukta and Svalbard-Lufthavn (Isfjord, Spitsbergen) in the years 2001-2003)

Grzegorz Rachlewicz, Anna Styszyńska    121-134

Charakterystyka zmienności pokrywy śnieżnej w sezonie letnim (ablacyjnym) na lodowcach rejonu Kaffioyry (NW Spitsbergen)
Characteristics of snow cover variability on Kaffioyra's glaciers during summer season (ablation season), Spitsbergen

Ireneusz Sobota    135-145

Zlodzenie Hornsundu i jego przedpola (SW Spitsbergen) w sezonie zimowym 2005-2006
Sea-ice cover in Hornsund and its foreshore (SW Spitsbergen) during winter season 2005-2006

Anna Styszyńska, Marek Kowalczyk    147-158