PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ 10 (2000)    ISSN: 1234-0715

Spis treści - Contens    5-6

Od Redakcji - From the Editor    9-11

Opady całkowite i stałe w Arktyce Kanadyjskiej i ich zmienność w okresie 1950-1995
Total and solid precipitation in the Canadian Arctic and their variability from 1950 to 1995
Rajmund Przybylak    13-40

Cechy zmienności opadów w cyklu rocznym na obszarze Svalbardu
Features of the precipitation changesover the Svalbard in the annual cycle
Ewa Łupikasza    41-54

Zmienność warunków meteorologicznych w Hornsundzie (SW Spitsbergen) w okresie 1 VII 1999 - 30 VI 2000 roku
Variability of meteorological conditions at Hornsund (SW Spitsbergen) in the period from 1st July 1999 to 30th June 2000
Andrzej Araźny    55-72

Warunki meteorologiczne na równinie Kaffioyra (NW Spitsbergen) w okresie od 13 VII - 1 IX 1999 roku
Meteorological conditions on the Kaffioyra plain (NW Spitsbergen) from 21st July to 1st September 1997
Andrzej Araźny    73-92

Warunki meteorologiczne na Kaffioyrze (NW Spitsbergen) w okresie od 13 lipca do 9 września 1999 roku
Meteorological conditions at Kaffioyra (Nw Spitsbergen) in the period 13.07 - 9.09.1999
Marek Kejna    93-110

Warunki meteorologiczne na równinie Kaffioyra (NW Spitsbergen) w okresie od 3 VII do 31 VIII 2000 roku
Meteorological conditions in the Kaffioyra plain (NW Spitsbergen) from 3rd July to 31st August 2000
Rajmund Przybylak, Ewelina Szczeblewska    111-137   

Wpływ warunków meteorologicznych na ksztatowanie się odpływu powierzchniowego na Lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen) latem 1997 roku
Influence of meteorological conditions to the surface run-off on the Waldemar Glacier (NW Spitsbergen) in the summer of 1997
Dariusz Brykała, Andrzej Araźny    139-158   

Synoptic circulation types of Antarctic Peninsula and adjacent South Ocean regions and connected phenomena
Leonid S. Govorukha, Vladislav Ye. Timofeyev    159-178