Historia powstania SKP

 

Stowarzyszenie Klimatologów Polskich zostało powołane 13 stycznia 2010 roku na zebraniu założycielskim, które odbyło się w Warszawie. Członkami założycielami (24 osoby) byli klimatolodzy, meteorolodzy i agrometeorolodzy z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 29 września 2010 roku. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia została dr hab. Elwira Żmudzka (Uniwersytet Warszawski).

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Popieranie rozwoju klimatologii i związanych z nią gałęzi nauki oraz podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji klimatologów,
  2. Upowszechnianie klimatologii i jej osiągnięć, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy z zakresu klimatologii w społeczeństwie,
  3. Reprezentowanie środowiska klimatologów w kraju i zagranicą,
  4. Integrowanie środowiska klimatologów, sprzyjanie wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń,
  5. Reprezentowanie interesów i ochrona praw członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
  6. Promowanie i wspieranie wolontariatu.