Kalendarium wydarzeń - konferencje tematyczne organizowane w Polsce w 2022 roku

XXXIX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki (OSH2022) - "Ochrona przed powodzią i suszą - duża i mała
retencja"
m.in. tematyka zabezpieczenia terenów miejskich przed skutkami powodzi w świetle zmian klimatycznych
27-29 maja 2022 r., Komitet Gospodarki Wodnej PAN i Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie: więcejkomunikat 1.

V Ogólnopolska Konferencja Metodyczna - Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych
połączona z obchodami 70-lecia badań klimatologicznych w UMCS
30 czerwca – 2 lipca 2022 r., Katedra Hydrologii i Klimatologii - Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku - UMCS w Lublinie,
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Polskie Towarzystwo Geofizyczne – Oddział Lubelski,
Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej Oddziału PAN w Lublinie: więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Klimat 2022
Jubileusz 70-lecia działalności Zakładu Klimatologii UJ i 230 rocznica powstania stacji meteorologicznej w Krakowie
21-23 września 2022 roku - Zakład Klimatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pierwszy komunikat na przełomie stycznia i lutego 2022 roku.

IV Krajowy Kongres Hydrologiczny
m.in. tematyka wpływu zmian klimatu na zasoby wodne
21-23 września 2022 r., SGGW - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Warszawa, więcej

 

18 grudnia 2021 roku

 

Kalendarium wydarzeń - konferencje tematyczne zorganizowane w Polsce w 2021 roku

VII Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna pt. „Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii”,
22 marca 2021 r., Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, więcej

POL-EMIS 2020: Aktualne trendy w ochronie powietrza i klimatu - kontrola, monitoring, prognozowanie i ograniczanie emisji
29-31 marca 2021 r., Politechnika Wrocławska, Wrocław, więcej oraz tutaj

XXX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej
7-8 maja 2021 r., UAM, Poznań, więcej

III Konferencja naukowa "Jakość powietrza a zdrowie"
12-14 maja 2021 r., Projekt LIFE-MAPPINGAIR/PL, Wrocław,  więcej

3 Międzynarodowa Konferencja Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium
30 sierpnia - 1 września 2021 r. , UMK, Toruń, więcej 

XI Międzynarodowa Konferencja nt. Klimat pola uprawnego - Susze atmosferyczne, glebowe i hydrologiczne w dobie zmian klimatu – znaczenie w kształtowaniu środowiska
22 października 2021 r., Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej Oddziału PAN w Lublinie, więcej

XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne
18-20 listopada 2021 r., UMK, Toruń, więcej

II Międzynarodowa Konferencja Meteorologia, Hydrologia, Ochrona Środowiska, Gospodarka Wodna, Żegluga - badania naukowe i problemy
24-25 listopada 2021 r., IMGW-PIB, Wrocław, więcej

 

9 sierpnia 2021 roku

W dniu dzisiejszym Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (The Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) opublikował raport - AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis (AR 6 Zmiany klimatu 2021: podstawy fizyczne). Raport składa się z trzech części i można go pobrać ze strony:
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) został utworzony w 1988 r. w celu zapewnienia kompleksowych ocen stanu wiedzy naukowej, technicznej i społeczno-ekonomicznej na temat zmian klimatu, ich przyczyn, potencjalnych skutków i strategii reagowania. Co 5-8 lat publikuje kolejne raporty oceniające. Do tej pory opublikowano 5 takich raportów (ostatni – 5 – w 2013 roku). Obecny dokument to pierwsza część większego opracowania; pozostałe – dotyczące m.in. wpływu zmian klimatu na ekosystemy, rolnictwo, miasta i ludzi, a także łagodzenie skutków zmian – zostaną opublikowane w kolejnych dwóch latach (2022-2023).
Pozostałe raporty dostępne są na stronie: https://www.ipcc.ch/reports/

 

1 lipca 2021 roku

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) prowadzi prace nad wspólną polityką dotyczącą międzynarodowej wymiany danych z obserwacji meteorologicznych i hydrologicznych. 24 czerwca 2021 roku, Executive Council WMO zatwierdził jednolitą politykę międzynarodowej wymiany tych danych. Projekt rezolucji musi teraz znaleźć aprobatę 193 członków WMO, w tym Polski.

Dlaczego WMO aktualizuje i przegląda swoją politykę dotyczącą danych?
Jak podaje WMO, w ostatnich dziesięcioleciach nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na dane dotyczące monitorowania i prognozowania pogody, klimatu i wody w celu wsparcia podstawowych usług potrzebnych wszystkim sektorom społeczeństwa, ponieważ borykają się one z takimi problemami, jak zmiana klimatu, rosnąca częstotliwość i wpływ ekstremalnych warunków pogodowych oraz implikacje dla bezpieczeństwa żywności.
Bezpłatna i nieograniczona wymiana danych obserwacyjnych ze wszystkich części świata między wszystkimi członkami WMO musi zostać zaktualizowana i wzmocniona, aby sprostać temu rosnącemu zapotrzebowaniu. Ponieważ zakres obowiązków Narodowych Służb Meteorologicznych i Hydrologicznych (NMHS) wciąż się rozszerza, rosnąca lista obszarów zastosowań wykraczających poza tradycyjne działania związane z pogodą, klimatem i wodą musi być wspierana przez systemy obserwacji, wymiany danych i modelowania WMO. Polityka WMO w zakresie danych musi zatem ewoluować, aby uwzględnić takie obszary, jak skład atmosfery, oceany, kriosfera i pogoda kosmiczna.

Materiał roboczy - draft Unified WMO Data Policy Resolution (Cg Ext-21) dostępny jest pod adresem:
https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/Unified-WMO-Data-Policy-Resolution

 

 9 czerwca 2021 roku


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 czerwca 2021 roku zmarł we Wrocławiu w wieku 75 lat

dr Jacek Piasecki
klimatolog, wieloletni nauczyciel akademicki, wychowawca kilku pokoleń wrocławskich klimatologów,
wybitny specjalista z zakresu mikroklimatu jaskiń, opiekun naukowy Obserwatorium Nauk o Ziemi przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie,
uczestnik wypraw polarnych na Spitsbergen do fiordu Hornsund (1972, 1983, 1984) i Bellsundu (1987) oraz do Antarktyki
(III Wyprawa PAN na Stację im. H. Arctowskiego, 1978), członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody we Wrocławiu.


Rodzinie dr Jacka Piaseckiego, koleżankom i kolegom z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery
oraz Władzom Wydziału NoZiKŚ Uniwersytetu Wrocławskiego przekazujemy wyrazy naszego współczucia

Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

 

17 marca 2021 roku

Światowy Dzień Meteorologii  -  23 marca 2021 roku  -  "Ocean, nasz klimat i pogoda"

World Meteorological Day 2021 - The ocean, our climate and weather

 

8 marca 2021 roku

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 marca 2021 roku zmarł w Toruniu, w wieku 91 lat, prof. dr hab. Gabriel Wójcik
klimatolog, długoletni kierownik Katedry Meteorologii i Klimatologii UMK,
uczestnik wypraw polarnych na Islandię, Spitsbergen i Antarktydę, członek Komitetu Badań Polarnych PAN,
Polskiego Towarzystwa Geofizycznego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu,
redaktor i współredaktor Problemów Klimatologii Polarnej.
Biogram Profesora Gabriela Wójcika znajduje się na stronie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK
Rodzinie Pana Profesora, a także Społeczności oraz Władzom Wydziału NoZiGP UMK przekazujemy wyrazy naszego współczucia
Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

 

12 lutego 2021 roku 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 lutego 2021 roku zmarła w Warszawie
dr Urszula Kossowska-Cezak,
klimatolog, emerytowana pracowniczka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego,
autorka podręczników i skryptów z zakresu meteorologii i klimatologii oraz wielu artykułów naukowych.
Członkini Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Geofizycznego,
Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, wieloletnia sekretarz naukowa i redaktor językowa Przeglądu Geofizycznego.
Rodzinie Pani Doktor przekazujemy wyrazy naszego najgłębszego współczucia.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

 


14 stycznia 2021 roku

Szanowni Członkowie SKP, jak informuje dr hab. Dorota Matuszko (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej),
od 1 stycznia 2021 na stacjach synoptycznych IMGW w: Jeleniej Górze, Kłodzku, Gorzowie Wlkp. Bielsku-Białej, Katowicach, Wieluniu i Ustce nie wykonuje się już obserwacji nocnych. Obserwatorzy pracują teraz tylko w godzinach 6-22. W ten sposób zerwano ciągłość serii obserwacyjnych elementów wizualnych wyliczanych z 8 terminów. Podobne ograniczenia mają wystąpić na innych stacjach synoptycznych z wyjątkiem lotniskowych.

 

20 grudnia 2020 r.

 

 6 marca 2020 r.


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 marca 2020 roku zmarł w Warszawie w wieku 95 lat nestor polskiej geografii, wybitny klimatolog,
twórca polskiej szkoły topoklimatologii i kartowania topoklimatycznego, wybitny specjalista w dziedzinie bilansu radiacyjnego i bilansu cieplnego
różnych powierzchni czynnych,
współzałożyciel Międzynarodowej Asocjacji Klimatologii ś.p. Prof. Janusz Paszyński, „Machnicki”.

Biografia i zdjęcia Profesora Janusza Paszyńskiego przygotowane i zebrane przez Przewodniczącego PTG prof. Antoniego Jackowskiego
znajdują się na stronie PTG:
https://ptgeo.org.pl/2020/03/zmarl-profesor-janusz-paszynski/
Żegnamy Cię, Drogi Profesorze. Rodzinie Pana Profesora, a także Społeczności oraz Władzom Instytutu Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przekazujemy wyrazy naszego najgłębszego współczucia.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

 


Kalendarium wydarzeń - konferencje tematyczne organizowane w Polsce w 2020 roku

VI Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna
Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii
20 marca 2020 r., UAM, Poznań, więcej

XXX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej
13-14 maja 2020 r., UAM, Poznań, więcej

XXXIX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki
Ochrona przed powodzią i suszą - duża i mała retencja
27-29 maja 2020 r., Uniwersytet Rolniczy, Kraków, więcej

XXXIX Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów
Klimat, środowisko, gospodarka, społeczeństwo
25-26 czerwca 2020 r., Uniwersytet Rolniczy, Kraków, więcej

3rd World Symposium on Climate Change Communication - International Climate Change Information and Research Programme
3 Światowe sympozjum na temat komunikacji w sprawie zmian klimatu
6-7 lipca 2020 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa, więcej