Off Canvas

Login Form

 


Aktualności SKP

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 marca 2020 roku zmarł w Warszawie w wieku 95 lat
nestor polskiej geografii, wybitny klimatolog, twórca polskiej szkoły topoklimatologii i kartowania topoklimatycznego, wybitny specjalista w dziedzinie bilansu radiacyjnego i bilansu cieplnego różnych powierzchni czynnych, współzałożyciel Międzynarodowej Asocjacji Klimatologii
ś.p. Prof. Janusz Paszyński, „Machnicki”.
Biografia i zdjęcia Profesora Janusza Paszyńskiego przygotowane i zebrane przez Przewodniczącego PTG prof. Antoniego Jackowskiego znajdują się na stronie PTG:
https://ptgeo.org.pl/2020/03/zmarl-profesor-janusz-paszynski/

Żegnamy Cię, Drogi Profesorze. Rodzinie Pana Profesora, a także Społeczności oraz Władzom Instytutu Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przekazujemy wyrazy naszego najgłębszego współczucia.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich


Kalendarium wydarzeń - konferencje tematyczne organizowane w Polsce w 2020 roku

VI Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna
Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii
20 marca 2020 r., UAM, Poznań, więcej

XXX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej
13-14 maja 2020 r., UAM, Poznań, więcej

XXXIX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki
Ochrona przed powodzią i suszą - duża i mała retencja
27-29 maja 2020 r., Uniwersytet Rolniczy, Kraków, więcej

XXXIX Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów
Klimat, środowisko, gospodarka, społeczeństwo
25-26 czerwca 2020 r., Uniwersytet Rolniczy, Kraków, więcej

POL-EMIS 2020: Aktualne trendy w ochronie powietrza i klimatu - kontrola, monitoring, prognozowanie i ograniczanie emisji
29 czerwca -1 lipca 2020 r., Politechnika Wrocławska, Wrocław, więcej

3rd World Symposium on Climate Change Communication - International Climate Change Information and Research Programme
3 Światowe sympozjum na temat komunikacji w sprawie zmian klimatu
6-7 lipca 2020 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa, więcej

II Międzynarodowa Konferencja
Meteorologia, Hydrologia, Ochrona Środowiska, Gospodarka Wodna, Żegluga - badania naukowe i problemy
9-10 września 2020 r., IMGW-PIB, Wrocław, więcej

3 Międzynarodowa Konferencja
Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium
24-26 września 2020 r. ,UMK, Toruń więcej

XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne
15-17 października 2020 r., UMK, Toruń, więcej