Sidebar Menu

Login Form

Aktualności

14 stycznia 2021 roku

Szanowni Członkowie SKP, jak informuje dr hab. Dorota Matuszko (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej)
od 1 stycznia 2021 na stacjach synoptycznych IMGW w: Jeleniej Górze, Kłodzku, Gorzowie Wlkp. Bielsku-Białej, Katowicach, Wieluniu i Ustce nie wykonuje się już obserwacji nocnych. Obserwatorzy pracują teraz tylko w godzinach 6-22. W ten sposób zerwano ciągłość serii obserwacyjnych elementów wizualnych wyliczanych z 8 terminów. Podobne ograniczenia mają wystąpić na innych stacjach synoptycznych z wyjątkiem lotniskowych.

 

Kalendarium wydarzeń - konferencje tematyczne organizowane w Polsce w 2021 roku

POL-EMIS 2020: Aktualne trendy w ochronie powietrza i klimatu - kontrola, monitoring, prognozowanie i ograniczanie emisji
29-31 marca 2021 r., Politechnika Wrocławska, Wrocław, więcej

XXX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej

7-8 maja 2021 r., UAM, Poznań, więcej

III Konferencja naukowa "Jakość powietrza a zdrowie"
12-14 maja 2021 r., Projekt LIFE-MAPPINGAIR/PL, Wrocław,  więcej

XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne

13-15 maja 2021 r., UMK, Toruń, więcej

3 Międzynarodowa Konferencja Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium
30 sierpnia - 1 września 2021 r. ,UMK, Toruń więcej 

II Międzynarodowa Konferencja Meteorologia, Hydrologia, Ochrona Środowiska, Gospodarka Wodna, Żegluga - badania naukowe i problemy
15-16 września 2021 r., IMGW-PIB, Wrocław, więcej 

 

20 grudnia 2020 r.

 

 

6 marca 2020 r.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 marca 2020 roku zmarł w Warszawie w wieku 95 lat
nestor polskiej geografii, wybitny klimatolog, twórca polskiej szkoły topoklimatologii i kartowania topoklimatycznego, wybitny specjalista w dziedzinie bilansu radiacyjnego i bilansu cieplnego różnych powierzchni czynnych, współzałożyciel Międzynarodowej Asocjacji Klimatologii
ś.p. Prof. Janusz Paszyński, „Machnicki”.
Biografia i zdjęcia Profesora Janusza Paszyńskiego przygotowane i zebrane przez Przewodniczącego PTG prof. Antoniego Jackowskiego znajdują się na stronie PTG:
https://ptgeo.org.pl/2020/03/zmarl-profesor-janusz-paszynski/

Żegnamy Cię, Drogi Profesorze. Rodzinie Pana Profesora, a także Społeczności oraz Władzom Instytutu Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przekazujemy wyrazy naszego najgłębszego współczucia.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich


Kalendarium wydarzeń - konferencje tematyczne organizowane w Polsce w 2020 roku

VI Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna
Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii
20 marca 2020 r., UAM, Poznań, więcej

XXX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej
13-14 maja 2020 r., UAM, Poznań, więcej

XXXIX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki
Ochrona przed powodzią i suszą - duża i mała retencja
27-29 maja 2020 r., Uniwersytet Rolniczy, Kraków, więcej

XXXIX Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów
Klimat, środowisko, gospodarka, społeczeństwo
25-26 czerwca 2020 r., Uniwersytet Rolniczy, Kraków, więcej

POL-EMIS 2020: Aktualne trendy w ochronie powietrza i klimatu - kontrola, monitoring, prognozowanie i ograniczanie emisji
29 czerwca -1 lipca 2020 r., Politechnika Wrocławska, Wrocław, więcej

3rd World Symposium on Climate Change Communication - International Climate Change Information and Research Programme
3 Światowe sympozjum na temat komunikacji w sprawie zmian klimatu
6-7 lipca 2020 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa, więcej

II Międzynarodowa Konferencja
Meteorologia, Hydrologia, Ochrona Środowiska, Gospodarka Wodna, Żegluga - badania naukowe i problemy
9-10 września 2020 r., IMGW-PIB, Wrocław, więcej

3 Międzynarodowa Konferencja
Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium
24-26 września 2020 r. ,UMK, Toruń więcej

XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne
15-17 października 2020 r., UMK, Toruń, więcej