PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ 21 (2011)    ISSN: 1234-0715

Spis treści - Contens    3-6

Współczesne zmiany powierzchni lodów morskich na wodach wokółantarktycznych - problemy i niejasności
Contemporary changes in the sea ice extent in the waters surrounding the Antarctica - problems and ambiguities
Andrzej A. Marsz    7-38

Notatka o kilku zagadnieniach meteorologicznych związanych z regionami polarnymi
A note on several meteorological topics related to polar regions
Krzysztof Sienicki    39-76

Współczynniki korelacji między wybranymi wskaźnikami cyrkulacji atmosferycznej a temperaturą powietrza w Arktyce Kanadyjskiej w latach 1951-2010
Coefficients of correlation between selected indices of atmospheric circulation and air temperature in the Canadian Arctic in the period 1951-2010
Rafał Maszewski    77-90

Rozkład przestrzenny oraz skala ocieplenia Arktyki Atlantyckiej w 30-leciu 1980-2009 i jej porównanie z 'wielkim ociepleniem Arktyki' lat 30. XX wieku
Spatial distribution and the scale of the Atlantic Arctic warming in a 30-year period from 1980 to 2009 and its comparison with the 'great warming of the Arctic' in the 30-ties of the 20th century
Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska    91-114

Wpływ zmian temperatury wody powierzchniowej mórz Barentsa, Norweskiego i Grenlandzkiego na trend rocznej temperatury powietrza na Spitsbergenie
Influence of changes in sea surface temperature in the Barents, Norwegian and Greenland seas on the annual air temperature trend at Spitsbergen
Anna Styszyńska    115-131

Zmienność maksymalnej miąższości czynnej warstwy zmarzliny w rejonie Bellsundu (W Spitsbergen) w okresie 1986-2009
Changeability of maximal thickness of active permafrost layer in the Bellsund region (W Spitsbergen) in the period 1986-2009
Andrzej A. Marsz, Kazimierz Pękala, Janina Repelewska-Pękalowa, Anna Styszyńska    133-154

Zróżnicowanie wilgotności względnej i opadów atmosferycznych w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010
Differentiation of relative humidity and precipitation in the Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in the summer 2010
Andrzej Araźny, Rajmund Przybylak, Marek Kejna    155-172

Bilans radiacyjny w rejonie Kaffioyry (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010 roku
Radiation balance in the Kaffioyra region (NW Spitsbergen) in the summer season 2010
Marek Kejna, Rajmund Przybylak, Andrzej Araźny    173-186

Charakterystyka warunków batymetrycznych i termicznych kompleksu jezior na przedpolu Lodowca Aavatsmarka, Svalbard
Bathymetric and thermal conditions of lakes located in the forefield of Aavatsmark Glacier, Svalbard
Ireneusz Sobota, Marcin Nowak    187-196

Temperatura powietrza a kierunek wiatru w Hornsundzie (1978-2009)
Air temperature and wind direction at the Hornsund station (1978-2009)
Jacek Ferdynus, Anna Styszyńska    197-211

Warunki meteorologiczne i biometeorologiczne południowo-zachodniego Svalbardu w 2010 roku
Meteorological and biometeorological conditions of South-West Svalbard in 2010
Sebastian Sikora, Tomasz Budzik, Krzysztof Migała, Dariusz Puczko    213-228

Zlodzenie Hornsundu (Spitsbergen) w sezonie zimowym 2009-2010 (SW Spitsbergen)
Ice conditions in Hornsund (Spitsbergen) during winter season 2009-2010 (SW Spitsbergen)
Grzegorz Kruszewski    229-239