Wskaźniki klimatyczne - TCI

strona w budowie

 

TCI - Tourism Climate Index – Wskaźnik klimatyczno-turystyczny

Wpływ warunków klimatycznych na turystykę jest dość złożony, dlatego też w analizie tego zagadnienia można zastosować na przykład wskaźnik zintegrowany, tzw. turystyczny indeks klimatyczny (Tourism Climate Index – TCI), zaproponowany przez polskiego geografa pracującego na Uniwersytecie Manitoba w Kanadzie Zbigniewa Mieczkowskiego (1922-1995) w 1985 roku w pracy The tourism Climate Index: a method of evaluating Word climates for tourism (The Canadian Geographer, Vol. 29, No. 3, s. 220-233). Zdaniem Mieczkowskiego TCI powinien opierać się na systematycznej ocenie korzystnych i niekorzystnych skutków jakie pogoda w danym miejscu może mieć na "przeciętnego" turystę, odwiedzającego dane miejsce w określonej porze roku

Wskaźnik ten obejmuje wybrane parametry klimatyczne istotne z punktu widzenia aktywności turystycznej i rekreacji na świeżym powietrzu, takie jak: temperatura powietrza, nasłonecznienie, warunki anemologiczne i opadowe, wilgotność powietrza – wpływające na taki parametr złożony jak komfort cieplny. Ma on decydujący wpływ na ruch turystyczny w danym miejscu i w dużej mierze kontroluje długość sezonu turystycznego w tym miejscu – zwłaszcza w umiarkowanych i wysokich szerokościach geograficznych. Aby zapewnić wspólną podstawę pomiaru dla poszczególnych zmiennych, parametry te oceniane są w systemie punktowym w zależności od przydatności dla turystyki i rekreacji.
Poszczególne elementy klimatu brane pod uwagę w obliczeniach TCI oceniane są pod względem ich wpływu na turystykę w skali od 0 do 5, a w przypadku charakterystyk termicznych od –3 do 5. Im wyższe wartości wskaźnika TCI, tym większa przydatność warunków klimatycznych dla uprawiania turystyki i rekreacji. Gdy cząstkowe wskaźniki oceny wszystkich elementów klimatu wynoszą 5 punktów, wtedy TCI wynosi 100. Wszystkie wskaźniki cząstkowe oceny opierają się na dostępnych w klimatologicznych bazach danych wartościach miesięcznych (średnich, sumach) uwzględnionych elementów klimatu. Ponieważ wybrane zmienne mogą różnić się znaczeniem dla turystów, zastosowano odpowiednie wagi. Oceny cząstkowe poszczególnych parametrów sumowane są według wzoru:

TCI = 2 (4·CId + CIa + 2 RR + 2·SD + Wv)

gdzie:  Cld – wskaźnik oceny komfortu cieplnego dla godzin dziennych,
            Cla – wskaźnik oceny komfortu cieplnego doby,
            RR – wskaźnik opadów atmosferycznych,
            SD – wskaźnik oceny usłonecznienia,
            Wv – wskaźnik oceny prędkości wiatru.

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia w literaturze polskiej znajduje się w pracach:
– Krzysztof Błażejczyk – 2004 – Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, s. 95–98.
– Krzysztof Błażejczyk i Anna Kunert – 2011 –
Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, s. 176-179.

 

.