PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ 13 (2003)    ISSN: 1234-0715

Spis treści - Contens    3-6

Zmiany trendu temperatury powietrza na Antarktydzie w latach 1958-2000
Change of air temperature range on the Antarctic in the years 1958-2000
Marek Kejna    7-26

Niektóre aspekty meteorologii i klimatologii rejonu Ukraińskiej Stacji Antarktycznej Vernadsky
Some aspects of meteorology and climatology of the region of Ukrainian Antarctic Base Vernadsky
Vladislav Timofeyev    27-35

Zmienność położenia tropopauzy w wysokich szerokościach geograficznych
Changeability in the location of tropopause at high latitudes
Michał Kowalewski    37-41

Klimatyczny wskaźnik aktywności Prądu Labradorskiego
Climatic index of Labrador Current activity
Andrzej A. Marsz    43-58

Wpływ zmian temperatury powierzchni oceanu na Morzu Norweskim na temperaturę powietrza na Svalbardzie i Jan Mayen (1982-2002)
The influence of the changes in sea surface temperature of the Norwegian Sea on the air temperature at Svalbard and Jan Mayen (1982-2002)
Grzegorz Kruszewski, Andrzej A. Marsz, Sławomir Zblewski    59-78

Współczesna zmienność cyrkulacji atmosfery, temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na Spitsbergenie
Contemporary variability of atmospheric circulation, temperature and precipitation in Spitsbergen
Tadeusz Niedźwiedź     79-92

Zmienność występowania opadów deszczu i śniegu w Hornsundzie w okresie lipiec 1978 - grudzień 2002
Variability in the occurrence of rain and snow at Hornsund over the period July 1978 - December 2002
Ewa Łupikasza    93-105

Przebieg roczny wilgotności względnej w Arktyce Norweskiej w okresie 1971-2000
Annual course of relative air humidity in the Norwegian Arctic from 1971 to 2000
Andrzej Araźny    107-115

Przebieg warunków pogodowych w Calypsobyen w sezonie letnim 2001 na tle wielolecia 1986-2000
The course of weather conditions in Calypsobyen in Summer season 2001 at the background of period 1986-2000
Andrzej Gluza, Krzysztof Siwek, Jerzy Pęcak, Marcin Siłuch    117-125

Warunki meteorologiczne w Zatoce Petunia (Spitsbergen Środkowy) w sezonach letnich 2000 i 2001
Meteorological conditions in Petunia Bay (central Spitsbergen) during summer seasons 2000 and 2001
Grzegorz Rachlewicz    127-138

Warunki meteorologiczne i wybrane problemy akumulacji śniegu na Równinie Kaffioyra (NW Spitsbergen) w okresie od lipca 2001do kwietnia 2002 roku
Meteorological conditions and selected problems of snow accumulation at Kaffioyra (NW Spisbergen) in the period from July 2001 to April 2002
Ireneusz Sobota    139-149

Struktura bilansu promieniowania słonecznego na obszarze Lodowca Avatsmarka w dniach 13 IV - 04 V 2002 r.
Structure of solar radiation balance on Avatsmark Glacier in the period of 13 IV - 4 V 2002
Tomasz Budzik    151-160

Związek akumulacji śniegu na lodowcach północno-zachodniego Spitsbergenu z cyrkulacją atmosferyczną, opadami i temperaturą powietrza w okresach zimowych
Relation between the snow accumulation on glaciers of North-West Spitsbergen and the atmospheric circulation, precipitation and air temperature in the winter seasons
Mariusz Grabiec    161-171