PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ  6 (1996)    ISSN: 1234-0715

Spis treści - Contens    5-6

Wieloletnia zmienność pola barycznego i lokalnej cyrkulacji atmosferycznej w rejonie Północnego Atlantyku
Long-term variability of pressure pattern and local atmospheric circulation over the North Atlantic
Mirosław Miętus    7-16

Bezwładność i okresowość zmian temperatury powietrza na Spitsbergenie
Persistance and cyclicity in the changes of air temperature at Spitsbergen
Krzysztof Kożuchowski, Anna Stolarczuk    17-22

Śednie sezonowe i roczne amplitudy dobowe temperatury powietrza i trendy ich zmian w Arktyce w okresie 1951-1990
Mean seasonal and annual daily temperature range and their trends in the Arctic over the period 1951-1990
Rajmund Przybylak    23-38

Związki między cyrkulacją termohalinową w Północnym Atlantyku a warunkami klimatycznymi w Arktyce
Relationship between thermohaline circulation in North Atlantic and the climatic conditions in the Arctic
Jerzy Cyberski    39-49

Związek pogód na Wyspie Niedzwiedziej (Bjornoya) z kierunkami adwekcji mas powietrza
Relations of weather on Bjornoya and directions of advection air masses
Jacek Ferdynus    51-66

Cechy klimatu lokalnego stacji w Hornsundzie w oparciu o materiał z lat 1978-1995
Character of the local climate of the Station in Hornsund
Tomasz Kierzkowski    67-82

Promieniowanie pochłonięte na obszarze kamienistej tundry arktycznej w okresie wiosenno-letnim przy odmiennych typach pogody (Hornsund, SW Spitsbergen)
Absorbed radiation at shingly arctic tundra from the spring-summer period in the different types of weather (Hornsund, SW Spitsbergen)

Marek Angiel    83-97

Areozol marygeniczny w strefie arktycznego frontu hydrologicznego
Marine aerosol in the hydrographic Arctic front
Tomasz Petelski, Maria Chomka    99-106

Components of Radiation Balance and thier Regime in the Summer of 1994/95 at H.Arctowski Station (the South Shetlands)
Składniki bilansu promieniowania i ich przebieg latem 1994/95 na Stacji im. H.Arctowskiego (Szetlandy Południowe)
Pavel Prošek, Michal Janouch, Grzegorz Kruszewski    107-138

The Measurment of Ultraviolet Radiation at the Polish Henryk Arctowski Station (South Shetlands - Antarctica) in the summer of 1995/95
Pomiary promieniowania ultrafioletowego na Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego (Szetlandy Południowe) podczas antarktycznego lata 1994/95
Pavel Prošek, Michal Janouch    139-148

Niszczenie stratosferycznego ozonu w wysokich szerokościach geograficznych w powiązaniu z promieniowaniem UV
Stratosperic ozone destroying in high latitude in connection witth UV radiation
Marzena Podgórska    149-158

Przebieg zjawisk lodowych na Zatoce Admiralicji w roku 1995 i ich związek z warunkami pogodowymi
Ice phenomena in Admiralty Bay and their relations with weather conditions
Grzegorz Kruszewski    159-178

Warunki pogodowe na Stacji im. H. Arctowskiego w 1995 roku. Wstępny zarys analizy

Weather conditions at the Antarctic Arctowski Station in 1995. Preliminary results
Grzegorz Kruszewski    179-190

Analysis of the mean and extreme temperature series of the Arctowski Antarctic Base
Analiza średnich i ekstremalnych wartości temperatury powietrza na Stacji Arctowskiego
Roberto Rodriguez, Carmen M. Llasat, Stanisław Rakusa-Suszczewski    191-212

Zmiany cyrkulacji atmosferycznej w rejonie Półwyspu Antarktycznego i Morza Weddella w świetle kształtowania się przestrzennych zmian wskaźnika oceanizmu
Changes in atmospherical circulation in the area of Antarctic Peninsula and Weddell Sea as a result of forming spatial changes of index of oceanity
Anna Styszyńska    213-242