PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ  2 (1992)    ISSN: 1234-0715

Od Redakcji    3

Spis treści    5-6

Wpływ zmian globalnych klimatu na geo-ekosystem Morskiej Antarktyki (model koncepcyjny)
Stanisław Rakusa-Suszczewski    7-11

Usłonecznienie na Stacji Arctowskiego (King George Island, South Shetland Islands)
Anna Styszyńska    12-20

Próba wydzielenia termicznych pór roku na Stacji H. Arctowskiego (Szetlandy Południowe) w latach 1978-1989
Marek Kejna    21-29

Struktura pogód i roczna sezonowość klimatu Stacji Arctowskiego
Andrzej Marsz    30-49

Pierwsza automatyczna rejestracja wybranych elementów meteorologicznych na Stacji Arctowskiego zimą 1990
Zbigniew Zwoliński    50-60

Informacja hydro-klimatyczna w strefach polarnych a bezpieczeństwo statku
Eugeniusz Kazanecki    61-68

Bilans masy lodowców polarnych w świetle wybranych czynników klimatycznych
Jerzy Pereyma    69-76

Wybrane problemy klimatologii synoptycznej Spitsbergenu
Tadeusz Niedźwiedź    77-84

Opady a cyrkulacja atmosferyczna na zachodnim wybrzeżu Spitsbergenu w okresie 1979-1985
Rajmund Przybylak, Kazimierz Marciniak    85-95

Temperatura i opady a cyrkulacja atmosferyczna w regionie Kaffiöyry (NW Spitsbergen) w sezonie letnim w okresie 1975-1989
Gabriel Wójcik, Rajmund Przybylak, Kazimierz Marciniak, Marek Kejna    96-102

Dodatni subtrend temperatury powietrza w Hornsundzie, w okresie od 1978/79 do 1990/91
Danuta Wielbińska    103-110

Zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza w strefie wybrzeża regionu Kaffiöyry (NW Spitsbergen) w czasie lata polarnego
Kazimierz Marciniak, Rajmund Przybylak    111-120

Kształtowanie się strumienia ciepła w wybranych glebach Południowo-Zachodniego Spitsbergenu w okresie wiosenno-letnim
Marek Angiel    121-129

Charakterystyka klimatologiczna sezonu wyprawowego 1990/91 na stacji w Hornsundzie (SW Spitsbergen)
Mirosław Miętus    130-137

Wymiana masy i energii między morzem i atmosferą w arktycznej strefie Atlantyku
Czesław Garbalewski, Maria Chomka, Tomasz Petelski    138-143