PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ 20 (2010)    ISSN: 1234-0715

Spis treści - Contens    3-6

Rola międzystrefowej cyrkulacji południkowej nad wschodnią częścią Atlantyku Północnego w kształtowaniu niektórych cech klimatu Arktyki Atlantyckiej
Role of interzonal meridional circulation over the eastern part of the North Atlantic in formation of some features of the Atlantic Arctic climate
Andrzej A. Marsz    7-29

Prędkość wiatru w rejonie Svalbardu w świetle zmian warunków cyrkulacyjnych i środowiskowych
Surface wind speed in Svalbard area in relation to circulation and environmental changes
Grzegorz Kruszewski    31-44

Zmiany niektórych cech klimatu w Arktyce Kanadyjskiej w ostatnim ćwierćwieczu XX i na początku XXI wieku
Changes in some features of the climate in the Canadian Arctic in the last 25-year period of 20th century and in the first years of 21st century
Sławomir Zblewski, Andrzej A. Marsz    45-62

Warunki topoklimatyczne w sezonach letnich w rejonie Kaffioyry (NW Spitsbergen) w latach 2005-2009
Topoclimatic conditions in summer seasons in the Kaffioyra region (NW Spitsbergen) in the years 2005-2009
Marek Kejna, Rajmund Przybylak, Andrzej Araźny, Joanna Jankowska, Rafał Maszewski, Przemysław Wyszyński   63-81

Warunki meteorologiczne i biometeorologiczne okolic Hornsundu (Spitsbergen Zachodni) w roku 2009
Meteorological and biometeorological conditions in the Hornsund region (Western Spitsbergen) in 2009
Sebastian Sikora, Andrzej Araźny, Tomasz Budzik, Krzysztof Migała, Dariusz Puczko    83-101

Zróżnicowanie przestrzenne i wieloletnia zmienność temperatury gruntu w rejonie Stacji Polarnej UMK (NW Spitsbergen) w okresie letnim (1975-2009)
Differentiation and long-term changes in ground temperature on the Kaffioyra plan (NW Spitsbergen) in the summer season from 1975 to 2009
Rajmund Przybylak, Andrzej Araźny, Marek Kejna    103-120

Zmiany termiki gruntu w Hornsundzie (SW Spitsbergen) w latach 1990-2009
Changes of thermic of the ground in Hornsund (SW Spitsbergen) in the period 1990-2009
Piotr Dolnicki    121-127

Warstwa czynna i występowanie wieloletniej zmarzliny w pobliżu Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie na Spitsbergenie w świetle badań geofizycznych
Active layer and permafrost occurence in the vicinity of the Polish Polar Station, Hornsund, Spitsbergen in the light of geophysical research
Wojciech Dobiński, Jan Leszkiewicz    129-142

Badania glacjologiczne współczesnych zmian Lodowca Ireny, Svalbard
The Irene Glacier changes glaciological investigations, Svalbard
Ireneusz Sobota    143-159

Charakterystyka i przyczyny zmienności natężenia przepływu rzeki lodowcowej w sezonie letnim na przykładzie Rzeki Waldemara, Svalbard
Characteristic and reasons of discharge variations of glacial river during summer time based on the Waldemar river, Svalbard
Ireneusz Sobota, Marcin Ćmielowski, Marcin Nowak    161-170

Pierwsza polska wyprawa na Grenlandię 1937 roku. Wyniki pomiarów meteorologicznych Stanisława Siedleckiego i Alfreda Jahna
First Polish Greenland expedition in the year 1937. Results of meteorological survey conducted by Stanisław Siedlecki and Alfred Jahn
Marzena Józefczyk, Magdalena Korzystka, Krzysztof Migała, Jacek Piasecki    171-181

Nowa automatyczna stacja meteorologiczna w Polskiej Stacji Polarnej im. Stanisława Siedleckiego (Hornsund, Svalbard)
New automatic weather station at S. Siedlecki Polish Polar Station (Hornsund, Svalbard)
Sebastian Sikora, Dariusz Puczko, Jakub Soroka, Piotr Głowacki    183-185

Zlodzenie Hornsundu (Spitsbergen) w sezonie zimowym 2008/2009
Ice conditions in Hornsund (Spitsbergen) during winter season 2008-2009
Grzegorz Kruszewski    187-196