PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ 14 (2004)    ISSN: 1234-0715

Spis treści - Contens    3-6

Amplituda dobowa temperatury powietrza na Antarktydzie
Diurnal air temperature range on the Antarctic
Marek Kejna    7-18

Zmienność przestrzenna występowania zim bezjądrowych na Antarktydzie w latach 1990-1999
Spatial variability in the occurrence of the coreless winter on the Antarctic i the years 1990-1999
Sabina Lipowska    19-28

Zmiany temperatury wody na Prądzie Zachodniogrenlandzkim w okresie 1982-2003
Changes in water temperature of the West Greenland Current over the period 1982-2002
Sławomir Zblewski    29-37  

Stan termiczny Atlantyku Północnego a zlodzenie mórz Barentsa i Grenlandzkiego (1972-1994)
The thermal conditions of the North Atlantic and ice cover of the Barents and Greenland seas (1972-1994)
Anna Styszyńska    39-57

Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu temperatury powietrza w styczniu na Spitsbergenie
Role of atmospheric circulation on the January temperature variability in Spitsbergen
Tadeusz Niedźwiedź    59-68  

Wpływ zmian temperatury wody na Prądzie Norweskim na kształtowanie rocznej temperatury powietrza w atlantyckiej Arktyce i notowane tam ocieplenie w okresie ostatniego 20-lecia
The influence of changes in water temperature in the Norwegian Current on annual air temperature in the Atlantic part of the Arctic and its warming noted over the past 20-year period
Anna Styszyńska     69-78

Zmienność temperatury powierzchni morza w rejonie Spitsbergenu (1982-2002) jako przejaw współcześnie zachodzących zmian klimatycznych
Changeability in sea surface temperature in the region of Spitsbergen (1982-2002) reflecting climatic changes observed at present
Grzegorz Kruszewski    79-86

Cofanie się czół lodowych Zachodniego i Wschodniego Lodowca Torella (SW Spitsbergen)
The recession of Vestre and Austre Torelbreen ice clifs (SW Spitsbergen)
Josef Řehak sen., Josef Řehak  jun., Stanislav Řehak    87-94

Wpływ warunków pogodowych na zmionność ablacji lodowców Waldemara i Ireny (NW Spitsbergen) w sezonie latnim 2003 roku
Influence of meteorological conditions on ablation of Waldemar Glacier and Irene Glacier (NW Spitsbergen) in the Summer season of 2003
Ireneusz Sobota    95-106

Związek krótkookresowych zmian miąższości pokrywy śnieżnej na Lodowcu Avatsmarka (NW Spitsbergen) z parametrami meteorologicznymi wiosną 2001 i 2002 roku
Influence of meteorological conditions on ablation of Waldemar Glacier and Irene Glacier (NW Spitsbergen) in the Summer season of 2003
Mariusz Grabiec    107-126

Zróżnicowanie albedo Lodowca Scotta (W Spitsbergen)
The 'Albedo' differentiation at Scott's Glacier (W Spitsbergen)
Krzysztof Siwek, Andrzej Gluza, Stefan Bartoszewski    127-132

Stosunki termiczne i wilgotnościowe w Zatoce Treurenberg i na masywie Olimp (NE Spitsbergen) w okresie od 1.VIII.1899 - 15.VIII.1900
Thermal and humidity relations in Treurenberg Bay and Massif Olimp (NE Spitsbergen) from 1st August 1899 to 15th August 1900)
Rajmund Przybylak, Jacek Dzierżawski    133-147

Kalendarz pogód dla Hornsundu podczas wyprawy założycielskiej 1957/58
Weather calendar for the Founding Expedition Hornsund 1957/58
Paweł Malik    149-156

Termiczne pory roku w Hornsundzie (SW Spitsbergen)
Thermal seasons in Hornsund (SW Spitsbergen)
Ewa Kwaśniewska, Jerzy Pereyma    157-169

Odczuwalność cieplna w okresie zimowym w rejonie Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie w latach 1991-2000
Thermal sensations in Winter months over the Polish Polar Station in Hornsund area; 1991-2000
Małgorzata Owczarek    171-182

Porównanie wybranych elementów meteorologicznych w sezonie letnim między stacjami Hornsund i Calypsobyen (Spitsbergen)
Comparison of some selected meteorological elements of the Summer season between Hornsund and Calypsobyen stations (Spitsbergen)
Andrzej Gluza, Marcin Siłuch, Krzysztof Siwek    183-188

Struktura bilansu promieniowania słonecznego w Ny-Alesund (NW Spitsbergen) w latach 1989-2003
Structure of solar radiation balance in Ny-Alesund (NW Spitsbergen) in the period 1989-2003
Tomasz Budzik    189-197