PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ  8 (1998)    ISSN: 1234-0715

Spis treści - Contens    5-7

Od redakcji - From the Editor    9-11

100-lecie antarktycznej wyprawy "Belgiki" (1897-1899)
Centenary of the "Belgica" Antarctic expedinion (1897-1899)
Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak    13-24   

Związki między temperaturą wody w energoaktywnej strefie Morza Bellingshausena a temperaturą powietrza na Stacji Arctowskiego
Correlations between the water temperature in energy-active zone of the bellingshausen Sea and the air temperature at the Arctowski Station
Anna Styszyńska    25-46

Głębokie zimowe inwersje temperatury na nadmorskiej terasie okolic Stacji im. H. Arctowskiego (Wyspa Króla jerzegom Szetlandy Pd., Antarktyka Zach.)
Deep winter temperature inversions in the vicinity of Arctowski Station (King George Island, South Shetland Islands, West Antarctica)
Grzegorz Kruszewski    47-62

Ujemny trend rocznych sum opadowych na Stacji im. H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego Szetlandy Pd., Antarktyka Zach.)
The negative trend of annual precipitation sum at the Arctowski Station (King George Island, South Shetland Islands, West Antarctica)
Andrzej A. Marsz    63-77

Pokrywa śnieżna w rejonie Stacji H. Arctowskiego (Szetlandy Pd., Antarktyka) w latach 1978-1996
Snow cover in the vicinity of the Arctowski Station (South Shetland Inslands, Antarctica) in the period 1978-1996
Marek Kejna, Kamil Laska    79-93

O tak zwanych 'trwałych typach pogody' w klimatach morskich europejskiej części atlantyckiego sektora Arktyki i Subarktyki w okresie 1961-1970
'Stable weather types' in ocean climates of the european part of the atlantic sector of the Arctic and Subarctic over the period 1961-1970
Jacek Ferdynus    95-103

Przezroczystość atmosfery i natężenie bezpośredniego promieniowania słonecznego na równinie Kaffioyra (NW Spitsbergen) w lecie 1979 roku
The transparency of atmosphere and intensity of direct solar radiation at the Kaffioyra plain (NW Spitsbergen) in summer 1979
Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak    105-110

Pomiary termiki gruntu oraz promieniowania słonecznego w latach 1989-1995 Hornsund, SW Spitsbergen
The ground temperature and solar radiation measurements at Hornsund (South Spitsbergen) from 1989 to 1995
Zbigniew Caputa, Piotr Głowacki    111-123

Rozkłady rozmiarów aerozoli morskich nad morzami europejskiej Arktyki
Marine aerosol size distribution over Arctic seas
Tomasz Petelski    125-135