PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ 26 (2016)    ISSN: 1234-0715

tytuł    1-2

Spis treści - Contens    3-4

Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania mgieł i ograniczonej widzialności w Hornsundzie (Spitsbergen)
Circulation conditions favouring fog and low visibility occurrence in Hornsund (Spitsbergen)
Ewa Łupikasza, Tadeusz Niedźwiedź    5-12

O związkach między intensywnością cyrkulacji termohalinowej na Atlantyku Północnym a sumami opadów w Hornsundzie (Spitsbergen)
The relationship between intensity of thermohaline circulation on the North Atlantic and precipitation totals at Hornsund (Spitsbergen)
Andrzej A. Marsz    13-36

Opady marznące i gołoledź w Hornsundzie (SW Spitsbergen)
Freezing precipitation and glaze at Hornsund (SW Spitsbergen)
Jakub Soroka, Maciej Benedyk, Dorota Matuszko    7-58

Charakterystyka odwilży w Hornsundzie (Spitsbergen)
Characteristics of thaws at Hornsund (SW Spitsbergen)
Dorota Matuszko, Jakub Soroka    59-70

Wybrane elementy zmienności odpływu arktycznej rzeki lodowcowej w sezonie letnim na przykładzie Rzeki Waldemara (Svalbard)
Runoff variability in the summer season of proglacial Arcic river on the sample of the Waldemar River, Svalbard
Marcin Nowak, Ireneusz Sobota    71-82

Występowanie wysokiego ciśnienia nad obszarem Svalbardu w latach 1971-2015
High pressure values occurrence over Svalbard In period 1971-2015
Zuzanna Bielec-Bąkowska    83-96

Miesięczne anomalie termiczne na Islandii (1951-2010)
The thermal anomalies in Iceland (1951-2010)   
Krzysztof Mitka    97-108

Zmiany zlodzenia Morza Karskiego w latach 1979-2015. Podejście systemowe
Changes of sea ice extent on the Kara Sea in the years 1979-2015. System approach
Anna Styszyńska, Andrzej A. Marsz    109-156

Zmiany czasu trwania żeglugi w warunkach „bezlodowych” na Północnej Drodze Morskiej w latach 2008-2016
Changes of ‘ice-free’ navigation season on the Northern Sea Route in the years 2008-2016
Tadeusz Pastusiak    157-164

Zmiany temperatury wody powierzchniowej na morzach Arktyki Rosyjskiej i ich konsekwencje dla żeglugi na Północnej Drodze Morskiej (1979-2016)
Changes of sea surface temperature in the Russian Arctic Seas and their implications for shipping in the Northern Sea Route (1979-2016)
Anna Styszyńska, Tadeusz Pastusiak    165-177