PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ 12 (2002)    ISSN: 1234-0715

Spis treści - Contens    3-4

Przebieg roczny temperatury powietrza na Antarktydzie
Annual course of air temperature on the Antarctic
Marek Kejna    5-19

Przebieg wartości wskaźnika oceanizmu na Szetlandach Południowych według zweryfikowanych danych połączonego ciągu Deception-Bellingshausen (1944-2000)
The course of oceanicity index in the South Shetlands on the basis of verified data of the 'syntetic' Deception-Bellingshausen series (1947-2000)
Anna Styszyńska, Sławomir Zblewski    21-32

Uwarunkowania klimatyczne aktywności geomorficznej, Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe
Climatic conditions of geomorphic activity, King George Island, South Shetlands
Zbigniew Zwoliński    33-63

Wpływ cyrkulacji atmosfery na wysokie opady w Hornsundzie (Spitsbergen)
Influence of atmospheric circulation on the high precipitation in Hornsund (Spitsberegen)
Tadeusz Niedźwiedź    65-75

Zmienność opadów atmosferycznych w Hornsundzie (Spitsbergen) w okresie 1978-2000
The variation of the atmospheric precipitation in Hornsund (Spitsbergen) in the period 1978-2000
Ewa Łupikasza    77-88

Meteorologiczne i orograficzne uwarunkowania depozycji jonowej z opadów i osadów atmosferycznych w rejonie Hornsundu w okresie lipiec 1999 -czerwiec 2000
Meteorological and orographic conditions of ionic deposition from precipitations and atmospheric deposots in the Hornsund area in the period July 1999 - June 2000
Tadeusz Bryś    79-106

Wpływ pokrywy śnieżnej na termikę i grubość warstwy czynnej zmarzliny w obszarze tundrowym rejonu Polskiej Stacji Polarnej (SW Spitsbergen)
Influence of the snow cover on the thermics  and thickness of the active layer of the permafrost in the tundra area of Hornsund (SW Spitsbergen)
Piotr Dolnicki    107-116

Zagadnienie odtworzenia wartości bilansu Lodowca Hansa (SW Spitsbergen)
The reconstruction of the mass balance of the Hansbreen (SW Spitsbergen)
Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska    117-131

Związki bilansu masy lodowców w rejonie Kongsfjordu (NW Spitsbergen) z pokrywą lodową mórz Grenlandzkiego i Barentsa
Correlation between the mass balance of glaciers in the Kongsfjorden area (NW Spitsbergen) and sea ice cover of the Barents and Greenland seas
Anna Styszyńska    133-146