Serwisy pogodowe


Strona zawiera zbiór odnośników prowadzących do serwisów udostępniających analizy i prognozy
warunków meteorologicznych obejmujących obszary Polski, Europy i świata.

 

 

Mapy synoptyczne dla Polski

Adres: http://www.pogodynka.pl/polska/mapa_synoptyczna
Podstrona serwisu pogodowego IMGW-PIB. Mapy synoptyczne publikowane są 2 razy na dobę - ok. godziny 8:00 czasu lokalnego (Analiza synoptyczna sytuacji z godz. 0:00 UTC) oraz ok. 20:00 czasu lokalnego (Analiza synoptyczna z godz. 12:00 UTC). Poniżej mapy opis stosowanych na mapie symboli i znaków.

Adres: https://www.meteo.pl/
Adres: https://www.meteo.pl/mapy
Adres (stara wersja): http://meteo.pl/um/php/small_maps.php?all=1
ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego) - numeryczna prognoza pogody Europy Bałtyckiej - zbiorcza prognoza (wszystkie miniaturki). Model UM - siatka 4 km, długość prognozy 60 godzin. Rozkład ciśnienia na poziomie morza, temperatura powietrza i linie prądu, temperatura powierzchni gruntu, opad atmosferyczny, burze, wiatr przyziemny, maksymalne porywy wiatru, widzialność pozioma, mgła, wilgotność względna względem lodu i względem wody, chmury niskie, średnie i wysokie, zachmurzenie ogólne. Krok czasowy co 3 godziny.

 

Pogoda on-line dla Polski

Adres: www.pogodynka.pl/polska
Pogodynka - serwis pogodowy IMGW-PIB. Na stronie znajduje się szereg zakładek do: ‘Prognoz numerycznych’ - gdzie dla Polski można wywołać mapy prognoz (do 72 godzin) prędkości [m/s] i kierunku wiatru na wysokości 10 m oraz mapy rozkładu ciśnienia [hPa] na poziomie morza na tle zachmurzenia [okt]. Wszystkie mapy aktualizowane są 4 razy na dobę (0:00, 6:00, 12:00 i 18:00 czasu UTC). W tej zakładce można również wygenerować zmiany warunków pogodowych dla wielu miast; ‘Prognoz nowcastingowych’ - gdzie dla najbliższych 9 godzin można wywołać rozkład przestrzenny temperatury powietrza na wysokości 2 m, temperatury punktu rosy, temperatury gruntu, temperatury odczuwalnej, wilgotności względnej, opadu i wiatru. W zakładce ‘Dane pomiarowe’ – znaleźć można rozkłady przestrzenne ciśnienia atmosferycznego i temperatury powietrza oraz szereg wyników pomiarów meteorologicznych w wielu miejscowościach Polski, w tym aktualne warunki śniegowe. W zakładce ‘Prognoza synoptyczna’ znajdują się słowne prognozy pogody na 2 i 5 dni dla kraju i województw.

Adres: https://meteopg.pl/#/
Portal pogodowy METEOPG udostępnia prognozy pogody z wysokorozdzielczej wersji mezoskalowego modelu HRWRF 3.8.1/3.9.1.1 (High Resolution Weather Research and Forecasting). Portal jest wspólnym przedsięwzięciem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Centrum Informatycznego TASK. W modelu HRWRF została zastosowana zoptymalizowana parametryzacja fizyki dla terenu Europy Środkowej. Wykorzystano również wysokorozdzielcze dane geograficzne zawierające pola topografii, szorstkości podłoża, oraz zagospodarowania i pokrycia terenu, które pozyskano z krajowych i zagranicznych baz danych. Zgromadzone obecnie wysokorozdzielcze dane pozwalają prowadzić obliczenia metodą siatek zanurzonych do rozdzielczości nawet 100m. Model operacyjny HRWRF wykorzystuje trzy siatki zanurzone o rozdzielczościach odpowiednio 12.5km, 2.5km i 0.5km. Siatka druga obejmuje obszar Polski, a trzecia województwa Pomorskiego. Do prognozowania pogody wykorzystywane są dane z globalnego modelu GFS (Global Forecast System) o rozdzielczości 0.25°, który zawiera w sobie sprzężone modele atmosfery, gleby, oceanu i lodu morskiego. Model w ciągu doby uruchamiany jest dla czterech głównych terminów synoptycznych 00, 06, 12 i 18 z czasem prognozy wynoszącym 60 godzin. System obliczeniowy prognozowania pogody pracuje na superkomputerze "TRYTON" wykorzystując kilkaset rdzeni obliczeniowych procesorów Haswell.

Adres: http://awiacja.imgw.pl/mapa-burz-rad/burzrad_p.html
Adres: http://awiacja.imgw.pl/index.php?product=burze
Serwis pogodowy IMGW-PIB udostępniający w warstwie ‘Awiacja’ mapy burzowo-opadowe z diagramem wyładowań w postaci zmniejszonej i pełnej rozdzielczości w czasie rzeczywistym. Drugi adres - w zakładce "Mapa Polski" znajdują się mapy rozkładu elementów meteorologicznych i ostrzeżeń on-line.

Adres: www.pogody.pl
Twórcami serwisu jest Biuro Prognoz AURA założone przez byłych pracowników Wojskowego Biura Prognoz w Poznaniu. Strona prezentuje 3-dniową prognozę pogody dla Polski oraz krótkie komentarze dotyczące bieżącej pogody i ciekawostek meteorologicznych. W zakładce ‘Mapy modelu GFS’ przedstawione są prognostyczne mapy modelu GFS dla Polski obejmujące ciśnienie atmosferyczne (hPa, 0 m n.p.m.) z prędkością i kierunkiem wiatru (m/s, 10 m n.p.t.), temperaturę powietrza (st. C, 2 m n.p.t.), sumę opadów za minionych 6 godzin (mm) oraz wilgotność bezwzględną (%) na poziomie 850 hPa (ok. 1440 m n.p.m.) w dwóch terminach: 02:00 i 14:00 czasu urzędowego letniego.

Adres: www.weatheronline.pl
Ogromne i profesjonalne źródło informacji o pogodzie bieżącej z tysięcy stacji synoptycznych rozsianych po całym Świecie, także kompleksowa informacja meteorologiczna ze wszystkich polskich stacji synoptycznych wraz z możliwością przeglądu danych archiwalnych na kilka lat wstecz, 10-dniowa prognoza przebiegu podstawowych elementów pogody dla Europy z 6h rozdzielczością dla profesjonalistów.

Adres: https://www.ventusky.com/?p=51.3;28.5;5&l=temperature-2m
Aplikacja internetowa Ventusky została opracowana przez czeską firmę InMeteo. Przedstawia prognozy pogody i wizualizacje danych meteorologicznych (temperatura powietrza na różnych wysokościach, temperatura odczuwalna, opady, zachmurzenie - całkowite i przez chmury poszczególnych pięter, prędkość wiatru na różnych wysokościach, animacja kierunków przepływu powietrza, ciśnienie powietrza, wilgotność względna, występowanie burz, grubość pokrywy śnieżnej). W serwisie dostępne są również parametry falowania na Bałtyku. Dla prognoz możliwość wyboru modelu (globalny GFS oraz modele regionalne). Serwis obejmuje cały świat, podany adres skonfigurowany jest na Polskę i pozwala całość opisów czytać w języku polskim.

 

Analizy i prognozy zanieczyszczenia powietrza dla Polski

Adres: http://aqicn.org/map/poland/pl/
Mapa rozkładu wskaźnika jakości powietrza (AQI) generowana w czasie rzeczywistym dla wielu miast z obszaru Polski, Europy i świata (dla ponad 100 krajów). Na stronie można uzyskać informacje o wartości poszczególnych zanieczyszczeń oraz dane historyczne dotyczące jakości powietrza w poszczególnych miastach (od 2017) - średnie miesięczne wartości PM10, O3, NO2, SO2 i CO. Dostępna jest też dla danego miasta 5 dniowa prognoza jakości powietrza.

Adres: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
Portal o jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zawiera mapę z bieżącą informacją o wynikach pomiarów: PM10, PM2.5, O3, NO2, SO2, CO i benzenu (C6H6). Zakładka dane pomiarowe pozwala wygenerować wykresy lub tabele pokazujące w okresie doby, 3, 10 i 30 dni zmiany wartości poszczególnych elementów pomiarowych na danej stacji. W zakładce Menu znajdują się odniesienia do prawodawstwa polskiego i europejskiego oraz konwencji międzynarodowych, a także omówienie norm jakości powietrza oraz raporty roczne o stanie zanieczyszczeń w Polsce.

Adres: https://www.wroclaw.pl/zielony-wroclaw/nowy-portal-i-aplikacja-nasze-powietrze
Adres: https://www.meteo.uni.wroc.pl/pogoda-on-line/#aq_graphs

Wysokiej rozdzielczości prognoza zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych dla obszaru Dolnego Śląska, opracowywana przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGRR UWr, z wykorzystaniem modelu WRF-Chem, udostępnia prognozę na 72 godziny z rozdzielczością czasową 1 godz. i rozdzielczością przestrzenną 4 km.

Adres: https://airpomerania.pl/
Adres: https://armaag.gda.pl/komunikat1h.htm
Strona prowadzona przez Fundację ‘Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej’. Podstawowa sieć obejmuje 9 stacji referencyjnych rozmieszczonych w różnych lokalizacjach w aglomeracji trójmiejskiej. W stacjach mierzone są stężenia zanieczyszczeń podstawowych tzw. standardów jakości powietrza oraz ditlenku węgla (na jednej stacji) i benzen, toluen i ksyleny (na jednej stacji). Każda stacja jest wyposażona w mierniki parametrów meteorologicznych. Dla wszystkich stacji prezentowane są dane 1-godzinne i średniodobowe. Na stronie dostępne są również raporty miesięczne i roczne.

Adres: https://wip.um.warszawa.pl/
Adres: https://iot.warszawa.pl/mapa
Strona informuje o Warszawskim Indeksie Powietrza. Wskaźnik wyraża przybliżony stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w czterostopniowej skali wraz z zaleceniami dla mieszkańców Warszawy. Wskaźnik ma dwie wersje: ogólną i zdrowotną. Na stronie znajduje się omówienie indeksu, jego skali i zaleceń dla mieszkańców 6 dzielnic Warszawy.

 

Mapy synoptyczne dla Europy i Atlantyku

Adres: http://www1.wetter3.de/fax_dt.html
Pod tym adresem zobaczyć można mapy synoptyczne (analizy i prognozy) przygotowywane przez DWD (Deutcher Wetterdienst), UK Met Office i ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) dla obszaru Europy i NE Atlantyku.

Adres: https://www.wetterzentrale.de/
Adres: https://www.metoffice.gov.uk/weather/maps-and-charts/surface-pressure
Adres: https://www.weathercharts.org/ukmomslp.htm
Pod tymi adresami można zobaczyć mapy synoptyczne dla Europy i NE Atlantyku przygotowywane przez UK Meteorological Office (Bracknell, Exeter) - UKMO MSLP Analyses/Prognosis Charts. Pierwszy adres - dostęp do aktualnej mapy analizy, drugi adres - dostęp do takiej samej mapy czarno-białej i w kolorze, trzeci adres - dostęp do bieżącej mapy analizy oraz map prognoz do 5 dni.

Adres: https://www.dwd.de/DE/leistungen/hobbymet_wk_europa/hobbyeuropakarten.html?nn=357606
Mapy analizy i 9 map prognoz pogody (od H+24 do H+108) przygotowane przez DWD (Deutsche Wetterdienst) dla Europy i NE Atlantyku oraz Europy Zachodniej.

Adres: www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/weerkaarten/
Bieżąca mapa analizy synoptycznej dla obszaru Europy i NE Atlantyku przygotowana przez KNMI (The Royal Netherlands Meteorological Institut).

Adres: https://ocean.weather.gov/Atl_tab.php
NWS/NCEP - Ocean Prediction Center w USA. Mapy analizy i prognozy sytuacji synoptycznej, biuletyny pogodowe

Adres: https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/reanalysis/reanalysis.shtml
The NCEP/NCAR Reanalysis Project - NOAA/ESRL Physical Sciences Division.

 

Aktualne mapy rozkładu elementów meteorologicznych dla Europy

Adres: https://www.wetterzentrale.de/ - aktualny rozkład temperatury powietrza, wiatru, zjawisk meteorologicznych

Adres: https://mapy.meteo.pl/ - serwis numerycznych prognoz pogody, w tym zachmurzenie i opady

Adres: weather.uwyo.edu/upperair/europe.html - dane z ostatnich sondaży aerologicznych

Adres: www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/regional_monitoring/europe.html - mapa rozkładu temperatury maksymalnej, minimalnej oraz sumy opadu atmosferycznego za ostatni tydzień, miesiąc i kwartał dla obszaru Europy.

 

Aktualne mapy burz dla Polski i Europy

Adres: https://awiacja.imgw.pl/mapa-burz-rad/burzrad_p.html - mapy burzowo-opadowe z diagramem wyładowań dla Polski IMGW-PIB

Adres: https://burze.dzis.net/?page=mapa - mapa burzowa dla Polski i innych państw Europy w czasie rzeczywistym

Adres: https://www.blitzortung.org/pl/live_lightning_maps.php?map=10 - wyładowania atmosferyczne w czasie rzeczywistym

Adres: https://www.wetterdienst.de/Maps/Regenradar/ - mapa burz i opadów dla Europy w czasie rzeczywistym i informacje pogodowe dla miast niemieckich (j. niemiecki)

Adres: https://obserwatorzy.info/  - Sieć Obserwatorów Burz - dynamiczna mapa burzowa, prognoza wystąpienia burz

Adres: https://daneradarowe.pl/ - dane radarowe IMGW-PIB (Legionowo, Gdańsk, Świdwin, Poznań, Pastewnik, Ramza, Brzuchania, Rzeszów)

Adres: https://dobrapogoda24.pl/gdzie-jest-burza - aktualna informacja o burzach na obszarze Polski

Adres: http://www.lightningwizard.com/maps/ - wyładowania atmosferyczne

Adres: https://radaryonline.pl/radar-burz-live/ - radar burz i opadów

Adres: https://radarburz.pl/mapa-burzowa/ - radar burz w czasie rzeczywistym

Adres: https://www.skyradar.pl/p/radar-burz.html - radar burz

Adres: https://www.windy.com/menu?rain,52.463,20.962,6,m:e6dagKf - dane o burzach i opadach Windy

 

Zagraniczne serwisy pogodowe

Adres: http://meteocentre.com/?lang=en
Serwis MeteoCentre (UQAM Weather Centre). Profesjonalny serwis bardzo różnorodnych prognoz pogody (od analiz i prognoz rozwoju sytuacji synoptycznej po elementy prognozy zmian poszczególnych elementów meteorologicznych), obejmujący swoim zasięgiem poszczególne kontynenty i cały świat, łączący produkty wytwarzane przez MeteoCentre Montreal, MeteoCentre Toulouse oraz Meteo Reading UK.

Adres: https://www.wetterzentrale.de/
Adres: https://www.wetterzentrale.de/de/fax.php?model=dwd
Serwis pogodowy z Karlsruhe. Profesjonalny serwis prognozy pogody do 15 dni dla wszystkich kontynentów z kilku modeli prognostycznych: GFS, JMA, ECMWF, ENS, GME. Prognoza przebiegu elementów pogody z rozbiciem na kilka poziomów barycznych (poziom morza, 850 hPa, 700 hPa i 500 hPa. Dla Europy Środkowej szczegółowa prognoza z 3-godzinnym krokiem czasowym. Archiwum map ze wskazanych poziomów barycznych. Prezentowane mapy synoptyczne co 6 godzin oraz ich archiwum. Do pozyskania najdłuższe, europejskie i amerykańskie serie danych w dziale Klimadaten.

Adres: http://wxmaps.org/
Adres: http://wxmaps.org/pix/forecasts
Adres: http://wxmaps.org/fcst.php
Mapy modelu COLA George Mason Universtity. Strona ‘Analiza modeli i mapy prognoz’ zawiera mapy analizy modelu i prognozy dla wybranych domen na całym świecie, w odstępach dziennych lub 12-godzinnych. Dane pochodzą z modelu GFS, chyba że wskazano inaczej; NAM jest dostępny tylko dla regionu Ameryki Północnej z częstotliwością co 12 godzin. Mapy są aktualizowane dwa razy dziennie, po uruchomieniu modeli 00Z i 12Z. Strona zwiera krótki przewodnik interpretacji map.

Adres: https://www.fnmoc.navy.mil/wxmap_cgi/index.html
Strona Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center. Serwer zawiera komplety map analizy i prognozy: 300 hPa (wysokość + izotachy), 500 hPa (wysokość + wirowość), 800 hPa (temperatura, wiatr i wilgotność względna),  poziom morza (ciśnienie na poziomie morza, rata opadowa na 12 godzin), wysokość fali znacznej + wiatr na poziomie morza (tj.+10 m) dla obszarów: szerokości umiarkowanych (N Ameryka, Europa, SW Azja, NW Pacyfik, NE Pacyfik, N Atlantyk, Australia + Nowa Zelandia) oraz szerokości tropikalnych: tropikalny W Pacyfik, tropikalny E Pacyfik, tropikalny Atlantyk, tropikalny Ocean Indyjski. Model NOGAPS. UWAGA: przekaz szyfrowany, należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę.

Adres: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/regional_monitoring/europe.html
Adres: https://www.weather.gov/marine/radiofax_charts
Adres: https://www.weather.gov/marine/marsh
Serwis NOAA National Weather Service - Climate Prediction Center. Pierwszy adres zawiera zestaw linków do map rozkładów przestrzennych różnych elementów meteorologicznych w Europie. Drugi i trzeci adres zawierają linki do map analiz i prognoz rozkładu ciśnienia atmosferycznego oraz kierunku i prędkości wiatru nad N Atlantykiem.

Adres: www.wunderground.com
Serwis pogodowy z USA. Bieżąca informacja o pogodzie dla kilkunastu tysięcy stacji meteorologicznych z całego Świata oraz kilkudziesięciu stacji meteorologicznych z Polski wraz z możliwością wglądu w archiwum na kilka lat wstecz. Prognoza pogody 6-dniowa w wersji dla laików.

Adres: https://www.xcweather.co.uk/
Serwis pogodowy dla Wielkiej Brytanii. Zawiera mapy analizy i prognozy rozkladu ciśnienia, wiatru, temperatury powietrza, widzialności i pogody (zachmurzenia i opadów).

Adres: www.chmi.cz
Serwis czeskiego odpowiednika IMGW - Cesky hydrometeorologicky ustav. Kompleksowa informacja o pogodzie dla wszystkich stacji synoptycznych z terenu Czech, mapa radarowa rozkładu opadu, zdjęcia satelitarne zachmurzenia, prognoza krótkoterminowa dla Czech.

Adres: www.weathercharts.org
Adres: http://imkhp2.physik.uni-karlsruhe.de/%7Emuehr/anaprog.html
Strony zawierają bardzo obszerne zestawy linków do różnych tematycznie serwisów pogodowych.

Adres: Land/Sea Temp & Clouds
Uniwersytet Wisconsin-Madison (SSEC) - aktualna mapa rozkładu na świecie temperatury powietrza i zachmurzenia

 

Zobrazowania radarowe

Adres: www.pogodynka.pl/radary.php - Polska

Adres: www.wetteronline.de/radar.htm - Niemcy oraz zachodnia Polska

Adres: www.in-pocasi.cz/radarove-snimky/ - Czechy oraz południowo-zachodnia Polska

Adres: www.chmi.cz/meteo/rad/eindex.html - Czechy oraz południowo-zachodnia Polska

Adres: wind.met.fu-berlin.de/wind/main.php?lId=600 - Obszar w promieniu 150 km wokół Berlina

Adres: www.radareu.cz - mapa radarowa opadów dla obszaru całej Europy

 

Zdjęcia satelitarne

Adres: https://pl.sat24.com/pl
Zdjęcia satelitarne w czasie rzeczywistym Meteosat.

Adres: lance-modis.eosdis.nasa.gov/imagery/subsets/?project=aeronet&subset=Belsk
zdjęcia satelitarne w rozdzielczości 250m, 500m, 1km, 2km dla obszaru Polski - aktualne oraz archiwum za ostatnie 18 miesięcy.

 

Trajektorie mas powietrza

Adres: https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT.php
program do wyrysowywania trajektorii wstecznych.

Adres: https://www.windy.com
przejrzyste mapy kierunku i prędkości wiatru oraz innych parametrów meteorologicznych wraz z prostą prognozą pogody.

Adres: www.emep.int/
rysowanie trajektorii wstecznych dla stacji EMEP. Program do sporządzania map z trajektoriami wstecznymi dla wszystkich stacji sieci EMEP na poziomie miesięcznym.

 

Prognozy długoterminowe

Adres: www.wxmaps.org/pix/clim.html
10-dniowa prognoza rozkładu opadów i temperatury w rozbiciu na 11 regionów Świata

Adres: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/CFSv2/CFSv2seasonal.shtml
strona NOAA prezentująca półroczne prognozy zmienności wybranych parametrów pogodowych dla całej kuli ziemskiej oraz wybranych regionów świata (Ameryka Północna, Arktyka, Europa).

Adres: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/mchen/CFSv2FCST/monthly/
strona NOAA prezentująca aktualizowane codziennie prognozy rozkładu przestrzennego średnich miesięcznych anomalii wybranych parametrów pogodowych dla całej kuli ziemskiej oraz obszaru Ameryki Północnej.