Inne linki

Strona zawiera zbiór odnośników prowadzących do krajowych czasopism,
w których publikowane są materiały z zakresu meteorologii i klimatologii

 

IMGW Obserwator
Adres: https://www.imgw.pl/instytut/imgw-obserwator

Przegląd Geofizyczny
Adres:
http://ptgeof.imgw.pl/?strona=5  oraz  https://ptgeof.pl/?page_id=176

MHWM – Meteorology Hydrology and Water Management
Adres: http://www.mhwm.pl/

Przegląd Geograficzny
Adres: https://przegladgeograficzny.igipz.pan.pl/

Prace Geograficzne UJ
Adres: https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/

Prace i Studia Geograficzne UW
Adres: http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/badania-i-nauka/czasopisma/prace-i-studia-geograficzne/

Bulletin of Geography, Physical Geography Series
Adres: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BOGPGS

Acta Agrophisica
Adres: http://www.acta-agrophysica.org/

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Adres: https://www.itp.edu.pl/old/wydawnictwo/woda/index.php?id=zeszyty

Badania Fizjograficzne, Seria A. Geografia Fizyczna
Adres: hhttp://badaniafizjograficzne.amu.edu.pl/?page_id=68

Annales UMCS, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia
Adres: https://journals.umcs.pl/b

Geographia Polonica
Adres: https://www.geographiapolonica.pl/archive.html

Polish Polar Research
Adres: http://journals.pan.pl/ppr/