Promieniowanie słoneczne

 

Promieniowanie słoneczne i promieniowanie Ziemi - Encyklopedia klimatologiczna ESPERE
Adres: https://open.uj.edu.pl/mod/page/view.php?id=44
Promieniowanie krótko i długofalowe - Encyklopedia klimatologiczna ESPERE
Adres: https://open.uj.edu.pl/mod/page/view.php?id=45
W ramach projektu ESPERE-ENC (Environmental Science Published for Everybody Round the Earth - Educational Network on Climate) opracowano internetową Encyklopedię Klimatologiczną w kilku językach, stanowiącą zasób edukacyjny dla szkół i źródło informacji dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Pokłosiem tego projektu są przygotowane przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego są informacje dotyczące promieniowania słonecznego.


Wątpliwości terminologiczne dotyczące promieniowania słonecznego
Dorota Matuszko
Prace Geograficzne UJ, zeszyt 122, s. 55-61, 2009
Adres: www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4665623/2009_122_55-62.pdf/718d15d0-5939-464d-8935-10dc3318d3e1
W opracowaniu rozważano poprawność terminologii z zakresu promieniowania słonecznego stosowaną w pracach klimatologicznych. Zwrócono uwagę na zastrzeżenia, jakie budzą definicje dwóch podstawowych wielkości charakteryzujących promieniowanie mierzonych na naziemnych stacjach meteorologicznych, mianowicie usłonecznienia i całkowitego promieniowania słonecznego. Wskazano niektóre przyczyny nieścisłości językowych i przedstawiono propozycje nowych terminów.

 

Publikacje dotyczące promieniowania słonecznego w Polsce:

Barbara Bogdańska, Janusz Podogrocki - Zmienność całkowitego promieniowania słonecznego na obszarze Polski w okresie 1961-1995. IMGW, Ser. Meteorologia 30, Warszawa, 43 strony, 2000.

Małgorzata Kleniewski, Bogdan Chojnicki - Zmienność całkowitego promieniowania słonecznego w Warszawie w latach 1964-2013. Acta Geographica Lodziensia, nr 104, s. 67-74, 2016.
Adres: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-e2c61cb5-8717-45ad-91e6-555ca5f39cf2

Dorota Matuszko - Wpływ zachmurzenia na usłonecznienie i całkowite promieniowanie słoneczne (na przykładzie krakowskiej serii pomiarów). Wydawnictwo UJ, Kraków, 2009.
Adres: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/85241?search-result=true&query=Matuszko&current-scope=item%2F2803&rpp=10&sort_by=score&order=desc