Sidebar Menu

Login Form

Monografie

   Publikacje, których SKP jest wydawcą lub współwydawcą

 

Monografie

NAO - jej istota, przyczyny i konsekwencje  -  PDF

Praca zbiorowa pod redakcją Anna Styszyńskiej, Marka Błasia i Krzysztofa Migały.
Wydawca: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego i Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Wrocław 2019.
Publikacja jest pokłosiem konferencji zorganizowanej na ten sam temat przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 8-10 marca 2018 roku.


SPIS TREŚCI:
Przedmowa
Anna Styszyńska - Miary NAO - uwagi na temat „wskaźników NAO.
Joanna Wibig - Oscylacja Północnoatlantycka w świetle różnych indeksów.
Andrzej A. Marsz - Geneza NAO i problem stabilności tej postaci cyrkulacji atmosferycznej.
Dariusz Wrzesiński - Badania nad wpływem Oscylacji Północnoatlantyckiej na reżim hydrologiczny rzek i jezior w Polsce.
Robert Tarka, Tomasz Olichwer - Zmiany przepływu rzecznego w Polsce Południowo-Zachodniej i jego związek z Oscylacją Północnoatlantycką.
Anna Styszyńska, Krzysztof Migała, Grzegorz Urban - Reakcja miesięcznej i sezonowej temperatury powietrza na północnym skłonie Karkonoszy i ich przedpolu na zmiany wskaźnika NAO.
Michał Kitowski, Mirosław Miętus - Dobowe sumy promieniowania UV - rola cyrkulacji atmosferycznej na przykładzie stacji w Borucinie.


Materiały warsztatowe

Baza stacji meteorologicznych utworzona przez SKP - dr Marek Błaś  -  PDF