Publikacje, których SKP jest wydawcą lub współwydawcą (monografie, materiały warsztatowe) oraz artykuły z afiliacją SKP

 

Monografie

NAO - jej istota, przyczyny i konsekwencje  -  PDF

Praca zbiorowa pod redakcją Anna Styszyńskiej, Marka Błasia i Krzysztofa Migały.
Wydawca: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego i Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Wrocław 2019.
Publikacja jest pokłosiem konferencji zorganizowanej na ten sam temat przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 8-10 marca 2018 roku.


SPIS TREŚCI:
Przedmowa
Anna Styszyńska - Miary NAO - uwagi na temat „wskaźników NAO.
Joanna Wibig - Oscylacja Północnoatlantycka w świetle różnych indeksów.
Andrzej A. Marsz - Geneza NAO i problem stabilności tej postaci cyrkulacji atmosferycznej.
Dariusz Wrzesiński - Badania nad wpływem Oscylacji Północnoatlantyckiej na reżim hydrologiczny rzek i jezior w Polsce.
Robert Tarka, Tomasz Olichwer - Zmiany przepływu rzecznego w Polsce Południowo-Zachodniej i jego związek z Oscylacją Północnoatlantycką.
Anna Styszyńska, Krzysztof Migała, Grzegorz Urban - Reakcja miesięcznej i sezonowej temperatury powietrza na północnym skłonie Karkonoszy i ich przedpolu na zmiany wskaźnika NAO.
Michał Kitowski, Mirosław Miętus - Dobowe sumy promieniowania UV - rola cyrkulacji atmosferycznej na przykładzie stacji w Borucinie.


Materiały warsztatowe

Baza stacji meteorologicznych utworzona przez SKP - dr Marek Błaś  -  PDF

 

Artykuły z afiliacją Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Marsz A., Matuszko D., Styszyńska A., 2021. The thermal state of the North Atlantic and macro-circulation conditions in the Atlantic-European sector, and changes in sunshine duration in Central Europe. International Journal of Climatology.   https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/joc.7270

Marsz A., Styszyńska A., 2021. Intensywność cyrkulacji termohalinowej na Atlantyku Północnym a susze w Polsce. Prace i Studia Geograficzne. Uniwersytet Warszawski, tom 66.1, s. 63-80.  https://wgsr.uw.edu.pl/pisg/?p=1699

Marsz A., Styszyńska A., 2021. Wpływ znaku faz NAO w okresie zimowym na bilans wodny i możliwości wystąpienia suszy w ciepłej porze roku na obszarze Polski. Annales UMCS, sectio B, Vol. 76, s. 127-143.  https://journals.umcs.pl/b/article/view/12571

Marsz A., Styszyńska A., Bryś K., Bryś T., 2021. Role of internal variability of climate system in increase of air temperature in Wrocław (Poland) in the years 1951-2018. Quaestiones Geographicae, Volume 40, Issue 2, s. 109-124.  https://sciendo.com/article/10.2478/quageo-2021-0027