Publikacje, których SKP jest wydawcą lub współwydawcą (monografie, materiały warsztatowe) oraz artykuły z afiliacją SKP

 

Monografie

NAO - jej istota, przyczyny i konsekwencje  -  PDF

Praca zbiorowa pod redakcją Anna Styszyńskiej, Marka Błasia i Krzysztofa Migały.
Wydawca: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego i Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Wrocław 2019.
Publikacja jest pokłosiem konferencji zorganizowanej na ten sam temat przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 8-10 marca 2018 roku.


SPIS TREŚCI:
Przedmowa
Anna Styszyńska - Miary NAO - uwagi na temat „wskaźników NAO.
Joanna Wibig - Oscylacja Północnoatlantycka w świetle różnych indeksów.
Andrzej A. Marsz - Geneza NAO i problem stabilności tej postaci cyrkulacji atmosferycznej.
Dariusz Wrzesiński - Badania nad wpływem Oscylacji Północnoatlantyckiej na reżim hydrologiczny rzek i jezior w Polsce.
Robert Tarka, Tomasz Olichwer - Zmiany przepływu rzecznego w Polsce Południowo-Zachodniej i jego związek z Oscylacją Północnoatlantycką.
Anna Styszyńska, Krzysztof Migała, Grzegorz Urban - Reakcja miesięcznej i sezonowej temperatury powietrza na północnym skłonie Karkonoszy i ich przedpolu na zmiany wskaźnika NAO.
Michał Kitowski, Mirosław Miętus - Dobowe sumy promieniowania UV - rola cyrkulacji atmosferycznej na przykładzie stacji w Borucinie.


Materiały warsztatowe

Baza stacji meteorologicznych utworzona przez SKP - dr Marek Błaś  -  PDF

 

Artykuły z afiliacją Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

2023

Kożuchowski K.,Wibig J. – Wybrane charakterystyki statystyczne zmienności wskaźnika NAO według Hurrella (1864-2019). Przegląd Geofizyczny, 68 (1-2), s. 3-28. https://ptgeof.pl/?page_id=2062#10.32045/PG-2023-035

Marsz A.A., Sobkowiak L., Styszyńska A., Wrzesiński D., Perz A. – The Thermal State of the North Atlantic Ocean and Hydrological Droughts in the Warta River Catchment in Poland during 1951–2020. Water 2023, 15(14), 2547. https://www.mdpi.com/2073-4441/15/14/2547,  https://www.mdpi.com/2073-4441/15/14/2547/pdf

Marsz A.A., Styszyńska A. – Niestacjonarność przebiegu temperatury powietrza nad obszarem Europy – zmiana reżimu termicznego w Europie w latach 1987–1989 i jej przyczyny. Prace Geograficzne, tom 170, s. 9-46. https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2023/Numer-169/art/23410/

Marsz A.A., Styszyńska A., Matuszko D. The long-term course of the annual total sunshine duration in Europe and changes in the thermohaline circulation in the North Atlantic (1901-2018). Quaestiones Geographicae, Vol. 42, Issue 3, s. 49-65.  https://sciendo.com/pl/article/10.14746/quageo-2023-0023

2022

Bryś K., Bryś T., Marsz A.A., Styszyńska A. Zmierzone parowanie potencjalne we Wrocławiu a parowanie terenowe obliczone za pomocą wskaźnika Iwanowa (1961–2020). Annales UMCS, sectio B, Vol. 77, s. 131-148. https://journals.umcs.pl/b/article/view/14307

Marsz A., Matuszko D., Styszyńska A. The thermal state of the North Atlantic and macro-circulation conditions in the Atlantic-European sector, and changes in sunshine duration in Central Europe. International Journal of Climatology. Vol. 42, Issue 2, s. 748-761.  https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/joc.7270

Marsz A., Sobkowiak L., Styszyńska A., Wrzesiński D. Course and causes of climate change and its hydrological consequences in the Greater Poland region in 1951-2020. Quaestiones Geographicae, Vol. 41, Issue 3, s. 183-206,  https://sciendo.com/article/10.2478/quageo-2022-0033

Marsz A.A., Styszyńska A. Proces ocieplenia w Polsce – przebieg i przyczyny (1951–2018). Przejaw wewnętrznej dynamiki systemu klimatycznego czy proces antropogeniczny? Prace i Studia Geograficzne, tom 67.2, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 51-82, https://wgsr.uw.edu.pl/pisg/?p=2171

Wrzesiński D.,, Marsz A.,, Sobkowiak L., Styszyńska A. Response of Low Flows of Polish Rivers to Climate Change in 1987-1989. Water, 14(18), 2780.  https://doi.org/10.3390/w14182780 

2021

Marsz A., Styszyńska A. Inercja rocznego odpływu całkowitego rzek Polski względem międzyrocznej zmienności przebiegu elementów klimatycznych. Badania Fizjograficzne, R.XII, Seria A - Geografia Fizyczna (A72), s. 159-179. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/32960/28545

Marsz A., Styszyńska A. Intensywność cyrkulacji termohalinowej na Atlantyku Północnym a susze w Polsce. Prace i Studia Geograficzne, tom 66.1, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 63-80.  https://wgsr.uw.edu.pl/pisg/?p=1699

Marsz A., Styszyńska A. Wpływ znaku faz NAO w okresie zimowym na bilans wodny i możliwości wystąpienia suszy w ciepłej porze roku na obszarze Polski. Annales UMCS, sectio B, Vol. 76, s. 127-143.  https://journals.umcs.pl/b/article/view/12571

Marsz A., Styszyńska A. Zmiany usłonecznienia rzeczywistego w Polsce i ich przyczyny (1966-2018). Prace Geograficzne, tom 165, s. 23-52. https://www.ejournals.eu/pliki/art/20701/

Marsz A., Styszyńska A., Bryś K., Bryś T. Role of internal variability of climate system in increase of air temperature in Wrocław (Poland) in the years 1951-2018. Quaestiones Geographicae, Volume 40, Issue 2, s. 109-124.  https://sciendo.com/article/10.2478/quageo-2021-0027