Wskaźniki klimatyczne - TCI

strona w budowie

 

TCI - Tourism Climate Index – Wskaźnik klimatyczno-turystyczny

Wpływ warunków klimatycznych na turystykę jest dość złożony, dlatego też w analizie tego zagadnienia można zastosować na przykład wskaźnik zintegrowany tzw. turystyczny indeks klimatyczny (Tourism Climate Index – TCI) zaproponowany przez Z. Mieczkowskiego (1985). Wskaźnik ten obejmuje wybrane parametry klimatyczne istotne z punktu widzenia aktywności turystycznej i rekreacji na świeżym powietrzu, takie jak: temperatura powietrza, usłonecznienie, warunki anemologiczne i opadowe, wilgotność powietrza. Oceniane są one w systemie punktowym w zależności od przydatności dla turystyki i rekreacji.

Wskaźnik TCI ma postać:  TCI = 2 (4·CId + CIa + 2 RR + 2·SD + Wv)
gdzie:
          Cld – wskaźnik oceny komfortu cieplnego dla godzin dziennych,
          Cla – wskaźnik oceny komfortu cieplnego doby,
          RR – wskaźnik opadów atmosferycznych,
          SD – wskaźnik oceny usłonecznienia,
          Wv – wskaźnik oceny prędkości wiatru.
Poszczególne elementy klimatu brane pod uwagę w obliczeniach TCI oceniane są pod względem ich wpływu na turystykę w skali od 0 do 5, a w przypadku charakterystyk termicznych od –3 do 5. Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w pracy K. Błażejczyka (2004, s. 95–98). Im wyższe wartości wskaźnika TCI, tym większa przydatność warunków klimatycznych dla uprawiania turystyki i rekreacji.


Mieczkowski Z., 1985, The tourism Climate Index: a method of evaluating Word climates for tourism. „The Canadian Geographer”, 29, s. 220-223.