Bazy danych klimatycznych

Strona zawiera zbiór odnośników prowadzących do serwisów udostępniających bazy danych klimatycznych i meteorologicznych
oraz archiwa map i depesz synoptycznych oraz zdjęć satelitarnych, klimatogramów i sondaży aerologicznych obejmujących
obszary Polski, Europy i świata.

 

 

Bazy danych stacyjnych

Adres: dane.imgw.pl
Adres: https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/
Baza danych meteorologicznych IMGW-PIB dostępna pod frugim adresem obejmuje cztery zbiory. Zakładka ‘Dane meteorologiczne’ zawiera dane meteorologiczne ze stacji polskich w ujęciu terminowym, dobowym i miesięcznym z okresu 1951-2019 wraz z listą i numerami stacji meteorologicznych. Zakładka ‘Dane aktynometryczne’ zawiera dane źródłowe i zweryfikowane z 28 stacji o różnych okresach obserwacyjnych. Zakładka ‘Dane hydrologiczne’ zawiera dane o dobowych i miesięcznych przypływach rzek na stacjach wodowskazowych z okresu 1951-2018. Zakładka ‘Biuletyn PSHM’ zawiera zbiór miesięcznych i rocznych Biuletynów (w PDF) z okresu od maja 2009 do chwili obecnej.

Adres: https://www.ecad.eu/
Adres: https://www.ecad.eu//dailydata/predefinedseries.php
Baza ECAD (European Climate Assessment & Dataset) zawiera szereg danych o codziennych obserwacjach na stacjach meteorologicznych w całej Europie i regionie Morza Śródziemnego. Predefiniowane podzbiory danych tworzą pliki ZIP, zawierające osobne pliki ASCII dla każdej stacji. Podzbiory obejmują: temperaturę powietrza - średnie dobowe oraz maksymalną i minimalną, dobowe sumy opadów, ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza, zachmurzenie ogólne, widzialność poziomą, grubość pokrywy śnieżnej, usłonecznienie, promieniowanie całkowite, średnią i maksymalną prędkość wiatru, średni kierunek wiatru. Do każdego podzbioru dołączona jest lista stacji z ich numerami. Liczba dostępnych stacji w każdym podzbiorze jest różna. Dane do bazy dostarczają krajowe służby meteorologiczne poszczególnych państw.

Adres: http://icdc.cen.uni-hamburg.de/1/daten/atmosphere.html
Baza Integrated Climate Data Center (ICDC) obejmująca pomiary różnych elementów meteorologicznych (temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wiatr, opady, widzialność, chmury, promieniowanie) mierzonych na stacjach niemieckich i zagranicznych prowadzona przez Uniwersytetu w Hamburgu. Na stronie szereg odnośników do właściwych zbiorów danych.

Adres: https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/klarchivtagmonat.html?nn=16102
Baza Deutscher Wetterdienst zawierająca dane dobowe i miesięczne dla wszystkich stacji pracujących w niemieckiej sieci obserwacyjnej.

Adres: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mesicni-data?l=en#
Baza danych Czech Hydrometeorological Institut. Dostępne wartości miesięczne ze stacji czeskich w postaci tabelarycznej (za ostatni rok) i graficznej jako średnie wieloletnie (1981-2010).

Adres: https://en.vedur.is/climatology/data/#a
IMO (Icelandic Met Office) – archiwum danych meteorologicznych mierzonych na stacjach Islandzkich. Wartości średnie miesięczne z okresu działania danej stacji oraz średnie z okresu 1961-1990.

Adres: https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/science-research-data/climate-trends-variability/adjusted-homogenized-canadian-data.html
Adres: https://open.canada.ca/data/en/dataset/9c4ebc00-3ea4-4fe0-8bf2-66cfe1cddd1d
Baza Adjusted and Homogenized Canadian Climate Data (AHCCD) obejmuje miesięczne, sezonowe i roczne średnie zhomogenizowane dzienne maksymalne, minimalne i średnie temperatury powietrza dla ponad 330 stacji w Kanadzie; miesięczne, sezonowe i roczne sumy skorygowanych dziennych opadów, opadów śniegu i całkowitych opadów dla ponad 460 stacji; ujednolicone miesięczne, sezonowe i roczne średnie prędkości wiatru na ponad 110 stacjach; miesięczne, sezonowe i roczne średnie wartości ciśnienia na poziomie morza z ponad 630 stacji. Dane są podane dla całego okresu obserwacji na danej stacji.

Adres: http://sharki.oslo.dnmi.no/portal/page?_pageid=73,39035,73_39049&_dad=portal&_schema=PORTAL
e-Klima NMI (Norwegiam Meteorological Institute) – archiwum danych norweskiej służby meteorologicznej. Dostępne dane terminowe, średnie dobowe i miesięczne wszystkich mierzonych na danych stacjach elementów meteorologicznych. Baza wymaga autoryzacji dostępu.

Adres: http://cliware.meteo.ru/inter/data.html
CliWare RIHMI-WDC (Russian Research Institute of Hydrometeorological Information - World Data Center) - archiwum zawiera dobowe wartości temperatury średniej, maksymalnej i minimalnej oraz wielkości opadu na 223 stacjach rosyjskich z okresu 1880-2009.

Adres: http://meteo.ru/data
RIHMI-WDC (Russian Research Institute of Hydrometeorological Information - World Data Center) - strona zawiera linki do baz danych różnych elementów meteorologicznych w ujęciu średnich dobowych i miesięcznych dla stacji rosyjskich. Dostępne dane dla różnych okresów pracy poszczególnych stacji. Bazy danych wymagają autoryzacji dostępu.

Adres: https://legacy.bas.ac.uk/met/READER/
Baza Antarctic Climate Data British Antarctic Survey. Zestaw danych READER jest ciągle aktualizowany. Dane w czasie rzeczywistym są dostarczane za pośrednictwem globalnego systemu telekomunikacyjnego WMO (GTS). Obserwacje pochodzą z różnych źródeł, z których każde ma własne prawdopodobieństwo błędu. W serwisie dostępne dane pochodzące ze stacji manualnych i AWS. Dostępne średnie miesięczne wartości temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego na poziomie stacji i przeliczone do poziomie morza oraz kierunku i prędkości wiatru.

Adres: https://data.nodc.noaa.gov/cgi-bin/iso?id=gov.noaa.ncdc:C01037
Baza NOAA NCDC - Monthly Climatic Data for the World. Zawiera dane o miesięcznej średniej temperaturze powietrza, ciśnieniu, sumie opadów atmosferycznych, ciśnieniu parywodnej i liczbie godzin usłonecznienia dla około 2000 stacji z całego świata.

Adres: https://www.ncdc.noaa.gov/wdcmet/data-access-search-viewer-tools/world-weather-records-wwr-clearinghouse
Baza World Weather Records (WWR). Dane w postaci zarchiwizowanej publikacji i cyfrowego zestawu obejmującego dane meteorologiczne z lokalizacji na całym świecie. Dane obejmują średnie miesięczne wartości ciśnienia, temperatury, opadów, a tam, gdzie są dostępne, notatki metadanych ze stacji dokumentujące praktyki obserwacyjne i konfiguracje stacji. Zbiór zawiera 11 serii danych, początkowo dla wszystkich stacji, później w podziale na regiony: serie 1-4 zawierają dane z najwcześniejszych zapisów (1755-1950), serie 5-10 zawierają dane z kolejnych 10-leci, seria 11 obejmuje okres 2011-2016. Wszystkie dane są dostępne w formacie TXT.

Adres: https://www.ogimet.com/resynops.phtml.en
Adres: https://www.ogimet.com/gclimat.phtml.en
Baza danych serwisu Ogimet.com. Dane pogodowe, w tym obserwacje stacyjne na poziomie terminowym oraz średnich dobowych i miesięcznych, bazujące na depeszach synoptycznych - skala globalna.

Adres: https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/land-based-station-data
Bazy danych NOAA. Ogromne źródło danych klimatycznych na poziomie dobowym, miesięcznym bądź rocznym dla stacji z całego Świata.

Adres: https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/temperature/crutem4/station-data.htm
Adres: https://www.metoffice.gov.uk/hadobs/crutem4/data/download.html
Baza Met Office Hadley Centre. Zbiór CRUTEM4 Temperature station data. Dane o średniej miesięcznej temperaturze powietrza ze stacji całego świata dostępne są w formacie ascii w tym archiwum jako: CRUTEM.4.6.0.0.station_files.zip. Dla wielu stacji dane w bazie obejmują okres od początku pracy stacji do grudnia 2018 roku. Dane do bazy dostarczają krajowe służby meteorologiczne niektórych państw (wymienione są one na stronie).

Adres: http://climexp.knmi.nl/start.cgi
Baza KNMI Climate Explorer - obszerne archiwum danych klimatycznych. Dostępne dobowe i miesięczne dane stacyjne z całego świata.

Adres: https://data.giss.nasa.gov/
Portal różnorodnych danych klimatycznych NASA (m.in. temperatury, opadów, aerozoli, zachmurzenia) - stacyjnych i gridowych.

Adres: https://www.ncdc.noaa.gov/data-access
Portal różnorodnych danych klimatycznych NCDC/NOAA - stacyjnych, satelitarnych i radarowych.

 

Bazy danych gridowych

Adres: https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data
NCAR (The National Center for Atmospheric Research) Climate Data Guide - dostęp do 211 różnych baz danych meteorologicznych i klimatycznych.

Adres: https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/reanalysis/reanalysis.shtml
Adres: https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/index.html
Adres: https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/tables/monthly.html
Adres: https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.html
The NCEP/NCAR Reanalysis Project - NOAA/ESRL (Earth System Research Laboratory) Physical Sciences Division.

Dostęp do danych klimatycznych w różnej skali przestrzennej i czasowej. Baza NCEP/NCAR Reanalysis 1: Summary umożliwia dostęp do danych w rozdzielczości 4 razy na dobę oraz wartości miesięczne z okresu styczeń 1948 do chwili obecnej o rozdzielczość 2,5° x 2,5°. Ostatni adres pozwala na samodzielne wygenerowanie mapy rozkładu przestrzennego danego elementu dla dowolnego obszaru na świecie.

Adres: http://iridl.ldeo.columbia.edu/
Adres: http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Global/index.html
IRI/LDEO Climate Data Library. Repozytorium różnorodnych danych klimatycznych z całego świata. Umożliwia pobranie danych gridowych za pomocą ogólnodostępnej przeglądarki internetowej. Dostępne dane w różnej rozdzielczości czasowej (dobowe, pentadowe, miesięczne, sezonowe) z okresu od stycznia 1949 roku do chwili obecnej.

Adres: www.cdc.noaa.gov/
Dane klimatologiczne z NOAA. Serwis pozwala na uzyskiwanie informacji w formie surowych danych oraz graficznej.

Adres: www.cdc.noaa.gov/HistData/
Mapy rozkładu elementów meteorologicznych z NOAA. Wypełnienie formularza pozwala na uzyskanie rozkładu przestrzennego wybranego elementu meteorologicznego dla dowolnego obszaru na świecie.

Adres: www.worldclim.org
Globalne, gridowe dane klimatyczne wysokiej rozdzielczości.

 

Archiwa map synoptycznych

Adres; http://www1.wetter3.de/Archiv/archiv_dwd.html
DWD Analyse Archiv - archiwum map analiz przygotowywanych przez Deutscher Wetterdienst (DWD Bodenanalyse). Dostępne mapy z godziny 00 UTC od 03-12-2003 do chwili obecnej.

Adres: http://www1.wetter3.de/archiv_ukmet_dt.html
Adrtes: https://www.wetterzentrale.de/de/reanalysis.php?map=1&model=bra&var=45
UKMET Analyse Archiv - archiwum map analiz przygotowywanych przez MetOffice (Bracknell). Pierwszy adres - dostępne mapy z godziny 00 UTC od 11-10-2006 do chwili obecnej. DRugi adres - dostępne mapy od 1998 do chwili obecnej.

Adres: https://www.wetterzentrale.de/de/reanalysis.php?map=1&model=cfsr&var=1
Adres: https://www.wetterzentrale.de/de/reanalysis.php?map=1&model=era&var=1
Adres: https://www.wetterzentrale.de/de/reanalysis.php?map=1&model=noaa&var=1
Adres: http://old.wetterzentrale.de/topkarten/fsreaeur.html
Wetterzentralle Archiv - archiwum map rozkładu: ciśnienia na poziomie morza i 500 hPa, ciśnienia na poziomie 850 hPa i temperatury powietrza, opadów atmosferycznych, temperatury powietrza na poziomie 2 m. Pierwszy adres - dostępne mapy z okresu od 1 stycznia 1979 roku do chwili obecnej, drugi adres (ERA) - dostępne mapy z okresu 1900-2010, trzeci adres (NOAA) - dostępne mapy z okresu 1851-2014, czwarty adres (Archiv der NOAA-CR20 und NCEP Reanalysis) - dostępne mapy z okresu od 1 stycznia 1871 do chwili obecnej.

Adres: https://www.wetterzentrale.de/de/reanalysis.php?map=1&model=nws&var=45
Wetterzentralle Archiv - archiwum map rozkładu: ciśnienia na poziomie morza przygotowywanych przez NWS NCEP z okresu od 1999 do chwili obecnej.

Adres: www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/weerkaarten/
KNMI (The Royal Netherlands Meteorological Institute) Archiwum - dostępne mapy analizy ciśnienia od 1 stycznia 2003 roku.

Adres: http://www.aari.ru/main.php?lg=0&id=21
AARI (Arctic and Antarctic Research Institute) - dostępne mapy rozkładu ciśnienia na poziomie morza i 500 hPa w Antarktyce z okresu od 15.10.2006 do chwili obecnej.

 

Archiwum depesz synoptycznych

Adres: https://www.ogimet.com/synopsc.phtml.en
Archiwum Ogimetu - dostępne depesze synoptyczne pochodzące z wielu państw świata od 1999 roku

 

Archiwa klimatogramów i sondaży aerologicznych

Adres: www.klimadiagramme.de/all.html
Klimatodiagramy dla kilkuset stacji meteorologicznych na wszystkich kontynentach. Okresy uśredniania: 1961-1990 lub 1971-2000. Na stronie dostępne również omówienie klasyfikacji klimatów Koppena, Trolla-Paffena oraz Neefa.

Adres: https://pl.climate-data.org/europa/polska-182/
Climate-Data.org opracowuje klimatogramy na podstawie modelu klimatu opartego na wynikach pomiarów meteorologicznych na wielu stacjach pogodowych z całego świata w okresie 1982-2002. Dostępne klimatogramy dla wielu miast i regionów świata. Adres ustawiony na klimatogramy dla miast Polski.

Adres: https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/gda%c5%84sk_polska_3099434
Diagramy klimatyczne meteoblue oparte są na godzinowych modelach symulacji pogody z 30 lat. Są one dostępne dla wszystkich miejsc na Ziemi. Dają dobre wskazówki typowych tendencji klimatycznych i przewidywanych warunków pogodowych (temperatura, opady, nasłonecznienie, wiatr). Rozdzielczość przestrzenna symulowanych danych pogodowych wynosi około 30 km i nie odtwarzają one wszystkich lokalnych danych pogodowych takich jak burze, lokalny wiatr lub tornada.

Adres: www.weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
Sondaże aerologiczne. Dostęp do danych z sondaży aerologicznych z całego Świata a w tym z trzech stacji polskich (Wrocław, Łeba i Legionowo). Dostępne archiwum do 30 lat. UWAGA! Sondaże publikowane na tych stronach nie są weryfikowane.

 

Archiwa zdjęć satelitarnych

Adres: www.sat24.com/history.aspx
Archiwum zdjęć satelitarnych Meteosat.

Adres: lance-modis.eosdis.nasa.gov/imagery/subsets/?project=aeronet&subset=Belsk
Zdjęcia satelitarne w rozdzielczości 250m, 500m, 1km, 2km dla obszaru Polski - aktualne oraz archiwum za ostatnie 18 miesięcy.

Adres: https://www.eumetsat.int/website/home/Images/ImageLibrary/DAT_2203905.html
Archiwum różnorodnych (klimatycznych, meteorologicznych) zbiorów zdjęć satelitarnych i ich przetworzeń EUMETSATu dla różnych krajów i części świata od 1968 roku.

 

Symulacje klimatu

Adres: klimat.icm.edu.pl
Serwis klimatyczny dla Polski oparty na wynikach projektu EU ENSEMBLES, zawiera rezultaty 8 regionalnych symulacji klimatu dla scenariusza emisji SRES A1B oraz dane obserwacyjne w siatce regularnej E-OBS. Wszystkie pola mają rozdzielczość przestrzenną ok. 25 x 25 km, czasową miesięczną lub sezonową. Przedstawiono również statystyki policzone dla wiązki scenariuszy.