Aktualności

 

29 maja 2024 roku

Nakładem Stowarzyszenia Klimatologów Polskich ukazała się monografia Wewnątrzystemowe mechanizmy zmienności i zmian klimatu autorstwa Andrzeja A. Marsza, w której przedstawiono rozważania na temat przyczyn i mechanizmów prowadzących do zmian klimatu. Więcej informacji patrz w zakładce MONOGRAFIE.

 

Kalendarium wydarzeń - konferencje tematyczne organizowane w Polsce w 2024 roku

II Ogólnopolski Kongres Ekologiczny pt. "Zmiany klimatu i ochrona środowiska naturalnego"
24-25 lutego 2024 roku, Center for European Studies i Center for American Studies,  więcej

X Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna pt. „Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii”
22 marca 2024 roku, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu,  więcej

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Geśrodowisko - Klimat, Przyroda, Człowiek"
5 kwietnia 2024 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Kraków,  więcej

International conference "Earth as a Human-Environmental System: Challenges and Dynamics"
6-8 maja 2024 roku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,  więcej

XLI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki (OSH2024) - Inżynieria wodna we wspieraniu procesów środowiskowych
m.in. zabezpieczenie przed skutkami powodzi i suszy w świetle zmian klimatycznych
22-24 maja 2024 roku, Komitet Gospodarki Wodnej PAN, Umianowice k/Pińczowa  więcej

Ogólnopolska Konferencja naukowa "Zmiany klimatu i ich środowiskowe konsekwencje"
23-25 września 2024 r., Zakład Meteorologii i Klimatologii UAM, Oddział Poznański PTGeof., Poznań, więcej

Konferencja "Wyrastamy z tradycji i historii regionu - 50 lat Roztoczańskiego Parku Narodowego - w służbie przyrody i człowieka" oraz "XXXI Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego"
25-27 września 2024 roku,  więcej

 

25 maja 2024 roku


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 maja 2024 r., w wieku 87 lat, zmarła

  dr Danuta Martyn

geograf, klimatolog, emerytowany pracownik Zakładu Klimatologii
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Specjalista w zakresie badań klimatu, Autorka podręcznika akademickiego "Klimaty kuli ziemskiej".
Skromna, pogodna, życzliwa i pracowita.


Rodzinie Pani Doktor, koleżankom i kolegom z Zakładu Klimatologii
oraz Władzom i Społeczności Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW przekazujemy wyrazy naszego współczucia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Pogrzeb odbędzie się 29 maja 2024 r. w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

15 kwietnia 2024 roku


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 kwietnia 2024 r., w wieku 59 lat, zmarł we Wrocławiu

prof. dr hab. Mariusz Szymanowski

geograf, klimatolog, dyrektor Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego
Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, 
specjalista w zakresie badań nad klimatem miasta i miejskiej wyspy ciepła,
analizy pól elementów klimatycznych i rozwoju metod modelowania przestrzennego.
Członek Stowarzyszenia Klimatologów Polskich i Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.


Rodzinie Pana Profesora, koleżankom i kolegom z Zakładu Geoinformatyki i Kartografiii
oraz Władzom i Społeczności Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr przekazujemy wyrazy naszego współczucia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

 

 

27 marca 2024 roku

 

 

16 grudnia 2023 roku

 

 

22 października 2023 roku


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 października 2023 r., w wieku 51 lat, zmarła w Toruniu

dr hab. Joanna Uscka-Kowalkowska

klimatolog, pracownik Katedry Meteorologii i Klimatologii, profesor UMK,
specjalistka w zakresie badań nad promieniowaniem słonecznym w Polsce.
Członek Polskiego Towarzystwa Geofizycznego i Stowarzyszenia Klimatologów Polskich.


Rodzinie Pani Profesor, koleżankom i kolegom z Katedry Meteorologii i Klimatologii
oraz Władzom i Społeczności Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK przekazujemy wyrazy naszego współczucia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

 

Kalendarium wydarzeń - konferencje tematyczne organizowane w Polsce w 2023 roku

Polski Kongres Klimatyczny
16-17 marca 2023 roku, Warszawa, więcej

IX Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna pt. „Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii”
24 marca 2023 roku, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu: więcej

50. Szkoła "Współczesne Zagadnienia Hydrologii"
m.in. przepływy ekstremalne a zmiana klimatu, ryzyko suszy, ocena niedoborów wody
15-19 maja 2023 roku w Jabłonnie k/Warszawy, IMGW PIB oraz Komitet Gospodarki Wodnej PAN: więcej

39 Sympozjum Polarne
pod hasłem: "Polarne inspiracje - morza i klimat"
18-19 maja 2023 roku, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie: więcej
Sympozjum Polarne-bis
19 maja 2023 roku, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie: więcej

IV Konferencja Naukowa „Jakość powietrza a zdrowie”
3-5 lipca 2023 roku, Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej: więcej

V Konferencja Krenologiczna "Źródła - niedoceniany fenomen natury"
m.in.  temat - źródła jako obiekt badań zmian klimatu oraz antropopresji
20-22 września 2023 roku, Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS, Kazimierz Dolny: więcej

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "KLIMAT I BIOKLIMAT MIAST"
27-29 września 2023 roku, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: więcej

XXI edycja Szkoły Meteorologii Lotniczej "Służba meteorologiczna w obliczu nowych wyzwań i zapotrzebowań dla lotnictwa"
1-6 października 2023 roku, IMGW-PIB, Kościelisko, więcej

XL OGÓLNOPOLSKI ZJAZD AGROMETEOROLOGÓW I KLIMATOLOGÓW
11-13 października 2023 roku, Wrocław-Pawłowice, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we współpracy z Katedrą Zastosowań Matematyki UP we Wrocławiu, Dolnośląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznym, Stowarzyszeniem Klimatologów Polskich i Polskim Towarzystwem Geofizycznym: zaproszeniewzór streszczenia,  zgłoszenia do 30.04.2023 r.,  kontakt:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.więcej

17 października 2023 roku

 

28 sierpnia 2023 roku

Nakładem IMGW-PiB ukazała się praca Biała księga numerycznych modeli pogody pod redakcją Michała Ziemiańskiego, Mariusza J. Figurskiego i Andrzeja Wyszogrodzkiego. Publikacja ta jest tłumaczeniem głównych tez dokumentu WMO-No. 1311 Guidelines on High-resolution Numerical Weather Prediction. Polskojęzyczne tłumaczenie fragmentów dokumentu WMO uzupełniono o słownik podstawowych pojęć i skrótów oraz załączniki zawierające charakterystykę modeli używanych w IMGW-PIB, w tym modeli międzynarodowych konsorcjów modelowania pogody ACCORD i RC LACE (Aneks 1) oraz COSMO (Aneks 2), charakterystykę modelu WRF (Aneks 3), prognoz nowcastingowych (Aneks 4) i prognoz długookresowych (Aneks 5). Aneks 6 krótko omawia zastosowania specjalne modeli NWP w IMGW-PIB, a aneks 7 przedstawia dostępne produkty NWP, nowcastingowe i specjalistyczne. Aneks 8 zawiera charakterystykę Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF) oraz możliwych do uzyskania korzyści, gdyby Polska przystąpiła do tej organizacji.
PDF tej pracy jest dostępny do pobrania tutaj.

 

4 lipca 2023 roku

Na podstawie § 22, pkt 1 Statutu SKP Zarząd Stowarzyszenia Klimatologów Polskich zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 26 lipca 2023 roku (środa) o godz. 1100 (w pierwszym terminie) lub zgodnie § 22, pkt 5 o godz. 1130 (w drugim terminie) w formie hybrydowej: stacjonarnie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW (Bud. Nr 33), ul. Nowoursynowska 159, 02-776Warszawa oraz online (osobom, które potwierdzą swoją obecność link do Zebrania prześlemy w późniejszym terminie).

 

3 kwietnia 2023 roku

 

27 marca 2023 roku

W zakładce Baza wiedzy - Elementy meteorologiczne - OPADY ATMOSFERYCZNE ukazało się opracowanie Krzysztofa M. Kożuchowskiego "Opady atmosferyczne w Polsce", w którym omówiono wodę opadową w atmosferze, powstawanie opadów, związki opadów z cyrkulacją atmosferyczną (niże genueńskie), charakterystyki pluwiometryczne, opady normalne i anomalie opadowe oraz związki opadów z bilansem wodnym Polski. Zwrócono również uwagę na promieniowanie jako siłę napędową obiegu wilgoci.

 

 15 grudnia 2022 roku

 

17 listopada 2022 roku

W dniach 8-9 grudnia 2022 roku w Lublinie odbędzie się (w formie hybrydowej) międzynarodowa i międzydyscyplinarna konferencja naukowo-biznesowa CCE-CIS 2022 pn. "ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA - WYZWANIA I INSPIRACJE DLA NAUKI", organizowana  przez Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Centrum CeReClimEn UMCS). Informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: https://cce-cis.cereclimen.umcs.pl/ Rejestracja i składanie propozycji wystąpień/posterów na konferencję CCE-CIS 2022 potrwają do 23 listopada 2022 r.

 

28 października 2022 roku

Nakładem Bogucki Wydawnictwo Naukowe ukazał się Atlas klimatu Polski (1991-2020) pod redakcją Arkadiusza M. Tomczyka i Ewy Bednorz.
Jest on dostępny w wersji PDF - więcej patrz tu

 

1 października 2022 roku

W zakładce Baza wiedzy - Cechy podłoża a klimat - SST ukazało się opracowanie Andrzeja A, Marsza "Wskaźniki (indeksy) charakteryzujące długookresowe zmiany stanu termicznego Atlantyku Północnego", w którym znajdują się szeregi czasowe wartości wskaźnika DG3L obliczanego ze zbioru ERSST v.3b (1856-2019) i zbioru ERSST v.5 (1856-2021)

 

Kalendarium wydarzeń - konferencje tematyczne organizowane w Polsce w 2022 roku

VIII Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna pt. „Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii”
25 marca 2022 roku, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu: więcej

XVI konferencja "Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie"
m.in. próba określenia wpływu zmian klimatu na ekosystemy leśne
20-21 kwietnia 2022 roku w Rogowie, Leśny Zakład Doświadczalny SGGW: więcej

49. Szkoła Hydrologii "Współczesne zagadnienia hydrologii"
m.in. ocena zasobów wodnych z uwzględnieniem zmiany klimatu
10-13 maja 2022 roku w Warszawie, IMGW PIB oraz Komitet Gospodarki Wodnej PAN: więcej

XXXI Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej
19-20 maja 2022 roku w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK, Zespół Klimatologii i Kriologii Polarnej KBP PAN, Oddział Pomorski PTGeof.: więcejprogram

XXXIX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki (OSH2022)  -  "Ochrona przed powodzią i suszą - duża i mała retencja"
m.in. tematyka zabezpieczenia terenów miejskich przed skutkami powodzi w świetle zmian klimatycznych
27-29 maja 2022 roku, Komitet Gospodarki Wodnej PAN i Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie: więcejkomunikat 1.

Konferencja Polish Scientific Networks 2022: Climate Change - Science & Society
3-5 czerwca 2022 roku, Uniwersytet Wrocławski: więcej

V Ogólnopolska Konferencja Metodyczna - Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych
połączona z obchodami 70-lecia badań klimatologicznych w UMCS
30 czerwca – 2 lipca 2022 roku, Katedra Hydrologii i Klimatologii - Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku - UMCS w Lublinie,
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Polskie Towarzystwo Geofizyczne – Oddział Lubelski, Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej Oddziału PAN w Lublinie: więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Groźne zjawiska meteorologiczne - jak skutecznie ostrzegać"
13 sierpnia 2022 r., Zakład Meteorologii i Klimatologii WNGiG UAM, Stowarzyszenie Skrywan Polska, Polscy Łowcy Burz: więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Pogoda i klimat przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
z okazji 230 rocznicy rozpoczęcia pomiarów meteorologicznych w Krakowie oraz 70-lecia Zakładu Klimatologii IGiGP UJ
21-23 września 2022 roku, Zakład Klimatologii IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków:  więcejprogram 

IV Krajowy Kongres Hydrologiczny
m.in. tematyka wpływu zmian klimatu na zasoby wodne
21-23 września 2022 roku, SGGW - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Warszawa, więcej

 

14 kwietnia 2022 roku

 

 

3 kwietnia 2022 roku


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dr hab. Jerzego Kazimierza Boryczki

klimatologa, emerytowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego,  autora "Zmian klimatu Ziemi",
współautora wielu tomów "Atlasu współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce"

Rodzinie prof. dr hab. Jerzego Boryczki, koleżankom i kolegom z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
  przekazujemy wyrazy naszego współczucia

Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

 

16 marca 2022 roku

Światowy Dzień Meteorologii  -  23 marca 2022 r.  -  Wczesne ostrzeganie i wczesne działanie.
Informacje hydrometeorologiczne i klimatyczne w celu zmniejszenia ryzyka klęsk żywiołowych

World Meteorological Day 2022 - Early Warning and Early Action.
Hydrometeorological and Climate Information for Disaster Risk Reduction

Poczynając od 1961 roku, corocznie w dniu 23 marca obchodzony jest Światowy Dzień Meteorologii, upamiętniający wejście w życie w 1950 roku konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Została on podpisana w Waszyngtonie 11 października 1947 roku. W Polsce została ratyfikowana 30 grudnia 1949 roku. WMO jest kontynuatorką Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (IMO), powstałej w 1873 roku na pierwszym kongresie meteorologicznym w Wiedniu. Zgodnie z artykułem 2 konwencji (Dz.U.1951.11.85), celem WMO jest:
a) ułatwiać wszechświatową współpracę w dziedzinie zakładania sieci stacji dla dokonywania obserwacji meteorologicznych lub innych obserwacji geofizycznych związanych z meteorologią, popierać zakładanie i utrzymanie ośrodków meteorologicznych, mających za zadanie dostarczać biuletyny (serwisy) meteorologiczne;
b) popierać zakładanie i utrzymanie systemów dla szybkiej wymiany wiadomości meteorologicznych;
c) popierać działalność normalizacyjną obserwacji meteorologicznych i zapewniać jednolitość w ogłaszaniu obserwacji i statystyki;
d) popierać zastosowanie meteorologii w dziedzinie lotnictwa, żeglugi, rolnictwa i innych dziedzinach działalności ludzkiej;
e) zachęcać do badań i ćwiczeń w dziedzinie meteorologii oraz współdziałać w ich uzgadnianiu w skali światowej.

Pod koniec 2021 roku WMO przygotowało drugą edycję Atlasu skutków ekstremalnych warunków pogodowych, klimatycznych i hydrologicznych na świecie (WMO Atlas of Morality end Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970-2019) - WMO-No. 1267. Podstawowym źródłem danych dotyczących katastrof była baza danych zdarzeń awaryjnych (EM-DAT). Dużą uwagę poświęcono wpływowi cyklonów tropikalnych na statystyki katastrof i gospodarkę krajów rozwijających się.

 

11 marca 2022 roku


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 91 lat zmarł w Gdyni
prof. dr hab. Kazimierz Różdżyński
wybitny specjalista w zakresie metrologii meteorologicznej, hydrologicznej i oceanograficznej,
autor podręczników "Miernictwo meteorologiczne" (tom 1 - 1995, tom 2 - 1996),  "Miernictwo hydrologiczne" (1998)
i wielotomowego (12) skryptu "Miernictwo  oceanograficzne".
W
ieloletni (1973-1989) dyrektor Oddziału Morskiego IMGW w Gdyni, przewodniczący sekcji Fizyki Morza Komitetu Badań Morza PAN,
członek Komitetu Badań Oceanów (SCOR - Special Committee on Oceanic Research)
i różnych komisji technicznych Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).


Rodzinie prof. dr hab. Kazimierza Różdżyńskiego, koleżankom i kolegom z IMGW przekazujemy wyrazy naszego współczucia
Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

 

 

15 lutego 2022 roku


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 lutego 2022 roku zmarł we Wrocławiu w wieku 85 lat

dr hab. Jerzy L. Pyka
astronom, klimatolog, nauczyciel akademicki, wychowawca kilku pokoleń wrocławskich klimatologów,
wybitny specjalista z zakresu fizyki atmosfery, warstwy granicznej atmosfery i klimatu miasta.
wieloletni (1991-2007) Kierownik Zakładu Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rodzinie dr hab. Jerzego L. Pyki, koleżankom i kolegom z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery
oraz Władzom Wydziału Nauk o Ziemi i KŚ Uniwersytetu Wrocławskiego przekazujemy wyrazy naszego współczucia

Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

 

 

1 lutego 2022 roku

Nakładem IMGW (przy współpracy z PTGeof ukazała się praca Ryszarda Girgusia "Wyjątki ze źródeł historycznych o nadzwyczajnych zjawiskach hydrologicznych i meteorologicznych na ziemiach polskich w latach 1601-1920".
Więcej
patrz tu

 

 18 grudnia 2021 roku

 

Kalendarium wydarzeń - konferencje tematyczne zorganizowane w Polsce w 2021 roku

VII Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna pt. „Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii”,
22 marca 2021 r., Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, więcej

POL-EMIS 2020: Aktualne trendy w ochronie powietrza i klimatu - kontrola, monitoring, prognozowanie i ograniczanie emisji
29-31 marca 2021 r., Politechnika Wrocławska, Wrocław, więcej oraz tutaj

XXX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej
7-8 maja 2021 r., UAM, Poznań, więcej

III Konferencja naukowa "Jakość powietrza a zdrowie"
12-14 maja 2021 r., Projekt LIFE-MAPPINGAIR/PL, Wrocław,  więcej

3 Międzynarodowa Konferencja Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium
30 sierpnia - 1 września 2021 r. , UMK, Toruń, więcej 

XI Międzynarodowa Konferencja nt. Klimat pola uprawnego - Susze atmosferyczne, glebowe i hydrologiczne w dobie zmian klimatu – znaczenie w kształtowaniu środowiska
22 października 2021 r., Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej Oddziału PAN w Lublinie, więcej

XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne
18-20 listopada 2021 r., UMK, Toruń, więcej

II Międzynarodowa Konferencja Meteorologia, Hydrologia, Ochrona Środowiska, Gospodarka Wodna, Żegluga - badania naukowe i problemy
24-25 listopada 2021 r., IMGW-PIB, Wrocław, więcej

 

9 sierpnia 2021 roku

W dniu dzisiejszym Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (The Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) opublikował raport - AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis (AR 6 Zmiany klimatu 2021: podstawy fizyczne). Raport składa się z trzech części i można go pobrać ze strony:
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) został utworzony w 1988 r. w celu zapewnienia kompleksowych ocen stanu wiedzy naukowej, technicznej i społeczno-ekonomicznej na temat zmian klimatu, ich przyczyn, potencjalnych skutków i strategii reagowania. Co 5-8 lat publikuje kolejne raporty oceniające. Do tej pory opublikowano 5 takich raportów (ostatni – 5 – w 2013 roku). Obecny dokument to pierwsza część większego opracowania; pozostałe – dotyczące m.in. wpływu zmian klimatu na ekosystemy, rolnictwo, miasta i ludzi, a także łagodzenie skutków zmian – zostaną opublikowane w kolejnych dwóch latach (2022-2023).
Pozostałe raporty dostępne są na stronie: https://www.ipcc.ch/reports/

 

1 lipca 2021 roku

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) prowadzi prace nad wspólną polityką dotyczącą międzynarodowej wymiany danych z obserwacji meteorologicznych i hydrologicznych. 24 czerwca 2021 roku, Executive Council WMO zatwierdził jednolitą politykę międzynarodowej wymiany tych danych. Projekt rezolucji musi teraz znaleźć aprobatę 193 członków WMO, w tym Polski.

Dlaczego WMO aktualizuje i przegląda swoją politykę dotyczącą danych?
Jak podaje WMO, w ostatnich dziesięcioleciach nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na dane dotyczące monitorowania i prognozowania pogody, klimatu i wody w celu wsparcia podstawowych usług potrzebnych wszystkim sektorom społeczeństwa, ponieważ borykają się one z takimi problemami, jak zmiana klimatu, rosnąca częstotliwość i wpływ ekstremalnych warunków pogodowych oraz implikacje dla bezpieczeństwa żywności.
Bezpłatna i nieograniczona wymiana danych obserwacyjnych ze wszystkich części świata między wszystkimi członkami WMO musi zostać zaktualizowana i wzmocniona, aby sprostać temu rosnącemu zapotrzebowaniu. Ponieważ zakres obowiązków Narodowych Służb Meteorologicznych i Hydrologicznych (NMHS) wciąż się rozszerza, rosnąca lista obszarów zastosowań wykraczających poza tradycyjne działania związane z pogodą, klimatem i wodą musi być wspierana przez systemy obserwacji, wymiany danych i modelowania WMO. Polityka WMO w zakresie danych musi zatem ewoluować, aby uwzględnić takie obszary, jak skład atmosfery, oceany, kriosfera i pogoda kosmiczna.

Materiał roboczy - draft Unified WMO Data Policy Resolution (Cg Ext-21) dostępny jest pod adresem:
https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/Unified-WMO-Data-Policy-Resolution

 

 9 czerwca 2021 roku


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 czerwca 2021 roku zmarł we Wrocławiu w wieku 75 lat

dr Jacek Piasecki
klimatolog, wieloletni nauczyciel akademicki, wychowawca kilku pokoleń wrocławskich klimatologów,
wybitny specjalista z zakresu mikroklimatu jaskiń, opiekun naukowy Obserwatorium Nauk o Ziemi przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie,
uczestnik wypraw polarnych na Spitsbergen do fiordu Hornsund (1972, 1983, 1984) i Bellsundu (1987) oraz do Antarktyki
(III Wyprawa PAN na Stację im. H. Arctowskiego, 1978), członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody we Wrocławiu.


Rodzinie dr Jacka Piaseckiego, koleżankom i kolegom z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery
oraz Władzom Wydziału NoZiKŚ Uniwersytetu Wrocławskiego przekazujemy wyrazy naszego współczucia

Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

 

17 marca 2021 roku

Światowy Dzień Meteorologii  -  23 marca 2021 roku  -  "Ocean, nasz klimat i pogoda"

World Meteorological Day 2021 - The ocean, our climate and weather

 

8 marca 2021 roku

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 marca 2021 roku zmarł w Toruniu, w wieku 91 lat,
prof. dr hab. Gabriel Wójcik
klimatolog, długoletni kierownik Katedry Meteorologii i Klimatologii UMK,
uczestnik wypraw polarnych na Islandię, Spitsbergen i Antarktydę, członek Komitetu Badań Polarnych PAN,
Polskiego Towarzystwa Geofizycznego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu,
redaktor i współredaktor Problemów Klimatologii Polarnej.
Biogram Profesora Gabriela Wójcika znajduje się na stronie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK
Rodzinie Pana Profesora, a także Społeczności oraz Władzom Wydziału NoZiGP UMK przekazujemy wyrazy naszego współczucia
Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

 

12 lutego 2021 roku 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 lutego 2021 roku zmarła w Warszawie

dr Urszula Kossowska-Cezak,
klimatolog, emerytowana pracowniczka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego,
autorka podręczników i skryptów z zakresu meteorologii i klimatologii oraz wielu artykułów naukowych.
Członkini Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Geofizycznego,
Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, wieloletnia sekretarz naukowa i redaktor językowa Przeglądu Geofizycznego.
Rodzinie Pani Doktor przekazujemy wyrazy naszego najgłębszego współczucia.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

 


14 stycznia 2021 roku

Szanowni Członkowie SKP, jak informuje dr hab. Dorota Matuszko (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej),
od 1 stycznia 2021 na stacjach synoptycznych IMGW w: Jeleniej Górze, Kłodzku, Gorzowie Wlkp. Bielsku-Białej, Katowicach, Wieluniu i Ustce nie wykonuje się już obserwacji nocnych. Obserwatorzy pracują teraz tylko w godzinach 6-22. W ten sposób zerwano ciągłość serii obserwacyjnych elementów wizualnych wyliczanych z 8 terminów. Podobne ograniczenia mają wystąpić na innych stacjach synoptycznych z wyjątkiem lotniskowych.

 

20 grudnia 2020 r.

 

 6 marca 2020 r.


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 marca 2020 roku zmarł w Warszawie w wieku 95 lat nestor polskiej geografii, wybitny klimatolog,
twórca polskiej szkoły topoklimatologii i kartowania topoklimatycznego, wybitny specjalista w dziedzinie bilansu radiacyjnego i bilansu cieplnego
różnych powierzchni czynnych,
współzałożyciel Międzynarodowej Asocjacji Klimatologii
ś.p. Prof. Janusz Paszyński, „Machnicki”.
Biografia i zdjęcia Profesora Janusza Paszyńskiego przygotowane i zebrane przez Przewodniczącego PTG prof. Antoniego Jackowskiego
znajdują się na stronie PTG:
https://ptgeo.org.pl/2020/03/zmarl-profesor-janusz-paszynski/
Żegnamy Cię, Drogi Profesorze. Rodzinie Pana Profesora, a także Społeczności oraz Władzom Instytutu Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przekazujemy wyrazy naszego najgłębszego współczucia.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

 


Kalendarium wydarzeń - konferencje tematyczne organizowane w Polsce w 2020 roku

VI Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna
Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii
20 marca 2020 r., UAM, Poznań, więcej

XXX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej
13-14 maja 2020 r., UAM, Poznań, więcej

XXXIX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki
Ochrona przed powodzią i suszą - duża i mała retencja
27-29 maja 2020 r., Uniwersytet Rolniczy, Kraków, więcej

XXXIX Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów
Klimat, środowisko, gospodarka, społeczeństwo
25-26 czerwca 2020 r., Uniwersytet Rolniczy, Kraków, więcej

3rd World Symposium on Climate Change Communication - International Climate Change Information and Research Programme
3 Światowe sympozjum na temat komunikacji w sprawie zmian klimatu
6-7 lipca 2020 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa, więcej