Sidebar Menu

Login Form

Aktualności

Kalendarium wydarzeń - konferencje tematyczne organizowane w Polsce w 2021 roku

XXX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej
7-8 maja 2021 r., UAM, Poznań, więcej

III Konferencja naukowa "Jakość powietrza a zdrowie"
12-14 maja 2021 r., Projekt LIFE-MAPPINGAIR/PL, Wrocław,  więcej

3 Międzynarodowa Konferencja Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium
30 sierpnia - 1 września 2021 r. ,UMK, Toruń więcej 

II Międzynarodowa Konferencja Meteorologia, Hydrologia, Ochrona Środowiska, Gospodarka Wodna, Żegluga - badania naukowe i problemy
15-16 września 2021 r., IMGW-PIB, Wrocław, więcej

XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne
18-20 listopada 2021 r., UMK, Toruń, więcej

*
VII Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna pt. „Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii”,
22 marca 2021 r., Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, więcej

POL-EMIS 2020: Aktualne trendy w ochronie powietrza i klimatu - kontrola, monitoring, prognozowanie i ograniczanie emisji
29-31 marca 2021 r., Politechnika Wrocławska, Wrocław, więcej oraz tutaj

 

17 marca 2021 roku

Światowy Dzień Meteorologii  -  23 marca 2021 roku  -  "Ocean, nasz klimat i pogoda"

World Meteorological Day 2021 - The ocean, our climate and weather

 

8 marca 2021 roku

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 marca 2021 roku zmarł w Toruniu w wieku 91 lat
prof. dr hab. Gabriel Wójcik
klimatolog, długoletni kierownik Katedry Meteorologii i Klimatologii UMK,
uczestnik wypraw polarnych na Islandię, Spitsbergen i Antarktydę, członek Komitetu Badań Polarnych PAN,
Polskiego Towarzystwa Geofizycznego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu,
redaktor i współredaktor Problemów Klimatologii Polarnej.

Biogram Profesora Gabriela Wójcika znajduje się na stronie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK

Rodzinie Pana Profesora, a także Społeczności oraz Władzom Wydziału NoZiGP UMK przekazujemy wyrazy naszego współczucia
Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

12 lutego 2021 roku 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 lutego 2021 roku zmarła w Warszawie dr Urszula Kossowska-Cezak,
klimatolog, emerytowana pracowniczka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego,
autorka podręczników i skryptów z zakresu meteorologii i klimatologii oraz wielu artykułów naukowych.
Członkini Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Geofizycznego,
Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, wieloletnia sekretarz naukowa i redaktor językowa Przeglądu Geofizycznego.
Rodzinie Pani Doktor przekazujemy wyrazy naszego najgłębszego współczucia.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich


14 stycznia 2021 roku

Szanowni Członkowie SKP, jak informuje dr hab. Dorota Matuszko (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej),
od 1 stycznia 2021 na stacjach synoptycznych IMGW w: Jeleniej Górze, Kłodzku, Gorzowie Wlkp. Bielsku-Białej, Katowicach, Wieluniu i Ustce nie wykonuje się już obserwacji nocnych. Obserwatorzy pracują teraz tylko w godzinach 6-22. W ten sposób zerwano ciągłość serii obserwacyjnych elementów wizualnych wyliczanych z 8 terminów. Podobne ograniczenia mają wystąpić na innych stacjach synoptycznych z wyjątkiem lotniskowych.

 

20 grudnia 2020 r.

 

 

6 marca 2020 r.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 marca 2020 roku zmarł w Warszawie w wieku 95 lat nestor polskiej geografii, wybitny klimatolog,
twórca polskiej szkoły topoklimatologii i kartowania topoklimatycznego, wybitny specjalista w dziedzinie bilansu radiacyjnego i bilansu cieplnego różnych powierzchni czynnych,
współzałożyciel Międzynarodowej Asocjacji Klimatologii ś.p. Prof. Janusz Paszyński, „Machnicki”.
Biografia i zdjęcia Profesora Janusza Paszyńskiego przygotowane i zebrane przez Przewodniczącego PTG prof. Antoniego Jackowskiego
znajdują się na stronie PTG:
https://ptgeo.org.pl/2020/03/zmarl-profesor-janusz-paszynski/
Żegnamy Cię, Drogi Profesorze. Rodzinie Pana Profesora, a także Społeczności oraz Władzom Instytutu Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przekazujemy wyrazy naszego najgłębszego współczucia.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Klimatologów Polskich


Kalendarium wydarzeń - konferencje tematyczne organizowane w Polsce w 2020 roku

VI Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna
Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii
20 marca 2020 r., UAM, Poznań, więcej

XXX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej
13-14 maja 2020 r., UAM, Poznań, więcej

XXXIX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki
Ochrona przed powodzią i suszą - duża i mała retencja
27-29 maja 2020 r., Uniwersytet Rolniczy, Kraków, więcej

XXXIX Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów
Klimat, środowisko, gospodarka, społeczeństwo
25-26 czerwca 2020 r., Uniwersytet Rolniczy, Kraków, więcej

POL-EMIS 2020: Aktualne trendy w ochronie powietrza i klimatu - kontrola, monitoring, prognozowanie i ograniczanie emisji
29 czerwca -1 lipca 2020 r., Politechnika Wrocławska, Wrocław, więcej

3rd World Symposium on Climate Change Communication - International Climate Change Information and Research Programme
3 Światowe sympozjum na temat komunikacji w sprawie zmian klimatu
6-7 lipca 2020 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa, więcej

II Międzynarodowa Konferencja
Meteorologia, Hydrologia, Ochrona Środowiska, Gospodarka Wodna, Żegluga - badania naukowe i problemy
9-10 września 2020 r., IMGW-PIB, Wrocław, więcej

3 Międzynarodowa Konferencja
Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium
24-26 września 2020 r. ,UMK, Toruń więcej

XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne
15-17 października 2020 r., UMK, Toruń, więcej