Opady atmosferyczne

  • Definicje opadów
  • Bieżące informacje o opadach w Polsce
  • Opracowania dotyczące opadów atmosferycznych w Polsce


Definicje opadów

Atlas chmur - zjawiska - opady i osady
Adres: http://www.chmury.pl/wolken/liste7.htm
Krótkie omówienie hydrometeorów wraz z zestawem zdjęć

International Cloud Atlas - Hydrometeors
Adres: https://cloudatlas.wmo.int/general-classification-of-meteors-hydrometeors.html
Krótkie omówienie poszczególnych hydrometeorów wraz z zestawem zdjęć

Bieżące informacje o opadach w Polsce
Mapy burzowo-opadowe z diagramem wyładowań
Adres: http://www.augustyna.pl/prognozy/deszcz.php

Radar opadów w Polsce
Adres: https://radar-opadow.pl/

Mapa radarowa Polski
Adres: https://meteo.org.pl/radary


Opracowania dotyczące opadów atmosferycznych w Polsce

Zofia Kaczorowska - Opady w Polsce w przekroju wieloletnim.
Prace Geograficzne nr 33, PAN, 1962.

Adres: http://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/22011/edition/16869

Barbara Olechnowicz-Bobrowska - Częstość dni z opadem w Polsce.
Prace Geograficzne nr 86, PAN, 1970.

Adres: http://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/21884/edition/14267

Janusz Paszyński - Opady atmosferyczne dorzecza Odry i ich związek z hipsometrią i zalesieniem.
Prace Geograficzne nr 4, PAN, 1955.
Adres: http://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/22173/edition/17911

Jan Tamulewicz - Taksonomiczne podstawy typologii reżimu opadów atmosferycznych na przykładzie Pojezierza Pomorskiego i Niziny Wielkopolskiej.
Dokumentacja Geograficzna IGiPZ PAN, 1982.
Adres: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/39817/edition/27016

Agnieszka Podstawczyńska - Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w regionie łódzkim w ostatnim stuleciu.
[w:] Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Redakcja: Juliusz Twardy, Sławomir Żurek, Jacek Forysiak.
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, 63-73.
Adres: http://meteo.geo.uni.lodz.pl/ap/pdf/2010_Zabieniec.pdf

Robert Twardosz - Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa (1886-2002),
IGiGP UJ, Kraków, 2005.

Adres: https://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000086?&page=Klimatologia

Marta Cebulska, Robert Szczepanek, Robert Twardosz - Rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły. Opady średnie roczne (1952-1981)
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, IGiGP UJ, Kraków, 2013.
Adres:
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000194?&page=Klimatologia

Magorzata Falarz, Marek Nowosad, Ewa Bednorz, Sirpa Rasmus - Review of Polish contribution to snow cover research (1880-2017)
Quaestiones Geographicae, 37(1), 2018
Adres: http://geoinfo.amu.edu.pl/qg/archives/2018/quageo-2018-0002.pdf

 

.