Sidebar Menu

Login Form

SST

strona w budowie

 

SST (Sea Surface Temperature)

Temperatura powierzchniowej warstwy wody morskiej - jej zmiany i wpływ na klimat

  • Pomiar temperatury wody morskiej na statku
  • Szyfrowanie informacji o temperaturze wody w depeszy SHIP
  • Pomiar temperatury wody morskiej w strefie brzegowej
  • Mapy temperatury wody morskiej
  • Zmiany SST i ich wpływ na klimat

 

Pomiar temperatury wody morskiej na statku

Temperatura wody powierzchniowej (do głębokości 0.5 m) jest ważnym elementem hydrologicznym i w związku z tym na statku wymagany jest jej zapis w dzienniku okrętowym (przynajmniej raz na wachtę lub według zaleceń kapitana częściej) oraz w dzienniku obserwacji hydro-meteorologicznych w godzinach obserwacji terminowych (klucz SHIP). Na większości statków handlowych, do pomiarów służą specjalne termometry wodne, termometry czerpakowe lub termometry elektryczne (oporowe). Na statkach badawczych, na których prowadzi się pomiary temperatury nie tylko wód powierzchniowych, ale również na większych głębokościach, do pomiarów wykorzystuje się specjalne urządzenia takie jak butle Nansena i termometry odwracalne oraz sondy CTD.