Regionalne wskaźniki cyrkulacji

 

strona w budowie

 

Kalendarz typów cyrkulacji atmosfery dla Polski południowej - zbiór komputerowy - 2017
Tadeusz Niedźwiedź
Uniwersytet Śląski, Katedra Klimatologii, Sosnowiec.
Adres: http://www.kk.wnoz.us.edu.pl/nauka/kalendarz-typow-cyrkulacji/
Obszar opracowania kalendarza: 49 - 51 N, 18 - 24 E, okres: 01.09.1873 - 14.10.2017. Omówienie kalendarza znajduje się w pracy tego autora: Sytuacje synoptyczne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów klimatu w dorzeczu górnej Wisły (Rozprawy habilitacyjne UJ nr 58, Kraków, 1981, 165 s.).