Wskaźniki cyrkulacji - makrotypy Wangengeima-Girsa

 

strona w budowie