Sidebar Menu

Login Form

Prądy morskie

strona w budowie

 

Prądy morskie i ich wpływ na klimat 

Prądem morskim nazywa się zorganizowany ruch wody w określonym kierunku, odbywający się w otoczeniu wód pozostających we względnym bezruchu. Klasyfikacje prądów uwzględniają różne ich cechy, stąd spotykamy kilka odrębnych klasyfikacji, opartych o różne kryteria:
a. według czynników powodujących powstanie danego prądu (klasyfikacja genetyczna: prądy gradientowe, prądy wiatrowe i dryfowe,  prądy pływowe, prądy inercyjne),
b. według stopnia ich stałości (prądy stałe, okresowe, chwilowe, ...),
c. według głębokości, na których występują (powierzchniowe, głębinowe, przydenne),
d. według charakteru ruchu (meandrujące, prostolinijne, krzywolinijne; te ostatnie dzielimy na cyklonalne (tworzą wielkie zamknięte kręgi o kierunku ruchu na półkuli północnej przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, na płk. południowej - zgodnym z ruchem wskazówek zegara), antycyklonalne (tworzą również wielkie zamknięte kręgi o odwrotnym od cyklonalnych kierunkach ruchu),
e. według cech fizyko-chemicznych wód w obrębie prądów. Do tej ostatniej klasyfikacji należy zaliczyć najczęściej spotykany uproszczony podział prądów na zimne i ciepłe. Prądy zimne prowadzą wody chłodniejsze od wód otaczających, prądy ciepłe - cieplejsze od wód otaczających.

 

Ocean surface current
Adres: https://oceancurrents.rsmas.miami.edu/
Witryna internetowa dotycząca prądów oceanicznych. Każdy prąd ma ważne linki, tekst podsumowujący szczegółowo poszczególne prądy, opisujący prędkość i obserwacje hydrograficzne, a także wykresy, takie jak średnia prędkość prądu i lokalizacje, pozycje dryfujących boi, mapy temperatury powierzchni morza i symulacje HYCOM. Do tej pory opracowane prądy morskie Atlantyku. Strona zawiera także słownik terminów używanych przy charakterystyce prądów morskich.