Zarząd SKP

Prezes: Krzysztof Siwek 

Wiceprezes: Elwira Żmudzka

Wiceprezes: Małgorzata Kirschenstein

Sekretarz: Marek Błaś

Skarbnik: Tomasz Rozbicki

Członek: Krystyna Bryś

Członek: Anna Styszyńska