Regulamin komitetu naukowego Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin nadawania członkostwa honorowego Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu SKP Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Wzorcowy Regulamin Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich