Off Canvas

Login Form

 


Promieniowanie słoneczne i promieniowanie Ziemi - Encyklopedia klimatologiczna ESPERE
Adres: https://open.uj.edu.pl/mod/page/view.php?id=44
Promieniowanie krótko i długofalowe - Encyklopedia klimatologiczna ESPERE
Adres: https://open.uj.edu.pl/mod/page/view.php?id=45
W ramach projektu ESPERE-ENC (Environmental Science Published for Everybody Round the Earth - Educational Network on Climate) opracowano internetową Encyklopedię Klimatologiczną w kilku językach, stanowiącą zasób edukacyjny dla szkół i źródło informacji dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Pokłosiem tego projektu są przygotowane przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego są informacje dotyczące promieniowania słonecznego.


Publikacje dotyczące promieniowania słonecznego w Polsce:

Barbara Bogdańska, Janusz Podogrocki - Zmienność całkowitego promieniowania słonecznego na obszarze Polski w okresie 1961-1995. IMGW, Ser. Meteorologia 30, Warszawa, 43 strony, 2000.

Małgorzata Kleniewski, Bogdan Chojnicki - Zmienność całkowitego promieniowania słonecznego w Warszawie w latach 1964-2013. Acta Geographica Lodziensia, nr 104, s. 67-74, 2016.
Adres: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-e2c61cb5-8717-45ad-91e6-555ca5f39cf2

Dorota Matuszko - Wpływ zachmurzenia na usłonecznienie i całkowite promieniowanie słoneczne (na przykładzie krakowskiej serii pomiarów). Wydawnictwo UJ, Kraków, 2009.
Adres: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/85241?search-result=true&query=Matuszko&current-scope=item%2F2803&rpp=10&sort_by=score&order=desc