Off Canvas

Login Form

 
  • Atlasy chmur
  • Materiały on-line dotyczące chmur
  • Publikacje dotyczące chmur dostępne w wersji PDF


Atlasy chmur

Der Karlsruher Wolkenatlas - Atlas chmur
Adres: http://www.chmury.pl/
Adres: http://www.wolkenatlas.de/

International Cloud Atlas Manual on the Observation of Clouds and other meteors (WMO-No. 407)    
Adres: https://cloudatlas.wmo.int/home.html

A New Edition of the International Cloud Atlas
Autor: Stephen A. Cohn

Bulletin WMO, Vol. 66 (1) - 2017
Adres: https://public.wmo.int/en/resources/bulletin/new-edition-of-international-cloud-atlas

 

Materiały on-line dotyczące chmur

Chmury jako przesłanka w przewidywaniu pogody - Encyklopedia klimatologiczna ESPERE
Adres: https://open.uj.edu.pl/mod/page/view.php?id=28&forceview=1
Strona zawiera krótkie omówienia wpływu czynników cyrkulacyjnych na zachmurzenie, chmur jako wizualnych wskaźników stanu pogody oraz rodzajów chmur wraz z pięknymi ich zdjęciami.

Clouds - NWS JetStream
Adres: https://www.weather.gov/jetstream/clouds_intro
Informator i samouczek o chmurach National Weather Service

Chmury
Adres: http://www.kk.wnoz.us.edu.pl/wiedza/chmury/
Klasyfikacja chmur oraz definicje ich rodzajów na stronie Katedry Klimatologii Uniwersytetu Śląskiego

Cloud types for observers. Reading the sky
Adres: https://www.metoffice.gov.uk/research/library-and-archive/publications/weather-guides
Ilustrowany przewodnik po kodowaniu obserwacji chmur wydany przez UK Meteorological Office w 2006 roku. Dostępna bezpłatna wersja PDF.

Cloud Observations Study Guide
Adres: https://bmtc.moodle.com.au/mod/book/view.php?id=5580
Przewodnik po obserwacjach chmur Bureau of Meteorology Training Centre Australia.

 

Publikacje dotyczące chmur dostępne w wersji PDF

Dorota Matuszko, Jakub Soroka - Nowa klasyfikacja chmur. Przegląd Geofizyczny, zeszyt 1-2, s. 83-100, 2017.
Adres: http://ptgeof.imgw.pl/?strona=5,1,2
Artykuł przedstawia nową Międzynarodową Klasyfikację Chmur zawartej w atlasie chmur udostępnionym na stronie internetowej WMO i porównanie jej z klasyfikacją dotychczas obowiązującą w polskiej służbie meteorologicznej. W artykule zamieszczono 12 fotografii pochodzących z Atlasu WMO przedstawiających nowo wprowadzone gatunek chmur, chmury i zjawiska szczególne.

Dorota Matuszko, Jakub Soroka - Zachmurzenie Spitsbergenu na podstawie obserwacji w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie. Wydawnictwo: IGiGP UJ, Kraków, 2013
Adres: https://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000186?&page=Klimatologia
Publikacja dwujęzyczna (polski, angielski) przedstawia charakterystykę zachmurzenie rejonów polarnych dokonaną na podstawie wyników obserwacji w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie (Spitsbergen). Praca ma charakter poznawczy i aplikacyjny. Jest źródłem wiedzy o chmurach Spitsbergenu i zarazem atlasem chmur. Może stanowić podręcznik do nauki rozpoznawania chmur dla obserwatorów i badaczy klimatu rejonów polarnych. Monografia składa się z części opisowej i graficznej. Część opisowa opracowania zawiera omówienie metodyki obserwacji zachmurzenia w warunkach polarnych, szczegółową analizę występowania chmur charakterystycznych dla tego rejonu oraz charakterystykę stopnia zachmurzenia i rodzajów chmur w przebiegu rocznym. W monografii podjęto również próbę wyjaśnienia przyczyn występowania poszczególnych typów zachmurzenia.

 

Dorota Matuszko - Chmury i pogoda. Nowa międzynarodowa klasyfikacja chmur, wydanie 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2018
Adres do książki: https://wuj.pl/ksiazka/chmury-i-pogoda-1
Monografia jest uzupełnieniem wcześniejszych publikacji: Chmury - klasyfikacja, rozpoznawanie, pogoda (2003) oraz Chmury i pogoda (2006, 2009). Niniejszą książkę poprawiono i zaktualizowano, uwzględniając nową międzynarodową klasyfikację chmur, wprowadzoną przez Światową Organizację Meteorologiczną w 2017 roku (patrz wyżej: A New Edition of the International Cloud Atlas). Opisano nowy gatunek chmur - volutus - oraz pięć nowych zjawisk szczególnych: asperitas, fluctus, cavum, murus, cauda. Scharakteryzowano nowo wprowadzoną chmurę towarzyszącą flumen, a także przedstawiono chmury orograficzne i szczególne: flammagenitus, silvagenitus, cataractagenitus, homogenitus, homomutatus. Dodano poglądowe schematy ułatwiające rozpoznawanie chmur w poszczególnych piętrach wysokościowych. Monografię wzbogacono o kolejne rozdziały ilustrowane barwnymi fotografiami, aby jeszcze lepiej służyła wszystkim osobom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy o pogodzie, której wizualnym, kompleksowym wskaźnikiem są właśnie chmury.

Dorota Matuszko - Chmury i pogoda, wydanie 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009
Adres do książki: https://wuj.pl/ksiazka/chmury-i-pogoda
Monografia jest uzupełnieniem wcześniejszej publikacji: Chmury - klasyfikacja, rozpoznawanie, pogoda, która była pierwszym w Polsce studium z zakresu klimatologii zachmurzenia. Niniejszą książkę poprawiono i wzbogacono o dwa rozdziały ilustrowane barwnymi fotografiami, aby jeszcze lepiej służyła wszystkim zainteresowanym poszerzaniem wiedzy o pogodzie, której wizualnym wskaźnikiem są chmury.