Przewodniczący: Dorota Matuszko

Sekretarz: Katarzyna Piotrowicz 

Członek: Grzegorz Kołodziej