Alfabetyczna lista członków założycieli Stowarzyszenia Klimatologów Polskich:

Anna Beata Adamczyk
Zuzanna Bielec-Bąkowska
Marek Błaś
Krzysztof Błażejczyk
Krystyna Bryś
Marek Chabior
Małgorzata Czarnecka
Katarzyna Grabowska
Bogusław Kaszewski
Gościsława Korpalska-Chabior
Krzysztof Kożuchowski
Czesław Koźmiński
Grzegorz Majewski
Dorota Matuszko
Leszek Marks
Bożena Michalska
Anna Nieróbca
Marek Nowosad
Marian Rojek
Tomasz Rozbicki
Krzysztof Siwek
Jerzy Strzelecki
Artur Widawski
Elwira Żmudzka


Komitet Założycielski Stowarzyszenia:

Krzysztof Błażejczyk
Marek Chabior
Elwira Żmudzka