RÓŻNE DANE METEOROLOGICZNE

http://www.ogimet.com/index.phtml.en - Globalna baza danych meteorologicznych ze stacji synoptycznych (do poziomu danych terminowych).
www.weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html - Globalna baza sondaży aerologicznych (w tym dla trzech stacji polskich), dostępne archiwum.
www.atmos.albany.edu/weather/data1/surface/syn/ - Dostęp do globalnej bazy depesz synoptycznych z ostatniego tygodnia.
www.uradio.ku.dk/~ct/eurovejr/ - Dostęp do depesz synoptycznych ze stacji europejskich z ostatniego miesiąca.
www.wetterzentrale.de/topkarten/fsfaxsem.html - Archiwum map synotycznych dla Europy (wybierz: Bracknell i Archiv)
http://www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin/data/getpage.pl - Dane klimatologiczne w formie tekstowej oraz graficznej
www.cdc.noaa.gov/HistData/ - Mapy rozkładu elementów meteorologicznych z NOAA. Wypełnienie formularza pozwala na uzyskanie rozkładu przestrzennego wybranego elementu meteorologicznego dla dowolnego obszaru na Świecie
lwf.ncdc.noaa.gov/oa/climate/climatedata.html – Ogromne źródło danych klimatycznych na poziomie dobowym, miesięcznym i rocznym dla stacji z całego Świata
http://eca.knmi.nl/ - W bazie są dane dobowe (glównie temperatura i opad) z Europy, a dokładnie z VIII Regionu WMO. (NOWE)
www.emep.int/Traj_data/traj2D.html - Program do sporządzania map z trajektoriami wstecznymi dla wszystkich stacji sieci EMEP.
http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php - Program do sporządzania map z trajektoriami wstecznymi dla dowolnie wskazanego punktu.
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets/ – Aktualne i archiwalne zdjęcia satelitarne (także rejon Europy środkowej) w rozdzielczości 250m, 500m, 1km oraz 2km.
http://www.grida.no/baltic/htmls/mapinfo.htm Baltic GIS Mapinfo GIS data 
http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.Indices/.nao/ NAO
http://meteo.infospace.ru/wcarch/html/index.sht Dane meteorologiczne ze Świata
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html - Narodowe Centrum Danych Meteorologicznych. Amerykańskie archiwum danych meteorologicznych w Asheville w North Carolina.
 
 
Inne informacje: